Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi mogla da se koristi za izvršavanje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

Prilog 1

Lista roba čiji se izvoz ili uvoz odobrava u skladu sa članom 7. Uredbe

Predmet kontrole robe navedene u Prilogu 1 ne treba da bude ukinut izvozom i uvozom bilo kojih roba koje nisu kontrolisane (uključujući i fabrička postrojenja) koje sadrže jednu ili više kontrolisanih komponenti, kad su kontrolisana komponenta ili komponente glavni element tih roba i lako se mogu ukloniti ili koristiti u druge svrhe.

Pri proceni da li treba kontrolisanu komponentu ili komponente smatrati glavnim elementom, potrebno je uzeti u obzir faktore količine, vrednosti i upotrebljenog tehnološkog znanja, kao i ostale posebne okolnosti zbog kojih bi kontrolisana komponenta ili komponente mogla postati glavni element nabavljene robe.

Predmeti namenjeni ubijanju ljudi:

1.1. vešala i giljotine;

1.2. električne stolice za ubijanje ljudi;

1.3. hermetičke komore od npr. čelika i stakla za ubijanje ljudi smrtonosnim gasom ili drugom supstancom;

1.4. automatski sastavi za ubrizgavanje namenjeni ubijanju ljudi ubrizgavanjem smrtonosne hemijske supstance.

Napomena: Podtač. 1.3. i 1.4. u pogledu predmeta namenjenih izvršenju smrtne kazne ne obuhvataju medicinsko-tehničku robu.

Roba koja nije pogodna za upotrebu za obuzdavanje ljudi od strane organa vlasti:

2.1. Uređaji za zadavanje električnih šokova koji su namenjeni da ih pritvoreni pojedinac nosi na telu, kao što su pojasevi, rukavi i lisice, namenjeni obuzdavanju osoba zadavanjem električnih šokova;

2.2. lisice za palčeve, lisice za prste, zavrtanj za stiskanje palčeva i zavrtanj za stiskanje prstiju;

Napomena: Ova podtačka uključuje nazubljene i nenazubljene lisice i zavrtnje.

2.3. Okovi u obliku poluge, okovi za noge s utegama i zbirni lanci koji uključuju okove u obliku poluge ili okove za noge s utegama;

Napomene:

1.Okovi u obliku poluge su okovi ili prstenovi oko gležnjeva s mehanizmom za zaključavanje, povezani krutom polugom obično izrađenom od metala;

2. Ova podtačka uključuje okove u obliku poluge i okove za noge s utegama koji su lancem povezani sa klasičnim lisicama.

2.4. Lisice za obuzdavanje ljudi, konstruisane za pričvršćivanje na pod, zid ili tavanicu;

2.5. Prinudne stolice: stolice opremljene okovima ili drugim sredstvima za obuzdavanje ljudi;

Napomena: Ova podtačka ne zabranjuje stolice opremljene samo trakama ili kaiševima.

Ploče s okovima i kreveti s okovima: ploče i kreveti opremljeni okovima ili drugim sredstvima za obuzdavanje ljudi;

Napomena: Ova podtačka ne zabranjuje ploče i krevete opremljene samo trakama ili kaiševima

Kreveti s rešetkama: kreveti u obliku kaveza (četiri stranice i plafon) ili slične strukture kojima se ljudsko biće prisilno zatvara u krevet, a na tavanici ili jednoj ili više stranica se nalaze metalne ili druge rešetke koje se mogu otvoriti samo spolja;

Kreveti s mrežom: kreveti u obliku kaveza (četiri stranice i plafon) ili slične strukture kojima se ljudsko biće prisilno zatvara u krevet, a na tavanici ili jednoj ili više stranica se nalaze mreže koje se mogu otvoriti samo spolja.

Prenosni uređaji koji nisu pogodni za upotrebu od strane izvršnih organa vlasti u svrhu kontrole nemira ili samozaštite:

3.1. Palice i pendreci izrađeni od metala ili drugih materijala s metalnim šiljcima;

3.2. Štitovi s metalnim šiljcima.

Bičevi kako sledi:

4.1. Bičevi koji se sastoje od više kanapa ili remena, poput knutova ili devetostrukih bičeva;

4.2. Bičevi koji imaju jedan ili više kanapa ili remena opremljenih bodljama, kukama, šiljcima, metalnom žicom ili sličnim predmetima koji povećavaju učinak kanapa ili remenja.

Prilog 2

Lista roba čiji se izvoz ili uvoz odobrava u skladu sa članom 8. Uredbe

Predmet kontrole robe navedene u ovom Prilogu ne treba da bude ukinut izvozom bilo kojih roba koje nisu kontrolisane (uključujući i fabričko postrojenje) koje sadrže jednu ili više kontrolisanih komponenti, kad su kontrolisana komponenta ili komponente glavni element tih roba i lako se mogu ukloniti ili koristiti u druge svrhe.

Pri proceni da li treba kontrolisanu komponentu ili komponente smatrati glavnim elementom, potrebno je uzeti u obzir faktore količine, vrednosti i upotrebljenog tehnološkog znanja, kao i ostale posebne okolnosti zbog kojih bi kontrolisana komponenta ili komponente mogla postati glavni element nabavljene robe.

U nekim slučajevima hemikalije su navedene imenom i CAS brojem. Lista se odnosi na hemikalije iste strukturne formule (uključujući hidrate) bez obzira na ime ili CAS broj. CAS brojevi prikazani su kako bi se lakše defnisala određena hemikalija ili smesa bez obzira na nomenklaturu. CAS brojevi se ne mogu koristiti kao jedino sredstvo identifikacije jer neki oblici navedenih hemikalija imaju drugačije CAS brojeve, a i smese koje sadrže navedenu hemikaliju mogu takođe imati druge CAS brojeve.

Predmeti namenjeni obuzdavanju ljudi:

1.1.Okovi i zajednički lanci

Napomene:

Okovi su sredstva sputavanja koja se sastoje od dve lisice ili dva obruča sa mehanizmom za zaključavanje, povezanih lancem ili polugom

Ova tačka ne obuhvata okove za noge i zajedničke lance čije je korišćenje zabranjeno podtačkom 2.3. Priloga 1 ove uredbe.

Ova tačka ne obuhvata „klasične lisice“. Klasične lisice su lisice koje zadovoljavaju sve sledeće uslove:

– njihova celokupna dimenzija, uključujući lanac, mereći od spoljne ivice jedne lisice do spoljne ivice druge lisice, iznosi između 150 i 280 mm kada su obe lisice zaključane;

– unutrašnji obim svakog obruča lisice je najviše 165 mm kada zatvarajući mehanizam sklizne u poslednji urez na ulazu u mehanizam zaključavanja;

– unutrašnji obim svakog obruča lisice je najmanje 200 mm kada zatvarajući mehanizam klizne u prvi urez na ulazu u mehanizam zaključavanja; i

– nisu bile izmenjene kako bi prouzrokovale telesni bol ili patnju.

1.2. Pojedinačne lisice ili obruči sa mehanizmom za zaključavanje koji imaju unutrašnji obim veći od 165 mm kada zatvarajući mehanizam klizne u zadnji urez na ulazu u mehanizam za zaključavanje

Napomena:

Ova podtačka uključuje okove za vrat i druge pojedinačne okove ili obruče sa mehanizmom za zaključavanje koji su lancem povezani sa klasičnim lisicama

Kapuljače protiv pljuvanja: kapuljače, uključujući kapuljače napravljene od mrežastog materijala, koje uključuju prekrivanje usta kako bi se onemogućilo pljuvanje

Napomena: Ova podtačka uključuje kapuljače protiv pljuvanja koje su lancem povezane s klasičnim lisicama.

Oružje i uređaji namenjeni kontroli nemira ili samozaštiti:

2.1. Prenosno oružje sa električnim pražnjenjem koje se može usmeriti samo na jednu osobu prilikom svakog zadavanja električnog šoka, koje uključuje električne šok palice, električne štitove, pištolje za omamljivanje i električne paralizatore, ali nije na njih ograničeno;

Napomene:

Ova tačka ne obuhvata pojaseve za električne šokove i druge uređaje iz podtačke 2.1. ovog priloga;

Ova podtačka ne obuhvata pojedinačne električne uređaje za zadavanje električnih šokova kada se koriste u svrhu lične zaštite njihovih korisnika.

2.2. Kompleti koji sadrže sve bitne delove za sastavljanje prenosivog oružja sa električnim pražnjenjem obuhvaćenog podtačkom 2.1. ove tačke.

Napomena:

Sledeći proizvodi smatraju se bitnim sastavnim delovima:

Jedinica koja proizvodi električni udar,

prekidač, bez obzira na to da li je na daljinsko upravljanje ili ne, i

elektrode odnosno, prema potrebi, žice putem kojih se zadaju električni šokovi.

2.3.Fiksno ili montažno oružje s električnim pražnjenjem koje obuhvata široko područje i može zadati električne šokove većem broju osoba.

Oružje i oprema za raspršivanje sredstava za onesposobljavanje ili nadraživanje radi kontrole nemira ili samozaštite, kao i određene slične supstance:

3.1. Prenosivo oružje i oprema kojom se primenjuju sredstva za onesposobljavanje ili nadraživanje usmerena prema jednoj osobi, ili se ta sredstva raspršuju, a koja deluju na maloj površini, npr. u obliku raspršene magle ili oblaka, prilikom primene ili raspršavanja hemijskog sredstva;

Napomene:

Ova podtačka ne obuhvata opremu iz tačke 7.(e) Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme;

Ova tačka ne obuhvata pojedinačnu prenosivu opremu, čak i ako sadrži hemijske supstance, kada se koristi u svrhu lične zaštite korisnika;

Pored odgovarajućih hemijskih sredstava, poput stvari za kontrolu nemira ili PAVA-e, roba iz podtač. 3.3. i 3.4. ove tačke smatra se sredstvima za onesposobljavanje ili nadraživanje.

3.2.Vinililamid pelargonske kiseline (PAVA) (CAS RN 2444-46-4);

3.3. Oleoresin caosicum (OC) (CAS RN 8023-77-6);

3.4. Smeše koje sadrže najmanje 0,3% udela PAVA-e ili OC-a i sredstva koja služe za otapanje kao što su etanol, 1-propanol ili heksan, koji se sami po sebi mogu primeniti kao sredstva za onesposobljavanje ili nadraživanje, posebno u obliku aerosola ili u tečnom obliku, ili se mogu koristiti za prozvodnju sredstava za onesposobljavanje ili nadraživanje;

Napomene:

Ova pottačka ne obuhvata umake i preparate za umake, supe i sredstva za pripremu supa, kao ni mešavine začina ili dodatke jelima pod uslovom da PAVA ili OC nije njihov jedini sastojak

Ova podtačka ne obuhvata lekove za koje je u skladu sa domaćim propisima izdato odobrenje za njihovo stavljanje u promet.

3.5. Fiksna oprema za raspršivanje sredstava za onesposobljavanje ili nadraživanje koja se može pričvrstiti za zid ili tavanicu unutar zgrade, uključujući ostavu sa sredstvima za onesposobljavanje ili nadraživanje koja se aktivira sistemom daljinskog upravljanja.

Napomena:

Pored odgovarajućih hemijskih sredstava, poput sredstava za kontrolu nemira ili PAVA-e, roba iz podtač. 3.3. i 3.4. ove tačke smatra se sredstvima za onesposobljavanje ili nadraživanje.

3.6. Fiksna ili montažna oprema za raspršivanje sredstava za onesposobljavanje ili nadraživanje koja obhvata veliko područje i nije namenjena pričvršćivanju za zid ili tavanicu unutar zgrade.

Napomene:

Ova podtačka ne obuhvata opremu iz tačke 7.(e) Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme;

Ova podtačka takođe obuhvata i vodene topove;

Pored odgovarajućih hemijskih sredstava, poput sredstava za kontrolu nemira ili PAVA-e, roba iz podtač. 3.3. i 3.4. smatra se sredstvima za onesposobljavanje ili nadraživanje.

Sastavni delovi namenjeni za predmete namenjene za usmrćivanje osoba:

4.1.Oštrice giljotine.

Ostavite komentar