Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 1/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06 i 82/06), u članu 2. tač. 1, 2, 5, 6. i 13. menjaju se i glase:

„1. U osnovnom obrazovanju:   Nastavnik, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) 15,28 Nastavnik (VI stepen stručne spreme) 12,51 Vaspitač, stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 11,64 Učitelj (V stepen stručne spreme) 11,48 Učitelj (IV stepen stručne spreme) 11,28 Knjižničar, medicinski tehničar, sekretar i šef računovodstva (IV stepen stručne spreme) 10,50 Domar, kuvar (V stepen stručne spreme) 8,64 Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom (IV stepen stručne spreme) 8,13 Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovodilac parnih kotlova (III stepen stručne spreme) 7,52 Portir, čuvar, kurir, domar, peglarka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) 6,57 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,06 Fizički radnik 5,76

2. U srednjem obrazovanju:   Nastavnik, nastavnik praktične nastave, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) 15,28 Nastavnik, nastavnik praktične nastave (VI stepen stručne spreme) 12,51 Stručni saradnik, socijalni radnik, sekretar i šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 11,64 Nastavnik praktične nastave (V stepen stručne spreme) 11,48 Nastavnik praktične nastave (IV stepen stručne spreme) 11,28 Knjižničar, pomoćni nastavnik, šef računovodstva i sekretar (IV stepen stručne spreme) 10,50 Pomoćni nastavnik (III stepen stručne spreme) 9,47 Domar, kuvar, radnik na održavanju mašina u školskoj radionici (V stepen stručne spreme) 8,64 Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom, radnik u školskoj radionici (IV stepen stručne spreme) 8,13 Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova, radnik u školskoj radionici (III stepen stručne spreme) 7,52 Portir, čuvar, kurir, domar, peglarka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) 6,57 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,06 Fizički radnik 5,76 5. U učeničkom standardu:   Direktor doma sa više od 5 radnih jedinica 19,06 Direktor doma sa preko 15 vaspitnih grupa 18,71 Direktor doma od 10 do 15 vaspitnih grupa 18,68 Direktor doma od 5 do 10 vaspitnih grupa 18,63 Direktor doma do 5 vaspitnih grupa 18,58 Zamenik direktora 17,97 Pomoćnik direktora 17,49 Rukovodilac sektora 17,25 Upravnik doma 17,10 Vaspitač (VII stepen stručne spreme) 15,28 Urednik programa, šef računovodstva, sekretar, stručni saradnik (VII stepen stručne spreme) 15,28 Organizator i realizator programa, bibliotekar, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme) 14,96 Vaspitač (VI stepen stručne spreme) 11,65 Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme) 11,65 Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, referent, socijalni radnik (VI stepen stručne spreme) 11,44 Vođa smene (V stepen stručne spreme) 10,56 Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme) 10,51 Kuvar i pekar (V stepen stručne spreme) 10,27 Domar (V stepen stručne spreme) 9,07 Vođa smene (IV stepen stručne spreme) 9,93 Vođa smene (III stepen stručne spreme) 8,59 Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme) 8,54 Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme) 8,39 Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar, konobar (III stepen stručne spreme) 7,91 Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme) 6,99 Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarka i higijeničar (II stepen stručne spreme) 6,57 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,06 Fizički radnik 5,76 6. U studentskom standardu:   Direktor ustanove preko 15 jedinica 19,31 Direktor ustanove od 10 do 15 jedinica 19,06 Direktor ustanove do 10 jedinica, direktor SKC-a i direktor doma kulture, direktor studentskog oporavilišta 18,72 Zamenik direktora 17,97 Pomoćnik direktora 17,49 Rukovodilac sektora 17,25 Upravnik doma, upravnik restorana 17,11 Vaspitač u domu (VII stepen stručne spreme) 15,28 Urednik programa, urednik tribine, stručni saradnik u domu, šef računovodstva, sekretar (VII stepen stručne spreme) 15,28 Diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, tehnolog, kustos, dizajner, organizator i realizator programa, bibliotekar (VII stepen stručne spreme) 14,96 Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme) 11,65 Ekonomista, pravnik, saradnik, referent, programer, socijalni radnik u domu (VI stepen stručne spreme) 11,44 Vođa smene (V stepen stručne spreme) 10,56 Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme) 10,51 Kuvar i pekar (V stepen stručne spreme) 10,27 Domar (V stepen stručne spreme) 9,07 Vođa smene (IV stepen stručne spreme) 9,93 Vođa smene (III stepen stručne spreme) 8,59 Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme) 8,54 Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme) 8,39 Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar, konobar (III stepen stručne spreme) 7,91 Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme) 6,99 Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarka i higijeničar (II stepen stručne spreme) 6,57 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,06 Fizički radnik 5,76

13. U zdravstvenim ustanovama:   Subspecijalistički poslovi koje obavljaju subspecijalisti, primarijusi ili specijalisti magistri koji rade u specijalističkoj delatnosti 25,88 Specijalistički poslovi u službama hitne pomoći, reanimacije, operacionim salama, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeljenjima, rendgen službama, u laboratorijama sa neposrednim kontaktom sa agresivnim materijalima i sl. 24,92 Specijalistički poslovi u stacionarima zdravstvenih centara i dispanzersko-poliklinički poslovi u KCS 23,24 Specijalistički poslovi u ambulantno-polikliničkim uslovima (domovi zdravlja i zdravstveni centri), rad u laboratorijama, rad na preventivi i u komisijama 23,06 Poslovi specijalista i magistara zdravstvenih saradnika 20,06 Poslovi diplomiranih zdravstvenih radnika: doktora medicine, stomatologije, diplomiranih farmaceuta i farmaceuta biohemičara 19,90 Poslovi diplomiranih: socijalnih radnika, zdravstvenih saradnika*, ekonomista, pravnika i inženjera 16,10 Rad u operacionim salama i u hitnoj pomoći, na reanimaciji, intenzivnoj nezi, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeljenjima, porodilištima, rendgen kabinetima, u laboratorijama, u kabinetima za transfuziju krvi i sl. (VI stepen stručne spreme) 14,25 Zdravstvena nega pacijenata i rad u stacionarima, specijalizovani poslovi u zubnoj tehnici i sl. (VI stepen stručne spreme) 13,74 Veoma složeni poslovi u patronaži, sanitetskom izviđanju i nadzoru, dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji, poslovi fizikalne rehabilitacije i fizioterapije, laboratorijski poslovi, sudelovanje u izradi i izdavanju lekova (VI stepen stručne spreme) 13,38 Zdravstvena nega hospitalizovanih bolesnika u intenzivnoj nezi, operacionoj sali, hemoterapiji, onkologiji, psihijatriji, hitni prijem bolesnika, neodložna pomoć u kući, hitna medicinska pomoć, specijalizovani poslovi zubne tehnike na izradi zubnih pomagala, kućno lečenje, rendgen kabinet, laboratorijske analize, poslovi sanitetskog transporta uz pružanje hitne medicinske pomoći i rukovanje instalisanim sistemima u vozilu i specijalni poslovi u galenskoj laboratoriji (IV stepen stručne spreme) 12,80 Poslovi koje obavljaju medicinski tehničari u kabinetu za transfuziju krvi i ostali poslovi koje obavljaju zdravstveni radnici (V stepen stručne spreme) 12,80 Poslovi tehničkog održavanja opreme, instalacija i uređaja, administrativni, složeniji upravni, pravni, knjigovodstveni i njima slični poslovi (VI stepen stručne spreme) 12,65 Poslovi zdravstvene nege hospitalizovanih bolesnika, uže specijalizovani poslovi zdravstvene nege u primarnoj, ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, poslovi zubne tehnike, EEG, EKG, razvojna savetovališta, savetovališta za dijabet (IV stepen stručne spreme) 12,37 Poslovi zdravstvene nege bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, izdavanje lekova bez recepta, fizikalna terapija i rehabilitacija, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija i transfuzija krvi (IV stepen stručne spreme) 11,88 Poslovi tehničkog održavanja opreme i instalacija uređaja i njima slični poslovi (V stepen stručne spreme) 9,29 Srednje složeni ekonomski, upravni i administrativni poslovi (IV stepen stručne spreme) 8,28 Poslovi tehničkog održavanja, poslovi na pripremi hrane (kuvanje), poslovi na uspostavljanju telefonskih veza većeg intenziteta, poslovi sanitetskog transporta bolesnika, vozača, daktilografije i sl. (III stepen stručne spreme) 8,13 Pomoćni poslovi kod obdukcije (II stepen stručne spreme) 7,68 Pomoćni poslovi nege bolesnika i izvođenje drugih medicinsko-tehničkih radnji i pomoćni poslovi kod pakovanja sanitetskog materijala (II stepen stručne spreme) 7,27 Poslovi pranja laboratorijskog posuđa i pribora za rad, pranja i peglanja rublja, serviranje hrane bolesnicima, pomoćni poslovi u tehničkim radionicama, poslovi portira, čuvara, kurira i pomoćni poslovi u apotekama i sl. (II stepen stručne spreme) 6,77 Poslovi održavanja čistoće u prostorijama gde se ostvaruje zdravstvena zaštita (I stepen stručne spreme) 6,34 Poslovi održavanja čistoće u administrativnim prostorijama 6,06 Najjednostavniji poslovi (fizički radnik – NK) 5,81 * Za zdravstvene saradnike koji dolaze u neposredan kontakt sa pacijentima, rade na odeljenju, odnosno učestvuju u zdravstvenoj dijagnostici i terapiji, na istraživanjima u laboratorijama dodatni koeficijent na koeficijent naveden u tabeli iznosi 0,36”.

Član 2.

U članu 3. tačka 2. podtačka 1) treća alineja menja se i glasi: „organizator praktične nastave – 8%”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za novembar 2006. godine.

05 Broj: 110-5751/2005-17

U Beogradu, 23. novembra 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIKVojislav Koštunica, s.r.

4100206.029.doc/27

Ostavite komentar