Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (sa tabelama)

Tabela usklađenosti

1. Direktiva Saveta 92/13/EEC od 25. februara 1992 o koordinaciji zakona, propisa i administrativnih odredbi u vezi sa primenom Pravila Zajednice na nabavke od strane lica koja posluju u sektorima vode, energije, transporta i telekomunikacijaEN: Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors 3. Predlagač: VladaObrađivač: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4. 13. oktobar 2011. godine 5. Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama 6. 2009-133 7. Usklađenost propisa Republike Srbije sa propisima EU (a) a1) b) b1) c) d) e) f) Odredbe propisa EU (član, stav, tačka, podtačka, aneks) Sadržina odredbe Odredba propisa RS (član, stav, tačka)   Sadržina odredbe Usklađenost propisa RS sa propisima EU (potpuno usklađen, delimično usklađen, neusklađen, nije potrebno obezbediti usklađenost) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili zašto nije potrebno obezbediti usklađenost Predloženi datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena u vezi sa usklađenošću propisa RS sa propisima EU Član 1.1 Obuhvat i dostupnost postupaka zaštite prava Član 58. Potpuno usklađen Član 1.2 Obuhvat i dostupnost postupaka zaštite prava Član 58. Potpuno usklađen Član 1.3 Obuhvat i dostupnost postupaka zaštite prava Član 58. Potpuno usklađen Član 1.4 Obuhvat i dostupnost postupaka zaštite prava Član 58. Potpuno usklađen Član 1.5 Obuhvat i dostupnost postupaka zaštite prava Član 58. Potpuno usklađen Član 2. Uslovi za postupak zaštite prava Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 2a.1 Period mirovanja Član 40. stav 4 Potpuno usklađen . Član 2a.2 Period mirovanja Član 40. stav 4 Potpuno usklađen . Član 2b. Odstupanje od stanja mirovanja Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 2c. Vremenska ograničenja za podnošenje zahteva Potpouno usaglašen Član 2b. Nepravnosnažnost Potpuno usaglašeno Član 2e. do člana 14. Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona

Ostavite komentar