Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANjA NAKNADE:

ADRESA:

PIB:

EVIDENCIONI BROJ:

Obrazac N – 2 IZVEŠTAJ O UTVRĐIVANjU KOLIČINE DERIVATA NAFTE ZA FORMIRANjE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ZA PERIOD OD ______________ DO ______________ *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Količina derivata nafte

Pedni broj

Opis

motorni benzini (u litrima)

avionski benzin (u litrima)

dizel za transport (u litrima)

gasna ulja za loženje (u litrima)

gorivo za mlazne motore kerozinskog tipa (u kilogramima)

TNG (u kilogramima)

ulja za loženje (u kilogramima)

 

 

1.

Početno stanje rezervi (prvi dan u periodu)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Proizvedene količine derivata nafte (u periodu)

 

 

 

 

 

 

 

3.

Količine uvezene u veleprodajno skladište obveznika uplate naknade

 

 

 

 

 

 

 

4.

UKUPNO (1+2+3)

 

 

 

 

 

 

 

5.

Stanje rezervi na kraju perioda

 

 

 

 

 

 

 

6.

Isporučeno iz skladišta proizvođača odnosno, iz veleprodajnog skladišta obveznika uplate naknade (4 – 5)

 

 

 

 

 

 

 

7

Gubitak

 

 

 

 

 

 

 

8

Isporučeno za izvoz**

 

 

 

 

 

 

 

9

KOLIČINA ZA OBRAČUN NAKNADE (6+7) 8

 

 

 

 

 

 

 

*Obrazac se koristi za mesečno i godišnje izveštavanje

** Ne obračunavaju se količine goriva isporučene za potrebe snabdevanja vazduhopolova na međunarodnim linijama

*** Odgovorno lice je fizičko lice koje je u odgovarajućem registru upisano kao zakonski zastupnik energetskog subjekta koji je obveznik dostave obrazaca, ili fizičko lice

koga je zakonski zastupnik ovlastio da potpisuje predmetne obrasce

Datum:

 

M.P.

(potpis odgovornog lica obveznika uplate naknade)

Ime i prezime odgovornog lica obveznika uplate naknade***

Ostavite komentar