Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

Finansijski identifikacioni list

Podaci o korisniku

 

 

 

 

 

 

Naziv

 

Adresa

 

Grad

 

PTT broj

 

Telefon

 

Faks

 

e-mail

 

PIB

 

Broj računa

 

 

 

 

Ime ovlašćenog lica

Potpis

m.p.

Datum

Podaci o poslovnoj banci

 

 

 

 

 

 

Naziv

 

Adresa

 

Grad

 

PTT broj

 

Telefon

 

Faks

 

e-mail

 

 

 

 

Ime ovlašćenog lica

Potpis

m.p.

Datum

Ostavite komentar