Kadrovska rešenja

Na osnovu tačke 3. stav 1. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 14/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PREGOVORA ZA PRISTUPANjE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji:

1. dr Mirjana Milošević;

2. Ana Blagojević;

3. Marija Vujnović;

4. Milanko Perišić;

5. Slobodan Sokolović;

6. Gordana Stanić;

7. Zorica Dunović;

8. Branislav Dimitrijević;

9. Jelena Cvetković;

10. Jelena Surčulija;

11. Dragana Lukić;

12. dr Zoran Marković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6004/2010

U Beogradu, 26. avgusta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. stav 1. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 14/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PREGOVORA ZA PRISTUPANjE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

I

U Komisiju za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji imenuju se za članove:

1. Predrag Blagojević, sekretar Ministarstva kulture;

2. Miloš Milovanović, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3. Vladimir Pešić, pomoćnik ministra rada i socijalne politike;

4. Bojana Mitrović, pomoćnik ministra prosvete;

5. Zoran Filipović, pomoćnik ministra rudarstva i energetike;

6. Vladana Jović, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

7. Zoran Ćirović, pomoćnik minista finansija;

8. Nebojša Pokimica, pomoćnik ministra životne sredine i prostornog planiranja;

9. Irena Posin, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo;

10. Slobodan Bošković, pomoćnik ministra pravde;

11. Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6005/2010

U Beogradu, 26. avgusta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 222. stav 3. i člana 223. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05-ispravka i 106/06-US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje:

1. dr Rajko Kosanović, predsednik;

2. Milomir Bošković, zamenik predsednika;

3. Ištvan Huđi, član;

4. Mićo Čegar, vršilac dužnosti člana;

5. Miodrag Ranđelović, vršilac dužnosti člana;

6. Drago Đokić, vršilac dužnosti člana;

7. Dragan Alempijević, vršilac dužnosti člana;

8. Branislav Pavlović, član;

9. Njegoš Potežica, član;

10. Vojislav Borisavljević, član;

11. Ivan Jovanović, član;

12. Gizela Štanjo Tot, član;

13. Milan Simić, član;

14. Slavko Vlaisavljević, vršilac dužnosti člana;

15. dr Svetolik Milekić, član;

16. Vasilije Belobrković, član;

17. Dragoljub Šišić, član;

18. Draško Danilović, član;

19. Radica Stambolić, član;

20. Zorica Stojanović, član;

21. Siniša Milenković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1604/2010

U Beogradu, 26. avgusta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 222. stav 3. i člana 223. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05-ispravka i 106/06-US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

U Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Rajko Kosanović, šef odeljenja za ekonomsko-socijalna pitanja Saveza samostalnih sindikata Srbije;

2) za zamenika predsednika:

– Njegoš Potežica, predsednik Sindikata uprave Srbije;

3) za članove:

(1) Branislav Pavlović, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije;

(2) Ljubiša Nestorović, predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije;

(3) Milomir Bošković, predsednik Veća Saveza samostalnih sindikata grada Valjeva;

(4) Drago Đokić, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada;

(5) Miodrag Ranđelović, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Niša;

(6) Ivan Jovanović, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Leskovca;

(7) Ištvan Huđi, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata grada Subotice;

(8) Saša Torlaković, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata grada Smedereva;

(9) Vojislav Borisavljević, predsednik odbora Sindikata poljoprivrede grada Beograda;

(10) Milan Simić, predsednik Granskog sindikata javnih, saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost”;

(11) Slavko Vlaisavljević, predsednik Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije „Nezavisnost”;

(12) Miodrag Zupanc, predsednik sindikata „Nezavisnost” u Radio-televiziji Srbije;

(13) Vasilije Belobrković, penzioner iz Beograda;

(14) Momčilo Vuksanović, penzioner iz Despotovca;

(15) Dragoljub Šišić, zemljoradnik iz sela Radovci;

(16) Draško Danilović, zemljoradnik iz Kuzmina;

(17) Bora Jovanović Džaril, advokat iz Beograda;

(18) Miloš Marković, advokat iz Beograda;

(19) Siniša Milenković, Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „Dunav” Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1606/2010

U Beogradu, 26. avgusta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 225. st. 2. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05-ispravka i 106/06-US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje:

1. Danica Radosavljević, predsednik;

2. Veljko Milošević, vršilac dužnosti člana;

3. Zoran Vujović, član;

4. Violeta Gojković, član;

5. Radovan Temerinac, član;

6. Živan Radosavljević, član;

7. Aleksandar Todorović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1605/2010

U Beogradu, 26. avgusta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 225. st. 2. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05-ispravka i 106/06-US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

U Nadzorni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje imenuju se:

1) za predsednika:

– Danica Radosavljević, direktor Filijale Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za grad Beograd;

2) za članove:

(1) Veljko Milošević, predsednik Sindikata energetike i petrohemije Srbije;

(2) Jugoslav Ristić, predsednik Saveza samostalnih sindikata za grad Kragujevac;

(3) Violeta Gojković, sekretar Granskog sindikata javnih, saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost”;

(4) Radovan Temerinac, penzioner iz Novog Sada;

(5) Živomir Radosavljević, zemljoradnik iz Starog Sela;

(6) Zorica Stojanović, advokat iz Niša.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1607/2010

U Beogradu, 26. avgusta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar