Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima

PREGLED ODREDBE KOJA SE MENJA

U Zakonu o javnim medijskim servisima menja se:

Član 62.

Od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine 31. DECEMBRA 2017. GODINE, Javna medijska ustanova „Radio televizija Srbije” i Javna medijska ustanova „Radio televizija Vojvodine”, delimično se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za obavljanje osnovne delatnosti.

Budžetska sredstva za rad Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije” i Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine”, opredeljuju se na poziciji ministarstva nadležnog za poslove javnog informisanja.

Vlada uredbom bliže uređuje način prenosa sredstava.

Vlada donosi uredbu iz stava 3. ovog člana najkasnije 15 dana od dana usvajanja budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar