Predlog zakona o izmeni Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O ZAPOŠLjAVANjU I OSIGURANjU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u članu 8. stav 3. reč: „Beogradu” zamenjuje se rečju: „Kragujevcu”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I Ustavno pravni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti sadržan je u članu 97. tač. 8. i 10. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zapošljavanja, kao i sistem javnih službi.

II Razlozi za donošenje Zakona

Sedište Nacionalne službe za zapošljavanje je, u skladu sa važećim odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u Beogradu. Imajući u vidu izražene regionalne razlike u Republici Srbiji, a radi obezbeđivanja ravnomernijeg razvoja u budućnosti, procenjuje se da bi sedišta pojedinih državnih organa, koji poslove obavljaju na teritoriji cele Republike, trebalo izmestiti van Beograda. Na ovaj način bi se posredno postigla decentralizacije poslova zapošljavanja i veće uključivanje ljudskih resursa iz regionalnih centara što jeste cilj predložene promene sedišta.

III Objašnjenjeosnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. predviđa se da sedište Nacionalne službe za zapošljavanje bude u Kragujevcu.

Na ovaj način bi se sedište iz Beograda premestilo u Kragujevac iz navedenih razloga.

Članom 2. uređuje se stupanje na snagu zakona u roku od osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV Procena finansijskih sredstava

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG AKTA KOJE SE MENjAJU

Član 8.

Poslove zapošljavanja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, ostvarivanje prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti i drugih prava u skladu sa zakonom, vođenje evidencija u oblasti zapošljavanja, kao i stručno-organizacione, upravne, ekonomsko-finansijske i druge opšte poslove u oblasti zapošljavanja i osiguranja obavlja Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Sedište Nacionalne službe je u Beogradu KRAGUJEVCU.

Nacionalna služba je pravno lice, sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Nacionalna služba se upisuje u registar nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Radi obavljanja poslova zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezapolenosti na teritoriji Republike obrazuju se filijale i Pokrajinska služba.

Ostavite komentar