Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (sa tabelama)

Tabela usklađenosti

1. Implementaciona uredba Komisije (EU) Br. 842/2011 od 19 avgusta 2011 o uspostavljanju standardne forme javnih obaveštenja u oblasti javnih nabavki i u ukidajuće Uredbe (EC) Br. 1564/2005EN: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 842/2011 of 19 August 2011 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Regulation (EC) No 1564/2005 3. Predlagač: VladaObrađivač: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4. 13. oktobar 2011. godine 5. Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama 6. 2009-133 7. Usklađenost propisa Republike Srbije sa propisima EU (a) a1) b) b1) c) d) e) f) Odredbe propisa EU (član, stav, tačka, podtačka, aneks) Sadržina odredbe Odredba propisa RS (član, stav, tačka)   Sadržina odredbe Usklađenost propisa RS sa propisima EU (potpuno usklađen, delimično usklađen, neusklađen, nije potrebno obezbediti usklađenost) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili zašto nije potrebno obezbediti usklađenost Predloženi datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena u vezi sa usklađenošću propisa RS sa propisima EU Ceo tekst Nije potrebno Ugovori na koje se predloženi zakon ne primenjuje

Ostavite komentar