Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Obrazac AM-A

Obveznik akcize ______________________________________

Sedište _____________________________________________

(adresa i opština)

PIB _________________________________________________

Matični broj _________________________________________

Šifra delatnosti ____________________________________

Broj tekućeg računa ___________________________________

KVARTALNI IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, ODNOSNO UVOZNIKA ALKOHOLNOG PIĆA O PREUZETIM, UTROŠENIM I VRAĆENIM KONTROLNIM AKCIZNIM MARKICAMA ZA ALKOHOLNA PIĆA

ZA PERIOD OD ___DO ___ 20__. GODINE

Broj i datum ZAM-a

Slovna oznaka i količina preuzetnih markica

Oznaka serije

i serijski broj preuzetnih markica

od – do

Stanje (broj) nerazduženih

markica iz prethodnog kvartala

Broj iskorišćenih

markica

(broj proizvedenih flaša alkoholnih pića)

Broj iskorišćenih

markica

(broj flaša alkoholnih pića stavljenih u promet, odnosno uvezenih)

Zapremina flaše ili druge ambalaže u litrima stavljenih u promet, odnosno uvezenih

Broj vraćenih oštećenih markica sa vidljivom oznakom serije i serijski broj markica

Broj vraćenih oštećenih markica sa nevidljivom oznakom serije i serijski broj markica ili potpuno uništenih markica

Stanje (broj) nerazduženih markica

i serijski broj od – do

na kraju kvartala

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Napomena: U kolonu 4. prilikom podnošenja prvog kvartalnog izveštaja upisuje se podatak iz kolone 8. Obrasca AM-A/ZALIHE, a prilikom svakog narednog kvartalnog

izveštaja podatak iz kolone 10 prethodnog Obrasca AM-A;

U kolonu 5. upisuje se broj markica kojima su obeležena alkoholna pića koja se nalaze u akciznom skladištu proizvođača, odnosno proizvedenih alkoholnih pića iz uvoza za koje nije nastala obaveza po osnovu akcize, kao i broj markica kojima su obeležena alkoholna pića za koje ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcizeslovne oznake EA (član 19. Zakona);

U kolonu 6. upisuje se broj markica kojima su obeležena alkoholna pića, posebno, po svakoj akciznoj grupi alkoholnog pića, po kojoj se plaća akciza, koja je stavljena u promet u smislu člana 21. stav 2. Zakona, odnosno uvezena u smislu člana 21a Zakona, kao i alkoholna pića a koje su obeležene markicama slovne oznake EA (član 19. Zakona);

U kolonu 7. upisuje se broj markica kojima su obeležena alkoholna pića prema zapremini flaše stavljenih u promet, odnosno uvezenih;

U kolonu 10. upisuje se stanje (broj) nerazduženih markica uključujući i stanje (broj) nerazduženih markica iz kolone 5.

Ukoliko se po jednom Obrascu ZAM preuzimaju više vrsta kontrolnih akciznih markica, svi podaci vezani za taj ZAM unose se u istu kolonu.

U_______________ Izveštaj sastavio Odgovorno lice

dana_________20__. godine

Obrazac AM-A/ZALIHE

Obveznik akcize ______________________________________

Sedište _____________________________________________

(adresa i opština)

PIB _________________________________________________

Matični broj _________________________________________

Šifra delatnosti ____________________________________

Broj tekućeg računa ___________________________________

IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, ODNOSNO UVOZNIKA ALKOHOLNOG PIĆA O STANJU ZALIHA

PREUZETIH KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA ZA ALKOHOLNA PIĆA

Broj i datum ZAM-a

Slovna oznaka i količina preuzetnih markica

Oznaka serije

i serijski broj preuzetnih markica

od – do

Stanje (broj) iskorišćenih

markica

(broj flaša alkoholnih pića stavljenih u promet, odnosno uvezenih)

Zapremina flaše ili druge ambalaže u litrima (od 0,03 l do 5,00 l) stavljenih u promet, odnosno uvezenih

Broj vraćenih oštećenih markica sa vidljivom oznakom serije i serijski broj markica

Broj vraćenih oštećenih markica sa nevidljivom oznakom serije i serijski broj markica ili potpuno uništenih markica

Stanje (broj) nerazduženih

markica na dan

sačinjavanja izveštaja

Oznaka serije

i serijski broj nerazduženih

markica

od – do

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Napomena: U kolonu 4. upisuje se broj markica kojima su obeležena alkoholna pića, posebno, po svakoj akciznoj grupi alkoholnog pića, po kojoj se plaća akciza, koja je

stavljena u promet u smislu člana 21. stav 2. Zakona, odnosno uvezena u smislu člana 21a Zakona, kao i broj markica kojima su obeležena alkoholna pića za

koje ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcizeslovne oznake EA (član 19. Zakona);

U kolonu 5. upisuje se se broj markica kojima su obeležena alkoholna pića prema zapremini flaše stavljenih u promet, odnosno uvezenih, uključujući i alkoholna pića obeležena slovnom oznakom EA;

U kolonu 8. upisuje se stanje (broj) nerazduženih markica na dan sačinjavanja izveštaja (dan stupanja na snagu Uredbe)

Ukoliko se po jednom Obrascu ZAM preuzimaju više vrsta kontrolnih akciznih markica, svi podaci vezani za taj ZAM unose se u istu kolonu.

U_______________ Izveštaj sastavio Odgovorno lice

dana_________20__. godine

Obrazac AM-C

Obveznik akcize ______________________________________

Sedište _____________________________________________

(adresa i opština)

PIB _________________________________________________

Matični broj _________________________________________

Šifra delatnosti ____________________________________

Broj tekućeg računa ___________________________________

KVARTALNI IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, ODNOSNO UVOZNIKA CIGARETA O PREUZETIM, UTROŠENIM I VRAĆENIM

KONTROLNIM AKCIZNIM MARKICAMA ZA CIGARETE

ZA PERIOD OD ___DO ___ 20__. GODINE

Broj i datum ZAM-a

Slovna oznaka i količina preuzetnih markica

Oznaka serije

i serijski broj preuzetnih markica

od – do

Stanje (broj) neutrošenih markica iz prethodnog kvartala

Broj iskorišćenih

markica

(broj proizvedenih paklica cigareta)

Broj iskorišćenih

markica

(broj paklica cigareta stavljenih u promet, odnosno uvezenih)

Naziv robne marke cigareta i MPC

stavljenih u promet, odnosno uvezenih

Broj vraćenih oštećenih markica sa vidljivom oznakom serije i serijski broj markica

Broj vraćenih oštećenih markica sa nevidljivom oznakom serije i serijski broj markica ili potpuno uništenih markica

Stanje (broj) nerazduženih

markica

i serijski broj od – do

na kraju kvartala

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Napomena: U kolonu 4. prilikom podnošenja prvog kvartalnog izveštaja upisuje se podatak iz kolone 8. Obrasca AM-C/ZALIHE, a prilikom svakog narednog kvartalnog

izveštaja podatak iz kolone 10 prethodnog Obrasca AM-A;

U kolonu 5. upisuje se broj markica kojima su obeležene cigarete koje se nalaze u akciznom skladištu proizvođača, odnosno proizvedenih cigareta iz uvoza za

koje nije nastala obaveza po osnovu akcize, cigarete za koje ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize, koje su obeležene markicama slovne oznake EC (član 19. Zakona);

U kolonu 6. upisuje se broj markica kojima su obeležene cigarete, koje su stavljene u promet u smislu člana 21. stav 2. Zakona, odnosno uvezene u smislu člana 21a Zakona, kao i cigarete za koje ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize, koje su obeležene markicama slovne oznake EC (član 19. Zakona)

U kolonu 10. upisuje se stanje (broj) nerazduženih markica uključujući i stanje (broj) nerazduženih markica iz kolone 5.

Ukoliko se po jednom ZAMu preuzimaju više vrsta kontrolnih akciznih markica, svi podaci vezani za taj ZAM unose se u istu kolonu.

U_______________ Izveštaj sastavio Odgovorno lice dana_________20__. godine

Obrazac AM-C/ZALIHE

Obveznik akcize ______________________________________

Sedište _____________________________________________

(adresa i opština)

PIB _________________________________________________

Matični broj _________________________________________

Šifra delatnosti ____________________________________

Broj tekućeg računa ___________________________________

IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, ODNOSNO UVOZNIKA CIGARETA O STANJU ZALIHA

PREUZETIH KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA ZA CIGARETE

Broj i datum ZAM-a

Slovna oznaka i količina preuzetnih markica

Oznaka serije

i serijski broj preuzetnih markica

od – do

Stanje (broj) iskorišćenih

markica

(broj paklica cigareta stavljenih u promet, odnosno uvezenih)

Naziv robne marke cigareta i MPC

stavljenih u promet, odnosno uvezenih

Broj vraćenih oštećenih markica sa vidljivom oznakom serije i serijski broj markica

Broj vraćenih oštećenih markica sa nevidljivom oznakom serije i serijski broj markica ili potpuno uništenih markica

Stanje (broj) nerazduženih

markica na dan

sačinjavanja izveštaja

Oznaka serije

i serijski broj nerazduženih

markica

od – do

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Napomena: U kolonu 4. upisuje se broj markica kojima su obeležene cigarete koje su stavljene u promet u smislu člana 21. stav 2. Zakona, odnosno uvezene u smislu člana 21a Zakona, kao i broj markica kojima su obeležene cigarete za koje ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcizeslovne oznake EC (član 19. Zakona);

U kolonu 5. upisuje se naziv robne marke cigareta i MPC stavljenih u promet, odnosno uvezenih, uključujući i cigarete obeležene slovnom oznakom EC;

U kolonu 8. upisuje se stanje (broj) nerazduženih markica na dan sačinjavanja izveštaja (dan stupanja na snagu Uredbe)

Ukoliko se po jednom Obrascu ZAM preuzimaju više vrsta kontrolnih akciznih markica, svi podaci vezani za taj ZAM unose se u istu kolonu.

U_______________ Izveštaj sastavio Odgovorno lice

dana_________20__. godine

Ostavite komentar