Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi

Obrazac 1

PRIJAVA PROJEKTA

ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2009. GODINU

Opšti podaci o projektu

Ovlašćeni podnosilac prijave projekta Ministarstvo Opština Kancelarija za NIP RS Grad Državni organ i organizacija Grad Beograd Javna ustanova Udruženje građana Autonomna pokrajina

Napomena: Projekat mogu zajednički da prijave više ovlašćenih podnosilaca.

Informacije o ovlašćenom podnosiocu prijave projekta Naziv institucije: Adresa: Okrug: Opština: pošt. br. Napomena: Ukoliko ima više ovlašćenih podnosilaca prijave projekta ovu informaciju popuniti za svakog podnosioca. Odgovorna ili ovlašćena osoba Prezime: Ime: Telefon: Mobilni telefon: e-mail: Funkcija u organizaciji: Napomena: Projekat odobrio Ime: Prezime: Funkcija u organizaciji:

Napomena: U slučaju jednog ili više ovlašćenih podnosilaca prijave za projekat može biti odgovorna ili ovlašćena samo jedna osoba.

Naziv projekta:

Sektor: Tip projekta: 1. Razvoj infrastrukture koja će doprineti održivom ekonomskom razvoju, poboljšanju životnog standarda, smanjenju siromaštva, smanjenju zavisnosti od klimatskih promena, zaštiti i očuvanju životne sredine i ravnomernom regionalnom razvoju Izrada dokumentacije Izgradnja objekta Rekonstrukcija objekta Dogradnja objekta Adaptacija objekta Sanacija objekta Tehnička modernizacija Osavremenjavanje i uvođenje novih tehnologija Nabavka dobara i usluga Obuka Subvencije Garancije Ostalo Saobraćaj (transport) Komunikacije Energetika Zaštita i očuvanje životne sredine Upravljanje vodama Šumarstvo Zdravstvo Javna administracija Pravosuđe Unutrašnji poslovi Odbrana Kultura Verski objekti Sport Društveno uključivanje (deca, stari, osobe sa posebnim potrebama, ugrožene grupe) i populaciona politika Lokalna infrastruktura Vodosnabdevanje Otpadne vode Kanalizacija Lokalni putevi Javne površine Javni objekti od opšteg interesa 2. Povećanje zaposlenosti Privreda Industrijske zone Biznis inkubatori Tehnologije i inovacije Turizam

3. Obrazovanje usmereno na sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za rast i povećanje konkurentnosti nacionalne ekonomije i tehnološki razvoj Nauka Modernizacija i razvoj škola Poboljšanje učeničkog i studentskog standarda Visoko obrazovanje Obuka i razvoj veština Informacione tehnologije 4. Ruralni razvoj Razvoj sela Poljoprivreda 5. Privredni i socijalni razvoj Kosova i Metohije, radi stvaranja uslova za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji i za povratak interno raseljenih lica na Kosovo i Metohiju 6. Ostalo

Predlog dinamike sprovođenja projekta od momenta odobrenja (momenat odobrenja uzeti kao reper) Vremenski period potreban za početak realizacije projekta: Vremenski period potreban za završetak projekta: Najkasniji rok za početak aktivnosti u projektu (upisati datum): Koliko godina traje projekat? (ako projekat traje manje od godinu dana upisati broj 1) Da li je projekat nastavak prošlogodišnjeg? (upisati da ili ne) Predlog iznosa sredstava za finansiranje projekta (budzet projekta) Iznos ukupnog budzeta projekta (u DIN): Iznos dela budzeta projekta koji se finansira iz NIP-a (u DIN): Udeo u budzetu projekta koji se finansira iz NIP-a (u %): Iznos dela budzeta projekta koji se ne finansira iz NIP-a (u DIN): Struktura dela budzeta projekta koji neće biti finasiran iz NIP-a u iznosu i udelima: Pretpristupni instrument EU (IPA fond): Iznos u DIN Udeo u % Ostali strani fondovi Iznos u DIN Udeo u % Strani kapital Iznos u DIN Udeo u % Domaći privatni kapital Iznos u DIN Udeo u % Ostala budzetska sredstva Iznos u DIN Udeo u % Ostalo Iznos u DIN Udeo u % Naziv sufinansijera (izvora finansiranja) budzeta projekta Opis i način sufinansiranja Iznos (u DIN): Informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za sprovođenje projekta Iznos javnih nabavki u projektu (u DIN): 2. Opis projekta

Opis trenutnog stanja (maksimalno 2 strane) Obrazloženje značaja projektnih aktivnosti (maksimalno 2 strane) Procena uticaja projekta na opšte društvene procese (maksimalno 1 strana) Održivost rezultata i efekata projekta (maksimalno 1 strana) Procena uticaja projekta na prekograničnu saradnju (maksimalno 1 strana)

Ciljevi projekta (maksimalno 1 strana) 1.2…. Predlog osnovnih aktivnosti u projektu (maksimalno 9 strana) Rednibroj Naziv aktivnosti Okvirnotrajanje (meseci) Okvirnibudzet (u DIN) 1.1 1.2 … 2.1 2.2 … Rezultati (maksimalno 3 strane) Rednibroj Opis rezultata 1.1.1 … 1.2.1 … 2.1.1 … 2.2.1 … Merljivi efekti projekta (maksimalno pola strane) Opis Jedinica mere Vrednost Zapošljavanje tokom projekta broj zaposlenih Zapošljavanje nakon projekta broj zaposlenih Povećanje izvoza € Dodatne privatne investicije € Lista rizika (maksimalno 1 strana) Rednibroj Opis Verovatnoćavisoka/srednja/niska Uticajvisok/srednji/nizak Korektivne aktivnosti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3. Zajednički preduslovi (Zajednički preduslovi predstavljaju pitanja koja se moraju uzeti u razmatranje prilikom definisanja predloga projekta, nezavisno od oblasti na koju se projekat odnosi)

Veze sa nacionalnim, regionalnim ili lokalnim strateškim prioritetima (maksimalno 1 strana) Naziv Opis povezanosti Nacionalna strategija Srbije za pristupanje Evropskoj uniji Strategija za smanjenje siromaštva Višegodišnji indikativni planski dokument (MIPD) Prioriteti NIP-a Srodni projekti koje finansira Republika Srbija ili međunarodna zajednica (maksimalno 1 strana) Stepen uticaja na povećanje društvene uključenosti (uticaj na smanjenje siromaštva, na povećanje društvene uključenosti grupa sa posebnim potrebama i smanjenje nejednakosti) – (maksimalno pola strane) Ctvaranje uslova za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji i za povratak interno raseljenih lica na Kosovo i Metohiju – (maksimalno pola strane) Ctepen uticaja na životno okruženje (maksimalno pola strane) Stepen uticaja na rodnu ravnopravnost (maksimalno pola strane) Stepen uticaja na razvoj informatičkog društva (maksimalno pola strane) Stepen uticaja na međunarodne integracije Republike Srbije (maksimalno pola strane) 4. Informacije o direktnom korisniku projekta

Direktni korisnik projekta Ministarstvo Opština Kancelarija za NIP RS Državni organ i organizacija Autonomna pokrajina Javna ustanova Grad Beograd Udruženje građana Grad Ostalo

Informacije o direktnom korisniku projekta Naziv institucije: Adresa: Okrug: Opština: pošt. br. Odgovorna osoba Prezime: Ime: Telefon: Mobilni telefon: e-mail: Funkcija u organizaciji: Napomena: Projekat odobrio Ime: Prezime: Funkcija u organizaciji:

Napomena: Ukoliko nema dovoljno mesta u bilo kom odeljku, mogu se dodavati redovi bez ograničenja.

Ostavite komentar