Kadrovska rešenja

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar («Službeni glasnik RS», broj 126/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA HILANDAR

I

U Komisiju za Hilandar imenuju se:

1. za predsednika:

– Dragan Kojadinović, ministar kulture;

2. za zamenika predsednika:

– Miladin Lukić, pomoćnik ministra kulture;

3.za članove:

1) dr Vladeta Janković, savetnik predsednika Vlade;

2) Vladimir Tomčić, pomoćnik ministra kulture;

3) Milivoj Ranđić, direktor Zadužbine Svetog manastira Hilandara;

4) mr Gordana Marković, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture;

5) dr Tatjana Cvjetićanin, direktor Narodnog muzeja u Beogradu;

6) Vjera Mitrović, direktor Arhiva Srbije;

7) Sreten Ugričić, upravnik Narodne biblioteke Srbije;

8) dr Radivoje Radić, zamenik direktora Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti;

9) dr Aleksandar Fotić, docent Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu;

10) Slobodan Mileusnić, direktor Muzeja Srpske pravoslavne crkve;

11) Ivanka Zorić, direktor Muzeja primenjene umetnosti;

12) Miloš Blagojević, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti;

13) mr Bojan Miljković, istraživač saradnik Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti;

14) Dušan Sindik, stručni savetnik Istorijskog instituta u penziji;

15) Miroslav Janković, narodni poslanik u Narodnoj skupštini.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5749/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U SUBOTICI

I

Tijani Tomić prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Subotici sa 18. septembrom 2005. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5769/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.092/2/2

Na osnovu člana 9. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja («Službeni glasnik RS», broj 73/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA

I VASPITANjA U BEOGRADU

I

Razrešava se Svjetlana Petrović dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu.

II

Imenuje se Uglješa Gvozden za člana Upravnog odbora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5734/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.092/4/4

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita («Službeni glasnik RS», broj 61/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANjU

DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA

I

Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju Milorada Džambića za direktora Agencije za osiguranje depozita, koju je doneo Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita na sednici od 2. septembra 2005. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5779/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.092/5/5

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Razrešava se Mihajlo Švraka dužnosti direktora Republičkog zavoda za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5787/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.092/7/7

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Imenuje se Nenad Popović za vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5788/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.092/8/8

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se Dejana Milijić-Subić dužnosti pomoćnika ministra prosvete i sporta – Sektor za srednje obrazovanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5789/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.092/9/9

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I SPORTA

I

Postavlja se Bogoljub Lazarević za pomoćnika ministra prosvete i sporta – Sektor za srednje obrazovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5790/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.092/10/10

Na osnovu člana 98. stav 1, člana 104. stav 6. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

I PREDSEDNIKA VEĆA ZA PREKRŠAJE U LESKOVCU

I

Zoranu Vukašinoviću prestaje dužnost sudije i predsednika Veća za prekršaje u Leskovcu sa 12. septembrom 2005. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5798/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.092/11/11

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se Dejan Lasica za pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za železnički saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5809/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.092/13/13

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica («Službeni glasnik RS», broj 108/04),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica članovi:

Biserka Marković;

Milivoje Novaković.

II

U Komisiju za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica imenuje se za članove:

1. Mirjana Kecman, pomoćnik komesara Komesarijata za izbeglice;

2. Smilja Rakulj, savetnik u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5824/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.092/14/14

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA

PROSVETE I SPORTA

I

Postavlja se Esad Džudžević za zamenika ministra prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5858/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.092/15/15

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Nusret Nuhović za zamenika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5864/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.092/16/16

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se Bajram Omeragić za zamenika ministra za kapitalne investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5880/2005

U Beogradu, 22. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.092/17/17

Ostavite komentar