Uredba o bližem uređivanju načina vršenja policijskih ovlašćenja policijskih službenika granične policije i dužnostima lica koje prelazi državnu granicu

Na osnovu člana 123. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 6. stav 1. tač. 4) i 6) i članom 26. Zakona o zaštiti državne granice („Službeni glasnik RS”, broj 97/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O BLIŽEM UREĐIVANjU NAČINA VRŠENjA POLICIJSKIH OVLAŠĆENjA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA GRANIČNE POLICIJE I DUŽNOSTIMA LICA KOJE PRELAZI DRŽAVNU GRANICU

Član 1.

Radi zaštite interesa Republike Srbije i njenih građana, odnosno sprečavanja zloupotrebe bezviznog režima Evropske unije prema Republici Srbiji, za putovanje u države članice Evropske unije, policijski službenik granične policije može od državljanina Republike Srbije, osim putne ili druge isprave propisane za prelazak državne granice, tražiti i:

1) druga odgovarajuća dokumenta kojima se dokazuje svrha putovanja u države članice Evropske unije (potvrda o rezervaciji hotela, potvrda ili vaučer od turističke agencije ili organizatora putovanja akreditovanih od strane država članica Evropske unije, pozivno odnosno garantno pismo, putno osiguranje, zvaničan dokument izdat od strane nadležnog organa države članice Evropske unije, povratna karta i sl.);

2) dokaz o posedovanju dovoljno sredstava za izdržavanje za vreme boravka u državama članica Evropske unije (novac, platne kartice, čekovi i sl.), u skladu sa svrhom putovanja;

3) druge dokaze, pozive ili potvrde u pogledu svrhe putovanja, predviđene zakonodavstvom Evropske unije i njenih država članica.

Član 2.

Odredbe člana 1. ove uredbe shodno se primenjuju i na putovanja državljana Republike Srbije u druge države.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4226/2011-001

U Beogradu, 2. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar