Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Pančevu

KOORDINATE GRANIČNIH TAČAKA POLIGONA SIDRIŠTA

LUKE U PANČEVU

Sidrište opšte namene

Tačka

x

y

1

7471459

4966593

2

7471548

4966638

3

7471811

4966121

4

7471722

4966076

Sidrište posebne namene

Tačka

x

y

1

7471956

4965318

2

7472087

4965401

3

7472363

4964967

4

7472433

4964389

5

7472278

4964370

6

7472212

4964914

Ostavite komentar