Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16 i 15/16), u listi označenih lica utvrđuju se izmene i dopune, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene izmene i dopune liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-3055/2016

U Beogradu, 17. marta 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADEIvica Dačić

Dana 11. februara 2016. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN usvojio je izmene, koje su označene kao podvučene i precrtane, u dolenavedenom unosu u Listi sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci povezani sa ISIL (Daeš) i Al-Kaidom

QDi. 251 Ime: 1: SALAH EDINE 2: GASMI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): سالح قاسمي

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 13. april 1971. Mesto rođenja: Zeribet El Ued, Vilaja (provincija) od Biskre, Alžir Visoko pouzdan alijas: Abu Mohamed Salah Manje pouzdan alijas: Bunuadher Nacionalnost: alžirska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Alžir Na listi od: 3. jula 2008. lista izmenjena i dopunjena 24. marta 2009, 15. novembra 2012, 14. marta 2013. i 11. februara 2016) Druge informacije: Pripada rukovodstvu i zadužen za rukovođenje informacionim odborom Organizacije Al-Kaida u Islamskom Magrebu (QDe. 014). Ime majke je Jamina Soltane. Ime oca je Abdelaziz. Dovodi se u vezu sa Abdelmalek Drukdelom (QDi. 232). Uhapšen u Alžiru 16. decembra 2012. Od avgusta 2015. godine nalazi se u zatvoru El-Harač, u Alžiru.

Dana 23. februara 2016. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN usvojio je izmene, koje su označene kao podvučene i precrtane, u dolenavedenom unosu u Listi sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci povezani sa ISIL (Daeš) i Al-Kaidom

QDi. 060 Ime: 1: MOHAMED 2: BEN BELGAKEM 3: BEN ABDALAH 4: AL-AOUADI

Ime (u originalnom pismu): محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 11. decembar 1974. Mesto rođenja: Tunis, Tunis Visoko pouzdani alijasi: a) Mohamed Ben Belkakem Aouadi b) Fati Hanahi Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: tunižanska Broj pasoša: (Tunižanski pasoš L 191609 izdat 28. februara 1996, istekao 27. februara 2001) Nacionalni identifikacioni broj: a) (04643632 izdat 18. juna 1999) b) (Italijanska poreski broj: DAOMMD74T11Z352Z) neprimenljivo Adresa: Ulica 50, Broj 23, Zehrouni, Tunis, Tunis Na listi od: 24. aprila 2002 (lista izmenjena i dopunjena 10. aprila 2003, 26. novembra 2004, 9. septembra 2005, 20. decembra 2005, 31. jula 2006, 7. juna 2007, 23. decembra 2010, 24. novembra 2014. i 23. februara 2016) Druge informacije: Šef bezbednosnog krila organizacije Ansar al-Sari’a u Tunisu (AAS-T) (QDe. 143). Majčino ime Ourida Bint Mohamed. Deportovan iz Italije u Tunis 1. decembra 2004. Uhapšen u Tunisu u avgustu 2013. Od 13. septembra 2013. godine nalazi se u zatvoru Burj al-‘Amiri. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 22. aprila 2010.

QDi. 150 Ime: 1: AL-AŽAR 2: BEN HALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

Ime (u originalnom pismu): الأزهر بن خليفة بن احمد روين

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 20. novembar 1975. Mesto rođenja: Sfax, Tunis Visoko pouzdani alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: a) Salmane b) Lazhar Nacionalnost: tunižanska Broj pasoša: Tunižanski broj: P182583, izdat 13. septembra 2003 (istekao 12. septembra 2007) Nacionalni identifikacioni broj: 05258253 neprimenjivo Adresa: 89. ulica Zehrouni, broj 2, Tunis, Tunis Na listi od: 12. novembra 2003 (lista izmenjena i dopunjena 20. decembra 2005, 21. decembra 2007, 30. januara 2009, 16. maja 2011. i 23. februara 2016) Druge informacije: Osuđen od strane Apelacionog suda u Milanu, Italija, na šest godina i deset meseci zatvora, 7. februara 2008, za pripadnost terorističkoj organizaciji. Na osnovu odluke Apelacionog suda u Tunisu (slučaj broj 9301/207) 5. juna 2007. godine zatvoren, u zatvoru Sfaks, zbog stupanja u organizaciju povezanu sa vršenjem terorističkih zločina. Osuđen na dve godine i petnaest dana zatvora i oslobođen 18. juna 2008. godine. Italijanske vlasti ga smatraju beguncem od pravde od jula 2008. U njegovom slučaju se primenjuju mere administrativne kontrole u Tunisu od 2010. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. juna 2010.

QDi. 151 Ime: 1: MOURAD 2: BEN ALI 3: BEN AL-BAŠER 4: AL-TRABELSI

Ime (u originalnom pismu): مراد بن علي بن البشير الطرابلسي

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivoDatum rođenja: 20. maj 1969. Mesto rođenja: Manzil Tmim, Tunis Visoko pouzdani alijasi: a) Aboue Čiba Brahim, rođen 2. septembra 1966. u Libiji b) Arouri Taoufik, rođen 2. septembra 1964. u Tunisu v) Ben Salah Adnan, rođen 2. aprila 1966. u Tunisu g) Sasi Adel, rođen 2. septembra 1966. u Tunisu d) Salam Kamel, rođen 2. februara 1963. u Tunisu đ) Salah Adnan, rođen 4. februara 1965. u Alžiru e) Arouri Faisel, rođen 2. marta 1965. u Tunisu ž) Bentaib Amour, rođen 9. februara 1965. u Maroku z) Adnan Salah, rođen 1. aprila 1966. u Tunisu i) Hasnaoui Melit (rođen 1972. u Maroku) j) Arouri Taoufik ben Taieb, rođen 9. februara 1964. u Tunisu k) Abouehiba Brahim, rođen 2. septembra 1966. u Libanu l) Farid Arouri, rođen 2. juna 1964. u Tunisu lj) Ben Magid, rođen 2. juna 1966. u Libanu m) Maci Ssasi, rođen 2. juna 1972. u Libiji n) Salah ben Anan, rođen 2. aprila 1966. u Tunisu nj) Hasnaui Melit (rođen 1972. u Maroku) Manje pouzdan alijas: Abou Đarah Nacionalnost: tunižanska Broj pasoša: tunižanski pasoš G827238, izdat 1. juna 1996. (istekao 31. maja 2001) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo 05093588 Adresa: ulica Libija broj 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunis Na listi od: 12. novembra 2003. (lista izmenjena i dopunjena 20. decembra 2005, 10. avgusta 2009, 16. maja 2011. i 23. februara 2016) Druge informacije: Izručen iz Italije Tunisu 13. decembra 2008. Na osnovu odluke Prvostepenog suda u Grombaliji (slučaj broj 12680/2011) 29. novembra 2011. godine zatvoren, u zatvoru Mornaguia, zbog iskopavanja artefakata bez dozvole. Oslobođen 27. decembra 2011. godine nakon što su optužbe protiv njega odbačene. Nije mu dozvoljen ulazak u Šengensku zonu. Ime majke Mabrukah al-Jazidi. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 22. aprila 2010.

QDi. 176 Ime: 1: IMAD 2: BEN BEHIR 3: BEN HAMDA 4: AL-JAMALI

Ime (u originalnom pismu): عماد بن البشير بن حمدا الجمالي

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 25. januar 1968. Mesto rođenja: Manzal Tmim, Nabul, Tunis Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: tunižanska Broj pasoša: Tunižanski broj: K693812, izdat 23. aprila 1999 (istekao 22. aprila 2004) Nacionalni identifikacioni broj: 01846592 neprimenjivo Adresa: 4 Ulica Al-Habib Tamir Kistantiniyah, Manzal Tmim, Nabul, Tunis (kućna adresa) Na listi od: 23. juna 2004. (lista izmenjena i dopunjena 20. decembra 2005, 31. jula 2006, 17. oktobra 2007, 13. decembra 2011. i 23. februara 2016) Druge informacije: Italijanski poreski broj: JMM MDI 68A25 Z352D. U pritvoru u Tunisu (Tunis) od decembra 2009. Italijanske sudske vlasti su izdale nalog za njegovo hapšenje, koji nije izvršen od septembra 2007. 28. jula 2002. godine zatvoren u zatvoru Souse i osuđen na deset godina zatvora i administrativnog nadzora. Oslobođen 31. januara 2011. godine usled opšte amnestije. Ime majke Jamilah. Italijanske sudske vlasti su izdale nalog za njegovo hapšenje, koji nije izvršen od septembra 2007. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 9. aprila 2010.

QDi. 177 Ime: 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

Ime (u originalnom pismu): حبيب بن احمد اللوبيري

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 17. novembar 1961. Mesto rođenja: Manzal Tmim, Nabul, Tunis Visoko pouzdan alijas: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: tunižanska Broj pasoša: tunižanski broj: M788439, izdat 20. oktobra 2001 (ističe 19. oktobra 2006) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo 01817002 Adresa: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunis (prebivalište) Oblast Salam Marnak Ben Arous, Sidi Mesoud, Tunis Na listi od: 23. juna 2004 (lista izmenjena i dopunjena 20. decembra 2005, 17. oktobra 2007, 10. avgusta 2009, 13. decembra 2011. i 23. februara 2016) Druge informacije: italijanski poreski broj: LBR HBB 61S17 Z352F. U pritvoru u Tunisu od decembra 2009. Ime majke Fatima bint al-Muhtar al-Galasi. Revizija shodno rezoluciji SB 1822 (2008) završena 9. aprila 2010.

On 11 February 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entry below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253(2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.251 Name: 1: SALAH EDDINE 2: GASMI 3: na 4: na

Name (original script): سالح قاسمي

Title: na Designation: na DOB: 13 Apr. 1971 POB: Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra, Algeria Good quality a.k.a.: Abou Mohamed Salah Low quality a.k.a.: Bounouadher Nationality: Algerian Passport no.: na National identification no.: na Address: Algeria Listed on: 3 Jul. 2008 (amended on 24 Mar. 2009, 15 Nov. 2012, 14 Mar. 2013, 11 February 2016) Other information: Belongs to the leadership and is in charge of information committee of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). Mother’s name is Yamina Soltane. Father’s name is Abdelaziz. Associated with Abdelmalek Droukdel (QDi.232). Arrested in Algeria on 16 Dec. 2012.  Incarcerated at the El-Harrach prison in Algiers, as of August 2015.

On 23 February 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.060 Name: 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADIName (original script): محمد بن بلقاسم بن عبد الله العواديTitle: na Designation: na DOB: 11 Dec. 1974 POB: Tunis, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi b) Fathi Hannachi Low quality a.k.a.: na Nationality: Tunisian Passport no.: (Tunisian passport number L 191609 issued on 28 Feb. 1996, expired on 27 Feb. 2001) National identification no.: a) (04643632 issued on 18 Jun. 1999) b) (Italian Fiscal Code: DAOMMD74T11Z352Z) Address: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia Listed on: 24 Apr. 2002 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010, 24 Nov. 2014, 23 Feb. 2016) Other information: Head of security wing of Ansar al-Shari’a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143). Mother’s name is Ourida Bint Mohamed. Deported from Italy to Tunisia on 1 Dec. 2004. Arrested in Tunisia in Aug. 2013. Imprisoned in the civilian prison of Burj al-‘Amiri on 13 Sep. 2013. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QDi.150 Name: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINEName (original script): الأزهر بن خليفة بن احمد روينTitle: na Designation: na DOB: 20 Nov. 1975 POB: Sfax, Tunisia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Salmane b) Lazhar Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian number P182583, issued on 13 Sep. 2003 (expired on 12 Sep. 2007) National identification no.: 05258253na Address: No.2 89th Street Zehrouni, Tunis,Tunisia Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 30 Jan. 2009, 16 May 2011, 23 Feb. 2016) Other information: Sentenced to six years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Imprisoned in Sfax Prison on 5 June 2007 pursuant to an order issued by the Appeals Tribunal in Tunisia for joining an organization linked to terrorist crimes (case No.9301/207). Sentenced to two years and 15 days’ imprisonment and released on 18 June 2008. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as at Jul. 2008. Under administrative control measure in Tunisia as at 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDi.151 Name: 1: MOURAD 2: BEN ALI 3: BEN AL-BASHEER 4: AL-TRABELSIName (original script): مراد بن علي بن البشير الطرابلسيTitle: na Designation: na DOB: 20 May 1969 POB: Manzil Tmim, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Aboue Chiba Brahim, born 2 Sep. 1966 in Libya b) Arouri Taoufik, born 2 Sep. 1964 in Tunisia c) Ben Salah Adnan, born 2 Apr. 1966 in Tunisia d) Sassi Adel, born 2 Sep. 1966 in Tunisia e) Salam Kamel, born 2 Feb. 1963 in Tunisia f) Salah Adnan, born 4 Feb. 1965 in Algeria g) Arouri Faisel, born 2 Mar. 1965 in Tunisia h) Bentaib Amour, born 9 Feb. 1965 in Morocco i) Adnan Salah, born 1 Apr. 1966 in Tunisia j) Hasnaoui Mellit (born in 1972 in Morocco) k) Arouri Taoufik ben Taieb, born 9 Feb. 1964 in Tunisia l) Abouechiba Brahim, born 2 Sep. 1966 in Lebanon m) Farid Arouri, born 2 Jun. 1964 in Tunisia n) Ben Magid, born 2 Jun. 1966 in Lebanon o) Maci Ssassi, born 2 Jun. 1972 in Libya p) Salah ben Anan, born 2 Apr. 1966 in Tunisia q) Hasnaui Mellit (born in 1972 in Morocco) Low quality a.k.a.: Abou Djarrah Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian number G827238, issued on 1 Jun. 1996 (expired on 31 May 2001) National identification no.: na 05093588 Address: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 10 Aug. 2009, 16 May 2011, 23 Feb. 2016) Other information: Extradited from Italy to Tunisia on 13 Dec. 2008. Imprisoned in Mornaguia Prison on 29 Nov. 2011 pursuant to an order issued by the Court of First Instance of Grombalia for excavation of artefacts without a licence (case No. 12680/2011). Released on 27 Dec. 2011 after charges against him were dismissed. Inadmissible to the Schengen area. Mother’s name is Mabrukah al-Yazidi. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QDi.176 Name: 1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL-JAMMALIName (original script): عماد بن البشير بن حمدا الجماليTitle: na Designation: na DOB: 25 Jan. 1968 POB: Manzal Tmim, Nabul, Tunisia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian number K693812, issued on 23 Apr. 1999 (expired on 22 Apr. 2004) National identification no.: 01846592na Address: 4 Al-Habib ThamirQistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (home address) Listed on: 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007, 13 Dec. 2011, 23 Feb. 2016) Other information: Italian Fiscal Code: JMM MDI 68A25 Z352D. In detention in Tunis (Tunisia) as at Dec. 2009. Italian Judicial Authorities have issued a warrant of arrest against him, which had not been executed as of Sep. 2007. Imprisoned in Sousse Prison on 28 Jul. 2002 and sentenced to 10 years of imprisonment and administrative supervision. Released on 31 Jan. 2011 under a general amnesty. Mother’s name is Jamilah. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Apr. 2010.

QDi.177 Name: 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRIName (original script): حبيب بن احمد اللوبيريTitle: na Designation: na DOB: 17 Nov. 1961 POB: Manzal Tmim, Nabul, Tunisia Good quality a.k.a.: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri Low quality a.k.a.: na Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian number M788439, issued on 20 Oct. 2001 (expires on 19 Oct. 2006) National identification no.: na 01817002 Address: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (habitual residence) Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisia Listed on: 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 10 Aug. 2009, 13 Dec. 2011, 23 Feb. 2016) Other information: Italian Fiscal Code: LBR HBB 61S17 Z352F. In detention in Tunisia as at Dec. 2009. Mother’s name is Fatima bint al-Mukhtaral-Galasi. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Apr. 2010.

Ostavite komentar