Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Viktor Nedović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije od 20. juna 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7938/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Razrešava se doc. dr Zoran Mihailović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8023/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Danijela Urošević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8021/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 15. stav 1. Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 51/10, 72/13, 24/14, 65/14, 110/16 i 26/17) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUJEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORUˮ BEOGRAD

I

Razrešava se Vesna Vandić dužnosti vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoruˮ Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7939/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 15. stav 1. Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 51/10, 72/13, 24/14, 65/14, 110/16 i 26/17) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUJEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORUˮ BEOGRAD

I

Imenuje se Dragan Katuca za vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoruˮ Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7940/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

Razrešava se prim. dr sci. med. Milica Ranković Janevski dužnosti direktora Instituta za neonatologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8019/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

Imenuje se prim. dr sci. med. Milica Ranković Janevski za vršioca dužnosti direktora Instituta za neonatologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8020/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE

ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTIDR LAZA LAZAREVIĆ

I

Razrešava se dr sci. med. Vesna Stefanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8022/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE

ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTIDR LAZA LAZAREVIĆ

I

Imenuje se doc. dr sci. med. Ivana Stašević Karličić za vršioca dužnosti direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8024/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKE USTANOVE

FILMSKE NOVOSTI

I

Razrešava se Vladimir Tomčić dužnosti direktora Republičke ustanove

Filmske novosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7554/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKE USTANOVE

FILMSKE NOVOSTI

I

Imenuje se Vladimir Tomčić za direktora Republičke ustanove Filmske novosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7555/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 6. stav 1, a u vezi sa članom 5. stav 5. Zakona o Socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANAPREDSTAVNIKA VLADE

U SOCIJALNOEKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Aleksandar Vučić dužnosti člana – predstavnika Vlade u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije.

II

Imenuje se Ana Brnabić, predsednik Vlade, za člana – predstavnika Vlade u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8000/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Trsteniku:

1. Milutin Smiljković, predsednik,

2. Duško Đurić, član,

3. Mihajlo Đurić, član.

4. Dragoslav Milošević, član,

5. Slavomir Stevanović, član,

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Trsteniku imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Milomir Mijatović, direktor Visoko tehničko mašinske škole strukovnih studija u Trsteniku;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Nikola Milivojević, strukovni menadžer iz Trstenika,

(2) Milutin Smiljković, ekonomista iz Trstenika.

predstavnici roditelja:

(1) Sanja Luković, pravni tehničar,

(2) Vladan Todorović, mehaničar poljoprivrednih mašina.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8005/2017

U Beogradu, 22. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar