171. sednica Vlade Republike Srbije, 14. decembar 2006. godine

Na osnovu člana 9. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 73/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

I

Razrešava se Ita Terzić dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, iz reda zaposlenih u Zavodu.

II

Imenuje se Olivera Todorović, dipl. matematičar, za člana Upravnog odbora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, iz reda zaposlenih u Zavodu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10350/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici članovi:

1. Slaviša Ristić;

2. Jordan Jakšić;

3. Stevo Božović;

4. Ivica Trifunović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-1

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici članovi:

1. Novica Spasojević;

2. Miodrag Ralić;

3. Rade Negojević;

4. dr Radimir Janković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-2

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici članovi:

1. Ilija Ivanović;

2. Milan Radosavljević;

3. Gojko Milivojević;

4. dr Ljiljana Vukadinović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-3

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici članovi:

1. dr Milan Ivanović;

2. Momir Kasalović;

3. Radomir Janićijević;

4. Nebojša Minić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-4

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA FIZIČKU KULTURU UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta za fizičku kulturu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici članovi:

1. Lazar Vukićević;

2. Velimir Bojović;

3. Goran Lazović;

4. Batica Nikolić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-5

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici članovi:

1. Tomica Živković;

2. dr Vladimir Adžić;

3. Dragiša Đoković;

4. Zlatibor Đorđević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-6

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici članovi:

1. Spiridon Cvetić;

2. Desimir Bojović;

3. Nebojša Radulović;

4. dr Miladinka Barać.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-7

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove:

1. Nenad Kojić, dipl. ekonomista, Koordinacioni centar za Kosovo i Metohiju u Ranilugu;

2. Ljubiša Petrović, finansijski službenik, „Dijamant”, Kosovska Mitrovica;

3. Draško Knežević, dipl. ekonomista, „Jugobanka”, Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-8

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove:

1. Miodrag Ralić, dipl. inž., zaposlen u JKP „Standard”, Kosovska Mitrovica;

2. Ljiljana Janković, novinar, Radio televizija Srbije, Zvečan;

3. Dragan Velić, dipl. inž., zaposlen u Pokrajinskom komesarijatu za izbeglice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-9

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove:

1. Gojko Milivojević, dipl. inž. rudarstva, zaposlen u „Kristalu”, Leposavić;

2. dr Ljiljana Vukadinović, lekar, Dom zdravlja, Leposavić;

3. Goran Lazović, inž. mašinstva, zaposlen u Javno komunalnom preduzeću u Leposaviću.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-10

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove:

1. dr Milan Ivanović, spec. interne medicine, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica;

2. Miodrag Rakićević, dipl. inž., zaposlen u Zavodu za urbanizam, Kosovska Mitrovica;

3. Nebojša Minić, dipl. ekonomista, zaposlen u Pokrajinskoj službi za zapošljavanje, Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-11

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA FIZIČKU KULTURU UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Fakulteta za fizičku kulturu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove:

1. Velimir Bojović, dipl. inž. metalurgije, zaposlen u Opštini Leposavić;

2. Batica Nikolić, profesor u Školskom centru „Nikola Tesla”, Leposavić;

3. dr Miladinka Barać, lekar, Dom zdravlja, Leposavić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-12

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove:

1. Tomica Živković, dipl. inž. rudarstva, „Trepča”, Kosovska Mitrovica;

2. dr Vladimir Adžić, spec. opšte hirurgije, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica;

3. Zlatibor Đorđević, dipl. pravnik, privatnik, Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-13

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove:

1. Slaviša Ristić, dipl. ekonomista, zaposlen u Opštini Zubin Potok;

2. Jordan Jakšić, dipl. inž., JKP „Ibar”, Zubin Potok;

3. Stevo Božović, dipl. inž. tehnologije, „Trepča”, Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10316/2006-14

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93 – US, 20/93, 53/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 16/97 – dr. zakon, 37/97 – US, 36/98, 44/98, 65/01 – SUS, 55/04, 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJE OPŠTINSKOG

ORGANA ZA PREKRŠAJE I SUDIJE VEĆA ZA PREKRŠAJE

I

I. Imenuje se za sudiju opštinskog organa za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Valjevu:

1. Marija Tomić za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Valjevu.

II. Za sudiju veća za prekršaje imenuje se:

– za područje Veća za prekršaje u Nišu:

1. Dragiša Todorović za sudiju Veća za prekršaje u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“

24 broj 119-10427/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U VRANjU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Vranju članovi:

– predstavnici roditelja:

1. Živojin Ristić;

2. Branko Milenković.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Vranju imenuju se za članove:

– predstavnici roditelja:

1. Perica Nikolić, radnik iz sela Barelić, Vranje;

2. Miroslav Zdravković, radnik iz Trgovišta.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10425/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se Aleksandar Vlajčić dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za elektroenergetiku, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10455/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93 -US, 20/93, 53/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 16/97 – dr. zakon, 37/97 – US, 36/98, 44/98, 65/01 -SUS, 55/04 i 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG

ORGANA ZA PREKRŠAJE U POŽAREVCU

I

Negovanu Šaranoviću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Požarevcu, sa 15. decembrom 2006.godine, zbog nesavesnog i nestručnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10494/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

I

Razrešava se mr Nenad V. Pavlović dužnosti direktora Agencije za energetsku efikasnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10232/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Razrešava se Dragan Blešić dužnosti zamenika Generalnog sekretara Vlade, zbog postavljenja na položaj zamenika Generalnog sekretara Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10537/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Razrešava se Nada Miljuš dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade, zbog postavljenja na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za stručne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10539/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Nada Miljuš na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade, na pet godina – Sektor za stručne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10540/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 5. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Dragana Mladenović dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10541/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka), člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04) i člana 5. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE

ZA ZAJEDENIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Mirjana Nikolić na položaj direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10542/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 8. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ ZAMENIKA

GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Dragan Blešić na položaj zamenika Generalnog sekretara Vlade, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10538/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se Darko Radojičić dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za izbore i pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10529/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

VLADA

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se Gradimir Nenadović dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za upravu, rad i javne službe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10529/2006-1

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

VLADA

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se Nadežda Mitrović-Žitko dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za privredu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10529/2006-2

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

VLADA

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se Dragiša Milić dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10529/2006-3

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

VLADA

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

REŠENjE

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Nadežda Mitrović-Žitko na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, na pet godina – Sektor za privredu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10530/2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

VLADA

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

REŠENjE

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Gradimir Nenadović na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, na pet godina – Sektor za upravu, rad i javne službe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10530/2006-1

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

VLADA

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

REŠENjE

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Darko Radojičić na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, na pet godina – Sektor za izbore i pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10530/2006-2

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

VLADA

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

REŠENjE

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Dragiša Milić na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, na pet godina – Sektor za finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10530/2006-3

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

VLADA

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar