Odluka o izboru javnih tužilaca u osnovna javna tužilaštva

PREDLOG

Na osnovu člana 74. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 116/08) i člana 136. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09–prečišćen tekst),

Narodna skupština Republike Srbije na sednici ________2009. godine donosi

O D L U K U

O IZBORU JAVNIH TUŽILACA U OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA

I

1. Za javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu bira se Ljubivoje Đorđević, zamenik javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu,

2. Za javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu bira se Danijela Sinđelić, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Obrenovcu,

3. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Boru bira se Desimir Stojanović, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Majdanpeku,

4. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu bira se Nenad Marinković, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Bajinoj Bašti,

5. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu bira se Radislav Jovanović, sudija u Opštinskom sudu u Smederevskoj Palanci,

6. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru bira se Mirko Petković, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kladovu,

7. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu bira se Svetlana Vlajkov, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kikindi,

8. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini bira se Aleksandar Cvetković, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Smederevu,

9. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi bira se Mirko Gašević, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Senti,

10. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu bira se Jasmina Stojadinović, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Jagodini,

11. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu bira se Jelena Lapčević, sudija u Opštinskom sudu u Trsteniku,

12. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu bira se Milan Đorđević, vršilac dužnosti javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kraljevu,

13. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu bira se Radivoje Nedeljković, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kuršumliji,

14. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu bira se Milosav Srećković, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Smederevskoj Palanci,

15. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu bira se Gordana Tepavac, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Sokobanji,

16. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru bira se Nermin Koškovac, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru,

17. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu bira se Zoran Jakovljević, vršilac dužnosti javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Novom Sadu,

18. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu bira se Ana Borović, zamenik javnog tužioca u Trećem opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu,

19. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu bira se Vesna Ivanović, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani,

20. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu bira se Milica Petković, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Vranju,

21. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu bira se Ljiljana Milanović, sudija Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda,

22. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi bira se Jelena Ćurčić, sudija u Opštinskom sudu u Guči,

23. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju bira se Marica Koldžić, sudija u Opštinskom sudu u Priboju,

24. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju bira se Boban Jovanović, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Vranju,

25. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu bira se Ivan Jevtić, zamenik javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu,

26. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru bira se Ksenija Dajanović, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Vrbasu,

27. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici bira se Nebojša Popović, zamenik javnog tužioca u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu,

28. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici bira se Branislav Rankov, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kikindi,

29. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu bira se Vukašin Vujičić, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Valjevu,

30. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku bira se Vesna Đorđević, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani,

31. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu bira se Nebojša Janković, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Valjevu.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ODLUKE

U odredbi člana 159. stav 2. Ustava Republike Srbije propisano je da javnog tužioca, na predlog Vlade, bira Narodna skupština.

Takođe, prema članu 74. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu (Službeni glasnik RS, broj 116/08), javnog tužioca, na predlog Vlade bira Narodna skupština na period od šest godina.

II.RAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE

U skladu sa odredbama čl. 78. i 79. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 116/08), Državno veće tužilaca oglasilo je izbor javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima u „Službenom glasniku RS”, broj 89/09 i dnevnom listu „Politika” 2. novembra 2009. godine.

Za sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor za javnog tužioca sproveden je postupak utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti u skladu sa Glavom VII Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije („Službeni glasnik RS”, broj 55/09).

Saglasno članu 25. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije, za sve kandidate koji su na dan konstituisanja Državnog veća tužilaca nosioci javnotužilačke funkcije pribavljena su mišljenja neposredno višeg javnog tužioca uz prethodno mišljenje kolegijuma neposredno višeg javnog tužilaštva o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz reda javnih tužilaca.

Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz reda zamenika javnih tužilaca koji su se javili na oglas za izbor javnog tužioca izvršeno je u skladu sa članom 26. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije odnosno na osnovu mišljenja javnog tužioca i kolegijuma javnog tužilaštva u kome kandidat obavlja funkciju.

Na osnovu člana 29. st. 1. i 5. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije svaki kolegijum javnog tužilaštva na osnovu rezultata ankete sačinio je izveštaj i dostavio Državnom veću tužilaca mišljenje – ocenu o stručnosti i osposobljenosti kandidata za obavljanje javnotužilačke funkcije.

Na osnovu člana 24. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata iz drugih organa i organizacija utvrđena je na osnovu podataka i mišljenja pribavljenih od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci čije mišljenje sadrži ocenu ispoljene stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u obavljanju poverenih poslova, a za kandidate koji su sudije i sudijski pomoćnici Državno veće tužilaca pribavilo je mišljenje od predsednika suda u kome kandidat radi, dok je podatke i mišljenje o kandidatima iz reda advokata pribavljeno od Advokatske komore Srbije.

Po pribavljenim mišljenjima Državno veće tužilaca je razmatrajući svaku pojedinačnu prijavu i mišljenje dalo konačnu ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije i utvrdilo u skladu sa članom 13. alineja 1. Zakona o Državnom veću tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 116/08), liste kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije u osnovnim javnim tužilaštvima u Republici Srbije. Ovu listu kandidata Državno veće tužilaca dostavilo je Vladi.

Ustanovljeno je da svi predloženi kandidati sa lista kandidata koje je utvrdilo Državno veće tužilaca poseduju visok nivo sposobnosti rukovođenja čime se obezbeđuje pravilan, tačan, blagovremen, nepristrasan i zakonit rad javnog tužilaštva. Takođe je, ustanovljeno da svi poseduju naglašenu sposobnost nadzora zamenika javnog tužioca, sposobnost prepoznavanja i praćenja složenih predmeta, izraženu sposobnost i spremnost pružanja pomoći i davanja upustava i davanja saveta zamenicima javnog tužioca, sposobnost prenošenja uputstava i obaveštenja od višeg javnog tužioca, naglašenu sposobnost i spremnost za korišćenje najefikasnijih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju, u korišćenju novih informacionih tehnologija, u praćenju sudske prakse, kao i u podizanju stručnog nivoa nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih u javnom tužilaštvu uz istovremenu sposobnost upravljanja u kriznim situacijama radi blagovremenog donošenja pravilnih odluka kada to okolnosti zahtevaju, kao i visok stepen ispoljavanja profesionalnog integriteta i zaštite, odnosno stvaranja poverenja u rad javnog tužilaštva kada u posebnim okolnostima u javnosti dođe do uznemirenja javnosti. Imajući to sve u vidu, Vlada predlaže da se navedena lica izaberu za osnovne javne tužioce, budući da su stručni, osposobljeni i dostojni za obavljanje funkcije osnovnih javnih tužilaca.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU ODLUKOM

Odlukom je, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije predložen izbor kandidata, i to:

– za javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu bira se Ljubivoje Đorđević, zamenik javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu,

– za javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu bira se Danijela Sinđelić, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Obrenovcu,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Boru bira se Desimir Stojanović, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Majdanpeku,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu bira se Nenad Marinković, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Bajinoj Bašti,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu bira se Radislav Jovanović, sudija u Opštinskom sudu u Smederevskoj Palanci,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru bira se Mirko Petković, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kladovu,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu bira se Svetlana Vlajkov, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kikindi,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini bira se Aleksandar Cvetković, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Smederevu,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi bira se Mirko Gašević, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Senti,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu bira se Jasmina Stojadinović, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Jagodini,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu bira se Jelena Lapčević, sudija u Opštinskom sudu u Trsteniku,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu bira se Milan Đorđević, vršilac dužnosti javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kraljevu,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu bira se Radivoje Nedeljković, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kuršumliji,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu bira se Milosav Srećković, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Smederevskoj Palanci,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu bira se Gordana Tepavac, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Sokobanji,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru bira se Nermin Koškovac, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu bira se Zoran Jakovljević, vršilac dužnosti javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Novom Sadu,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu bira se Ana Borović, zamenik javnog tužioca u Trećem opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu bira se Vesna Ivanović, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu bira se Milica Petković, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Vranju,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu bira se Ljiljana Milanović, sudija Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi bira se Jelena Ćurčić, sudija u Opštinskom sudu u Guči,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju bira se Marica Koldžić, sudija u Opštinskom sudu u Priboju,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju bira se Boban Jovanović, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Vranju,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu bira se Ivan Jevtić, zamenik javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru bira se Ksenija Dajanović, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Vrbasu,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici bira se Nebojša Popović, zamenik javnog tužioca u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici bira se Branislav Rankov, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kikindi,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu bira se Vukašin Vujičić, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Valjevu,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku bira se Vesna Đorđević, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani,

– za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu bira se Nebojša Janković, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Valjevu.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ODLUKE

Za sprovođenje ove odluke nisu potrebna finansijska sredstva.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE PO HITNOM POSTUPKU

Imajući u vidu značaj izbora nosilaca javnotužilačke funkcije za funkcionisanje pravosudnog sistema u Republici Srbiji, predlaže se da Narodna skupština Republike Srbije, po hitnom postupku, donese Odluku o izboru javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima.

Ostavite komentar