15. sednica Vlade Republike Srbije, 11. septembar 2008. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se dr Natalija Mićunović dužnosti pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za rodnu ravnopravnost, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3591/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se dr Natalija Mićunović za direktora Uprave za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3592/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se Muškinja Hajnrih Aniko za državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3609/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja („Službeni glasnik RS”, broj 54/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA – U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešava se Aleksandar Janković dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3599/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 14/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PREGOVORA ZA PRISTUPANjE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji:

1. Mlađan Dinkić, predsednik;

2. Jasna Matić, član;

3. Miodrag Jocić, član;

4. Zora Simović, član;

5. Snežana Lakićević Stojačić, član;

6. Uranija Kozmidis Luburić, član;

7. Milorad Todorović, član;

8. Vesna Hreljac Ivanović, član;

9. Vukica Bućković, član;

10. Gordana Stanić, član;

11. Mirjana Milošević, član;

12. Bojana Todorović, član;

13. Borislava Jakšić, član;

14. Ana Blagojević, član;

15. Slobodan Sokolović, član;

16. Momčilo Simić, član;

17. Nebojša Vasiljević, član;

18. Snežana Obrenov Ivanović, član;

19. Milan Stegić, član;

20. Slavko Karavidić, član;

21. Branislav Dimitrijević, član;

22. Zorica Pavlović, član;

23. Aleksandra Kilibarda, član;

24. Vladimir Međak, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3624/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 14/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PREGOVORA ZA PRISTUPANjE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

I

U Komisiju za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji imenuju se:

1. za predsednika:

– Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za članove:

1) Ljubiša Dimitrijević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine i usluga;

2) dr Mirjana Milošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3) Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova;

4) Bojana Todorović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

5) Ana Blagojević, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

6) Jelena Popović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

7) Marija Vujnović, pomoćnik ministra rada i socijalne politike;

8) Milanko Perišić, pomoćnik ministra prosvete;

9) Slobodan Sokolović, pomoćnik ministra rudarstva i energetike;

10) Gordana Stanić, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

11) Zorica Pavlović, pomoćnik ministra zdravlja;

12) Vesna Hreljac Ivanović, pomoćnik ministra finansija;

13) Zorica Dunović, pomoćnik ministra finansija;

14) Branislav Dimitrijević, pomoćnik ministra kulture;

15) Jelena Cvetković, pomoćnik ministra životne sredine i prostornog planiranja;

16) dr Radosav Cerović, pomoćnik ministra za nauku i tehnološki razvoj;

17) Jelena Surčulija, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo;

18) Zorica Đerić Stojičić, pomoćnik ministra za infrastrukturu;

19) Dragana Lukić, posebni savetnik ministra pravde;

20) Aleksandra Kilibarda, generalni direktor Sektora za devizne poslove u Narodnoj banci Srbije;

21) Vladimir Međak, viši savetnik u Kancelariji za evropske integracije;

22) mr Miodrag Marković, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu;

23) mr Ivan Krstić, v.d. direktora Instituta za standardizaciju Srbije;

24) dr Zoran Marković, savetnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale;

25) dr Dejan Krnjaić, direktor Akreditacionog tela Srbije;

26) dr Milan Janković, izvršni direktor RATEL.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3624/2008-1

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Vladimir Ilić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3634/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I

Razrešava se Vladimir Ilić dužnosti člana Odbora za privredu i finansije.

II

Imenuje se Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za člana Odbora za privredu i finansije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3635/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA ODBORA ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Razrešava se Vladimir Ilić dužnosti člana Odbora za odnose sa inostranstvom.

II

Imenuje se Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za člana Odbora za odnose sa inostranstvom.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3636/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Jelena Pantelić Babić za direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3669/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Dragica Vlaović Vasiljević dužnosti pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za socijalnu zaštitu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3358/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se prof. dr Miroslav Brkić za pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3678/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA NEGOVANjE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE

I

U Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragan Šutanovac, ministar odbrane;

2) za članove:

1. Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

2. Nebojša Bradić, ministar kulture;

3. prof. dr Žarko Obradović, ministar prosvete;

4. prof. dr Bogoljub Šijaković, ministar vera;

5. dr Miro Čavaljuga, pomoćnik ministra rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3686/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA I SPROVOĐENjE DEKADE UKLjUČIVANjA ROMA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma:

1. dr Rasim Ljajić, zamenik predsednika;

2. Petar Lađević, zamenik predsednika;

3. Mirjana Orašanin, član;

4. Milan Miljević, član;

5. Mirjana Jovanović, član;

6. dr Goran Ilić, član;

7. Fevzija Murić, član;

8. Tinde Kovač Cerović, član;

9. Srđan Šain, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3693/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA I SPROVOĐENjE DEKADE

UKLjUČIVANjA ROMA

I

U Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava;

2) za članove:

1. Zorica Kasalica, načelnik Uprave za upravne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2. Vladimir Jovanović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

3. Tinde Kovač Cerović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete;

4. Dubravka Šaranović Racić, samostalni savetnik u Sektoru za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja;

5. Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

6. Jagoda Vještica, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava;

7. Ljuan Koko, rukovodilac sekretarijata za Romsku nacionalnu strategiju u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava;

8. Duško Jovanović, Kancelarija za inkluziju Roma AP Vojvodina;

9. Nenad Vladisavljev, Udruženje romskih studenata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3693/2008-1

Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu tačke 2. stav 2. Odluke o uređenju Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 78/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POTPREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE

ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Razrešava se Dragan Lazić dužnosti potpredsednika Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3689/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. stav 2. Odluke o uređenju Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 78/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POTPREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE

ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Razrešava se Verica Kalanović dužnosti potpredsednika Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3689/2008-1

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. stav 2. Odluke o uređenju Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 78/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU POTPREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Imenuje se Dejan Jovanović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za potpredsednika Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3689/2008-2

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. stav 2. Odluke o uređenju Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 78/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU POTPREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Imenuje se Sima Gazikalović za potpredsednika Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3689/2008-3

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Razrešava se Milan Marković dužnosti Republičkog javnog pravobranioca, zbog postavljenja na položaj Republičkog javnog pravobranioca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3687/2008

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 3. stav 1. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se Milan Marković na položaj Republičkog javnog pravobranioca, na četiri godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3687/2008-1

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar