Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Dana 6. jula 2017. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN odobrio je dolenavedenu dopunu Liste sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISILom (Daeš) i Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

B. Entiteti povezani sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDe. 152 Ime: 1: DŽAMAAT-UL-AHRAR (DžuA)

Ime (u originalnom pismu): جماعت ال احرار

Visoko pouzdani alijasi: a) Džamaat-e-Ahrar b) Tehrik-e Taliban Pakistan Džamaat ul Ahrar Manje pouzdani alijasi: Ahrar-ul-Hind Adresa: a) Lalpura, Nangarhar provincija, Avganistan i regija avganistansko-pakistanske granice (od juna 2015) b) Mohmand agencija, Pakistan (od avgusta 2014) Na listi od: 6. jula 2017. godine Druge informacije: Odvojena grupa Tehrik Talibana Pakistana (QDe.132). Povezana sa Islamskom državom Iraka i Levanta, na listi kao Al-Kaida u Iraku (QDe.115). Osnovan u avgustu 2014. godine u Mohmand agenciji, Pakistan. Operativan iz Nangarhar provincije u Avganistanu i iz pakistansko-avganistanske pogranične regije. Zabranjen u Pakistanu 21. novembra 2016. godine.

On 6 July 2017, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), AlQaida approved the addition of the entry specified below to its ISIL (Da’esh) and AlQaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

B. Entities associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDe.152 Name: JAMAAT-UL-AHRAR (JuA)Name (original script): جماعت ال احرارA.k.a.: a) Jamaat-e-Ahrar b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar F.k.a.: Ahrar-ul-Hind Address: a) Lalpura, Nangarhar Province, Afghanistan and Afghanistan-Pakistan border region (since Jun. 2015) b) Mohmand Agency, Pakistan (as at Aug. 2014) Listed on: 6 July 2017 Other information: Splinter group of the Tehrik-e Taliban Pakistan (QDe.132). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Formed in Aug. 2014 in Mohmand Agency, Pakistan. Operates from Nangarhar Province, Afghanistan and Pakistan-Afghanistan border region. Banned in Pakistan on 21 Nov. 2016.

Ostavite komentar