Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi

Obrazac 2

OBRAZAC ZA OCENjIVANjE PROJEKTA

ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2009. GODINU

Osnovni podaci o projektu:

Podnosilac projekta   Naziv projekta   Sektor projekta   Tip projekta  

 

1) Stepen opšteg uticaja i značaj projekta – maksimalan broj bodova 40

Stepen opšteg uticaja i značaj projekta I II III IV 1. Stepen direktnog uticaja projekta na ostvarivanje strateških prioriteta NIP-a 10 7 3 0 2. Značaj projekta (međunarodni, nacionalni, međuregionalni, regionalni, lokalni – gradski ili opštinski) 8 5 2 0 3. Stepen usklađenosti sa usvojenim nacionalnim strateškim dokumentima 8 5 2 0 4. Stepen i trajnost strukturnog i regulatornog uticaja projekta 7 5 2 0 5. Broj direktnih i indirektnih korisnika projekta 7 5 2 0

2) Ekonomska opravdanost projekta – maksimalan broj bodova 34

Ekonomska opravdanost projekta I II III IV 1. Isplativost projekta (odnos troškova i efekata, a kod projekata čije je sprovođenje započeto po osnovu ranije usvojenog akta Vlade, isplativost nastavljanja sprovođenja) 8 5 2 0 2. Stepen sufinansiranja projekta (sredstvima iz drugih javnih izvora – budzeta autonomne pokrajine, grada ili opštine; sredstvima iz međunarodnih izvora; privatnim sredstvima) 8 5 2 0 3. Održivost projekta (mogućnost nastavljanja aktivnosti po okončanju finansiranja sredstvima NIP-a, odnosno postojanje struktura za nastavljanje tih aktivnosti) 8 5 2 0 4. Nemogućnost finansiranja projekata na drugi način, bez sredstava NIP-a 5 3 1 0 5. Mogućnost multiplikacije efekata i replikacije projekta 5 3 1 0

3) Sprovodljivost projekta – maksimalan broj bodova 20

Sprovodljivost projekta I II III IV 1. Stepen rizika izvodljivosti i održivosti projekta 8 5 2 0 2. Stepen razrađenosti projekta (definisanost i fokusiranost ciljeva i planiranih aktivnosti i kvalitet dokumentacije za sprovođenje projekta) 5 3 1 0 3. Kvalitet učesnika i partnerstva u sprovođenju projekta (jasno označen profil učesnika, organizovanost, iskustvo i rezultati u sprovođenju projekata od značaja za prijavljeni projekat, peference učesnika, adekvatnost organizacione strukture za sprovođenje projekta, definisanost zajedničkih ciljeva i odgovornosti učesnika, međusektorski efekti projekta) 4 3 1 0 4. Stepen mobilizacije resursa za sprovođenje projekta (postojanje obima resursa (finansijskih, ljudskih, opreme i dr.) potrebnih za uspeh projekta, integrisanost resursa u koherentan sistem i vreme potrebno za mobilizaciju resursa) 3 2 1 0

4) Stepen posebnih uticaja projekta – maksimalan broj bodova 6

Stepen posebnih uticaja projekta I IV 1. Stepen uticaja na povećanje društvene uključenosti (uticaj na smanjenje siromaštva, na povećanje društvene uključenosti grupa sa posebnim potrebama i smanjenje nejednakosti) 1 0 2. Stvaranje uslova za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji i za povratak interno raseljenih lica na Kosovu i Metohiji 1 0 3. Stepen uticaja na životno okruženje 1 0 4. Stepen uticaja na rodnu ravnopravnost 1 0 5. Stepen uticaja na razvoj informacionog društva 1 0 6. Stepen uticaja na međunarodne integracije Republike Srbije 1 0

Napomena:

Svaki od kriterijuma za izbor projekata nosi odgovarajući broj bodova. U sledećoj tabeli date su opisne ocene koje projekat može da dobije i svrstane su u grupe s obzirom na koje se određuje koliko će bodova projektu biti dodeljeno po određenom kriterijumu.

Grupa ocene I II III IV Ocena Projektna idejau potpunosti ispunjava kriterijum Projektna ideja u zadovoljavajućoj meri ispunjava kriterijum Projektna ideja nedovoljno ispunjava kriterijum Projektna ideja je slaba i ne ispunjava kriterijum

Ostavite komentar