Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA

Član 1.

U Zakonu o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik PC”, br. 83/14 i 103/15), u članu 62. stav 1. reči: „31. decembra 2016. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2017. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar