Uredba o utvrđivanju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8

Obrazac

PRIJAVA PROJEKTA ZA PROGRAM PODRŠKE UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTUREGRADIMO ZAJEDNO EIB 8

OPŠTI PODACI O PROJEKTU

1.1

VRSTA PROJEKTA

FORMCHECKBOX Lokalni FORMCHECKBOX Regionalni

1.2

PODNOSILAC PRIJAVE PROJEKTA

FORMCHECKBOX Grad

FORMCHECKBOX Opština

Naziv

Okrug

Odgovorno lice

(Gradonačelnik/Predsednik)

Adresa

Kontakt telefon (fiksni i mobilni)

Internet stranica

Adresa elektronske pošte

Napomena: Ukoliko je u pitanju regionalni infrastrukturni projekat, polje 1.2 Podnosilac prijave projekta iskopirati i popuniti za svaku jedinicu lokalne samouprave koja učestvuje u realizaciji regionalnog projekta.

1.3

ODGOVORNO LICE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA

Ime i prezime

Kontakt telefon (fiksni i mobilni)

Adresa elektronske pošte

1.4

NAZIV PROJEKTA

1.5

MESTO ULAGANJA

1.6

NAMENA FINANSIRANJA

Putna infrastruktura FORMCHECKBOX

Obrazovanje i nauka FORMCHECKBOX

Školski sportski objekti FORMCHECKBOX

Zdravstvena i socijalna infrastruktura FORMCHECKBOX

Kulturnoistorijsko nasleđe FORMCHECKBOX

1.7

UKUPNA VREDNOST PROJEKTA

Vrednost projekta bez PDV

PDV (20%)

Vrednost projekta sa PDV

1.8

UČEŠĆE MINISTARSTVA PRIVREDE

U visini do 50% vrednosti

projekta bez PDV

% u odnosu na ukupnu vrednost projekta bez PDV

1.9

UČEŠĆE PODNOSIOCA PRIJAVE PROJEKTA

Preostala vrednost projekta

bez PDV (A)

% u odnosu na ukupnu vrednost projekta bez PDV

PDV na ukupnu vrednost celog projekta (B)

Ukupno učešće

podnosioca prijave projekta

(A+B)

Napomena: Iznosi u tabeli upisuju se u dinarima (RSD).

OPIS PROJEKTA

2.1

OPIS TRENUTNOG STANJARAZLOZI ZA REALIZACIJU PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

2.2

TEHNIČKI OPIS PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

2.3

DETALJNE INFORMACIJE O PROJEKTU (maksimalno 1/2 strane)

2.4

CILJEVI PROJEKTA

Opšti cilj

RB

Specifični ciljevi

1.

2.

2.5

OČEKIVANI REZULTATI U 2016. GODINI

RB

Rezultat

Izvor provere

1.

2.

EFEKTI I ODRŽIVOST PROJEKTA, STRATEŠKI OKVIR

I KORISNICI

3.1

OČEKIVANI EFEKTI NAKON REALIZACIJE PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

3.2

ODRŽIVOST PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

3.3

USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

(za regionalne projekte navesti strateške dokumente na regionalnom nivou, za lokalne projekte navesti strateške dokumente na lokalnom nivou, ukoliko su usvojeni)

RB

Naziv dokumenta

Veza sa dokumentom

(Kratko i jasno navesti veze sa navedenim dokumentima, uključujući i oznaku dela/poglavlja/odeljka)

1.

2.

3.4

INFORMACIJE O KORISNICIMA

Direktni korisnici

Rb

Naziv

Broj

1.

2.

Indirektni korisnici

Rb

Naziv

Broj

1.

2.

4. DOKUMENTACIJA

4.1

Rb

Naziv dokumenta

DA

NE

Zavodni broj i datum

1.

Izvod iz odluke o budžetu podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

2.

Izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena odlukom o budžetu podnosioca prijave

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

3.

Projekat za izvođenje (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD)

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

4.

Glavni projekat (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD)

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

5.

CD sa dokumentacijom iz projekta za izvođenje

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

6.

CD sa dokumentacijom iz glavnog projekta

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

7.

Akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

8.

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

9.

Akt nadležnog organa da studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

10.

Rešenje o davanju saglasnosti na usklađenost sa direktivom EU-Natura 2000

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

11.

Izjava podnosioca prijave o vrstama društvene koristi od realizacije projekta, kao i da realizacija projekta ne ugrožava ni jednu socijalnu kategoriju stanovništva

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

12.

List nepokretnosti

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

13.

Fotografije lokacije gde će se izvoditi radovi

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

14.

Izjava podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

15.

CD sa traženom dokumentacijom

FORMCHECKBOX

FORMCHECKBOX

Datum: Gradonačelnik/Predsednik opštine

________________ M.P _________________________

Ostavite komentar