171. sednica Vlade Republike Srbije, 5. novembar 2009. godine

Na osnovu tačke 5. stav 3. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS”, br. 51/06, 62/07 i 86/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENjE SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Stručnoj grupi za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije:

1. prof. dr Gašo Knežević, predsednik;

2. dr Zoran Ćirović, član;

3. Mirko Stefanović, član;

4. Marijana Karadžić, član;

5. Nebojša Ćirić, član;

6. Dušan Protić, član;

7. Srboljub Panić, član;

8. Helena Surlić, član;

9. Miladin Milošević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7045/2009

U Beogradu, 5. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 5. stav 3. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS”, br. 51/06, 62/07 i 86/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENjE SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

U Stručnu grupu za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Gašo Knežević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, visoki predstavnik Republike Srbije u Stalnom mešovitom komitetu;

2. za članove:

1) dr Zoran Ćirović, pomoćnik ministra finansija, ovlašćeni predstavnik za Aneks C Sporazuma o pitanjima sukcesije;

2) Milorad Bjelopetrović, savetnik predsednika Vlade;

3) Mirjana Živković, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova;

4) Radmila Jagodić, pomoćnik ministra finansija;

5) Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

6) Dušan Protić, pomoćnik ministra trgovine i usluga;

7) Milovan Ivanović, zamenik direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije;

8) Slavica Jerković, načelnik Pravne uprave Ministarstva odbrane;

9) Helena Surlić, načelnik Odeljenja za nadzor u sudovima u Ministarstvu pravde;

10) Miladin Milošević, vršilac dužnosti direktora Arhiva Srbije i Crne Gore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7046/2009

U Beogradu, 5. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08 i 88/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENjE ANEKSA G SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Međuresorskoj radnoj grupi za sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije:

1. Marijana Karadžić, predsednik;

2. Mirko Stefanović, član;

3. Dušan Protić, član;

4. Nebojša Ćirić, član;

5. Helena Surlić, član;

6. Srboljub Panić, član;

7. Petar Novaković, član;

8. Radovan Ristanović, član;

9. Stojan Jokić, član;

10. Snežana Marić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7047/2009

U Beogradu, 5. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08 i 88/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENjE ANEKSA G SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

U Međuresorsku radnu grupu za sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije imenuju se:

1. za predsednika:

– Radmila Jagodić, pomoćnik ministra finansija;

2. za članove:

1) Mirjana Živković, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova;

2) Dušan Protić, pomoćnik ministra trgovine i usluga;

3) Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

4) Helena Surlić, načelnik Odeljenja za nadzor u sudovima u Ministarstvu pravde;

5) Milovan Ivanović, zamenik direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije;

6) Petar Novaković, savetnik u Odeljenju za stambene poslove Ministarstva odbrane;

7) Radovan Ristanović, direktor Inspektorata za rad u Ministarstvu rada i socijalne politike;

8) Stojan Jokić, sudija Vrhovnog suda Srbije;

9) Snežana Marić, sudija Višeg trgovinskog suda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7048/2009

U Beogradu, 5. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se dr Miro Čavaljuga dužnosti pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za boračko-invalidsku zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7117/2009

U Beogradu, 5. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se dr Miro Čavaljuga na položaj pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7118/2009

U Beogradu, 5. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, broj 106/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Razrešava se dr Ivana Zlatanović dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za stručno usavršavanje državnih službenika, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7172/2009

U Beogradu, 5. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar