Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

| |

O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficjentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06 i 106/06), u članu 2. tačka 6. menja se i glasi:

„ 6. U studentskom standardu:

Direktor ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 26,54 Zamenik direktora ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 23,12 Pomoćnik direktora ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 22,18 Upravnik studentskog doma sa preko 900 korisnika, upravnik studentskog restorana sa preko 3000 obroka, šef službe sa preko 15 zaposlenih – u ustanovi sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 19,88 Direktor ustanove sa preko 15 jedinica (VII stepen stručne spreme) 19,31 Direktor ustanove od 10 do 15 jedinica (VII stepen stručne spreme) 19,06 Direktor ustanove do 10 jedinica, direktor SKC, direktor doma kulture, direktor studentskog oporavilišta (VII stepen stručne spreme) 18,72 Upravnik studentskog doma od 350 do 900 korisnika, upravnik studentskog restorana od 1500 do 3000 obroka, šef službe do 15 zaposlenih – u ustanovi sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 18,70 Upravnik studentskog doma do 350 korisnika, upravnik studetskog restorana do 1500 obroka, rukovodilac odeljenja – u ustanovi sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 18,30 Zamenik direktora (VII stepen stručne spreme) 17,97 Diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, projektant informacionog sistema, administrator baze, vodeći programer – u ustanovi sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 17,80 Programer – u ustanovi sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 17,50 Pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme) 17,49 Rukovodilac sektora (VII stepen stručne spreme) 17,25 Upravnik doma, upravnik restorana (VII stepen stručne spreme) 17,11 Pravnik, ekonomista, nabavljač, nutricionista – u ustanovi sa preko 40 jedinica (VI stepen stručne spreme) 16,00 Referent za obračun PDV-a – u ustanovi sa preko 40 jedinica (VI stepen stručne spreme) 15,98 Šef kuhinje – u ustanovi sa preko 40 jedinica (V stepen stručne spreme) 15,90 Vaspitač u domu (VII stepen stručne spreme) 15,28 Urednik programa, urednik tribine, stručni saradnik u domu, šef računovodstva, sekretar (VII stepen stručne spreme) 15,28 Diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, tehnolog, kustos, dizajner, organizator i realizator programa, bibliotekar (VII stepen stručne spreme) 14,96 Rukovodilac kluba, šef prodavnice i bifea, šef službe – u ustanovi sa preko 40 jedinica (IV stepen stručne spreme) 14,30 Šef kuhinje i vođa smene – u ustanovi sa preko 40 jedinica (IV stepen stručne spreme) 13,50 Kuvar specijalista – u ustanovi sa preko 40 jedinica (V stepen stručne spreme) 13,00 Rukovodilac kluba, rukovodilac odeljenja, saradnik, referent, kontista, sistem administrator – u ustanovi sa preko 40 jedinica (IV stepen stručne spreme) 12,98 Tehničar za telekomunikaciju – u ustanovi sa preko 40 jedinica (IV stepen stručne spreme) 12,46 Blagajnik – u ustanovi sa preko 40 jedinica (IV stepen stručne spreme) 12,02 Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme) 11,65 Šef sale, rukovodilac kluba, šef bifea – u ustanovi sa preko 40 jedinica (IV stepen stručne spreme) 11,64 Ekonomista, pravnik, saradnik, referent, programer, socijalni radnik u domu (VI stepen stručne spreme) 11,44 Kuvar, magacioner, blagajnik, materijalni knjigovođa, operater – u ustanovi sa preko 40 jedinica (IV stepen stručne spreme) 11,40 Kuvar, mesar, rukovodilac kluba – u ustanovi sa preko 40 jedinica (III stepen stručne spreme) 11,34 Nabavljač, likvidator, fakturista, referent, kotlar, domar, elektičar, knjižničar, tehnički sekretar – u ustanovi sa preko 40 jedinica (IV stepen stručne spreme) 11,24 Recepcionar, automehaničar – u ustanovi sa preko 40 jedinica (IV stepen stručne spreme) 11,10 Domar, ložač, monter, stolar, električar, bravar, vodoinstalater, frigomehaničar, moler, vozač, kontrolor, rukovalac mašine za čišćenje mermera – u ustanovi sa preko 40 jedinica (III stepen stručne spreme) 10,90 Vođa smene (V stepen stručne spreme) 10,56 Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme) 10,51 Prodavac, ekonom, radnik obezbeđenja – u ustanovi sa preko 40 jedinica (III stepen stručne spreme) 10,46 Kuvar i pekar (V stepen stručne spreme) 10,27 Vođa smene (IV stepen stručne spreme) 9,93 Šanker, konobar, krojač – u ustanovi preko 40 jedinica (III stepen stručne spreme) 9,66 Domar (V stepen stručne spreme) 9,07 Magacinski radnik, pomoćni radnik u magacinu – u ustanovi sa preko 40 jedinica (III stepen stručne spreme) 8,82 Kopirant, kafe kuvar – u ustanovi sa preko 40 jedinica (III stepen stručne spreme) 8,70 Pomoćni kuvar – u ustanovi sa preko 40 jedinica (II stepen stručne spreme) 8,64 Vođa smene (III stepen stručne spreme) 8,59 Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme) 8,54 Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme) 8,39 Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar, konobar (III stepen stručne spreme) 7,91 Kurir – u ustanovi sa preko 40 jedinica (II stepen stručne spreme) 7,84 Higijeničar, pomoćni radnik u studentskom domu, pomoćni radnik u kuhinji, radnik u vešeraju, radnik na isporuci rublja – u ustanovi sa preko 40 jedinica (II stepen stručne spreme) 7,78 Recepcionar i baštovan – u ustanovi sa preko 40 jedinica (II stepen stručne spreme) 7,46 Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme) 6,99 Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarka i higijeničar (II stepen stručne spreme) 6,57 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,06 Fizički radnik (I stepen stručne spreme) 5,76.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za januar 2007. godine.

05 Broj: 110-5751/2005-21

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIKVojislav Koštunica

4100207.005.doc/1

Ostavite komentar