18. sednica Vlade Republike Srbije, 26. jul 2007. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Dragan Jovanović za pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za puteve i bezbednost saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4522/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Kriminalističko-policijske akademije („Službeni glasnik RS”, broj 58/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE

I

U Savet Kriminalističko-policijske akademije imenuju se:

1. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova;

2) Dejan Matić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova;

3) Rodoljub Milović, načelnik Uprave kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4535/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar („Službeni glasnik RS”, broj 126/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA HILANDAR

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za Hilandar:

1. Dragan Kojadinović, predsednik;

2. Miladin Lukić, zamenik predsednika;

3. dr Vladeta Janković, član;

4. Vladimir Tomčić, član;

5. Milivoj Ranđić, član;

6. mr Gordana Marković, član;

7. dr Tatjana Cvjetićanin, član;

8. Vjera Mitrović, član;

9. Sreten Ugričić, član;

10. dr Radivoje Radić, član;

11. dr Aleksandar Fotić, član;

12. Slobodan Mileusnić, član;

13. Ivanka Zorić, član;

14. Miloš Blagojević, član;

15. mr Bojan Miljković, član;

16. Dušan Sindik, član;

17. Miroslav Janković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4529/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar („Službeni glasnik RS”, broj 126/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA HILANDAR

I

U Komisiju za Hilandar imenuju se:

1. za predsednika:

– Vojislav Brajović, ministar kulture;

2. za zamenika predsednika:

– dr Miomir Korać, pomoćnik ministra kulture;

3. za članove:

1) dr Vladeta Janković, savetnik predsednika Vlade;

2) Novica Antić, sekretar Ministarstva kulture;

3) Milivoj Ranđić, direktor Zadužbine Svetog manastira Hilandar;

4) Vera Pavlović Lončarski, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture;

5) dr Tatjana Cvjetićanin, direktor Narodnog muzeja u Beogradu;

6) dr Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije;

7) Sreten Ugričić, upravnik Narodne biblioteke Srbije;

8) dr Radivoje Radić, zamenik direktora Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti;

9) dr Aleksandar Fotić, docent Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu;

10) njegovo preosveštenstvo episkop žički G. G. Hrizostom;

11) Ivanka Zorić, direktor Muzeja primenjene umetnosti;

12) Miloš Blagojević, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti;

13) mr Bojan Miljković, istraživač saradnik Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti;

14) Dušan Sindik, stručni savetnik Istoriskog instituta u penziji;

15) prof. dr Mirko Kovačević, arhitekta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4529/2007-1

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 11. stav 1. Odluke o osnivanju Akcionarskog društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, broj 60/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA OSNIVAČA U SKUPŠTINI DRUŠTVA

ZA ISTRAŽIVANjE, PROIZVODNjU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANjE I PROIZVODNjU PRIRODNOG GASA „NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE” A.D. NOVI SAD

I

Razrešava se dr Milan Parivodić dužnosti predstavnika osnivača u Skupštini Društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa „Naftna industija Srbije” a.d. Novi Sad, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4562/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 96. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Miodrag Radovanović dužnosti direktora Fonda za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4566/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 96. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Imenuje se Željka Jurakić za direktora Fonda za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4566/2007-1

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Mirjana Ćojbašić dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju – Sektor za opšte i pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4620/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Jelena Šopalović dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju – Sektor za pravosuđe, lokalnu samoupravu, privredu, rekonstrukciju i ekonomski razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4620/2007-1

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Ružica Milić dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju – Sektor za rad, zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravstvo, obrazovanje, kulturu i sport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4620/2007-2

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Zlatan Ribać dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju – Sektor za povratak i opstanak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4620/2007-3

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

I

Razrešava se Dragan Popović dužnosti pomoćnika direktora Instituta za standardizaciju Srbije – Sektor za kvalitet.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4034/2007-1

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

I

Razrešava se Ljiljana Pavković Bugarski dužnosti pomoćnika direktora Instituta za standardizaciju Srbije – Sektor za standarde, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4035/2007-1

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Pavle Galić za pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4683/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

ZLATIBORSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U UŽICU

I

Razrešava se Zoran Milić dužnosti načelnika Zlatiborskog upravnog okruga sa sedištem u Užicu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4672/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VALjEVU

I

Razrešava se Goran Lučić dužnosti načelnika Kolubarskog upravnog okruga sa sedištem u Valjevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4671/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

BORSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U BORU

I

Razrešava se Zorica Đerić Stojčić dužnosti načelnika Borskog upravnog okruga sa sedištem u Boru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4669/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

JUŽNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PANČEVU

I

Postavlja se Ivica Žarkov za načelnika Južnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Pančevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4676/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

ZLATIBORSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U UŽICU

I

Postavlja se Branislav Mitrović za načelnika Zlatiborskog upravnog okruga sa sedištem u Užicu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4677/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VALjEVU

I

Postavlja se Miloje Obrenović za načelnika Kolubarskog upravnog okruga sa sedištem u Valjevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4675/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SMEDEREVU

I

Postavlja se Zoran Milosavljević za načelnika Podunavskog upravnog okruga sa sedištem u Smederevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4674/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

BORSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U BORU

I

Postavlja se Siniša Puljecović za načelnika Borskog upravnog okruga sa sedištem u Boru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4673/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

JUŽNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PANČEVU

I

Razrešava se Vladimir Kuručev dužnosti načelnika Južnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Pančevu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4038/2007-001

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

RAŠKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRALjEVU

I

Razrešava se Ljubiša Jovašević dužnosti načelnika Raškog upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4475/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

TOPLIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PROKUPLjU

I

Razrešava se Nebojša Milivojević dužnosti načelnika Topličkog upravnog okruga sa sedištem u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4020/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SMEDEREVU

I

Razrešava se Marina Marković dužnosti načelnika Podunavskog upravnog okruga sa sedištem u Smederevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4670/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

TOPLIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PROKUPLjU

I

Postavlja se Srđan Jordačijević za načelnika Topličkog upravnog okruga sa sedištem u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4021/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

PČINjSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VRANjU

I

Razrešava se Tihomir Milosavljević dužnosti načelnika Pčinjskog upravnog okruga sa sedištem u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4019/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

PČINjSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VRANjU

I

Postavlja se Slavko Nikolić za načelnika Pčinjskog upravnog okruga sa sedištem u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4022/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PIROTU

I

Razrešava se Vesna Mijalković dužnosti načelnika Pirotskog upravnog okruga sa sedištem u Pirotu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4018/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PIROTU

I

Postavlja se Goran Stamenović za načelnika Pirotskog upravnog okruga sa sedištem u Pirotu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4023/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjUNjU NAČELNIKA

RAŠKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRALjEVU

I

Postavlja se Mateja Mijatović za načelnika Raškog upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4476/2007

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Ostavite komentar