Uredba o korišćenju sredstava za podsticaj izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ IZVOZA POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

ZA 2004. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja sredstava za podsticaj izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2004. godinu.

Član 2.

Visina sredstava podsticaja po grupama proizvoda iznosi:

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje robe Iznos podsti-caja na izvoznu cenu u % 1 2 3 4 02.01 Meso goveđe, sveže ili rashlađeno 0201.10 Trupovi i polutke 0201.10 00 20 Juneći 20 0201.20 Ostali komadi sa kostima:kompenzirane četvrti 0201.20 20 20 Juneće 20 Prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene 0201.20 30 10 Juneće 20 Zadnje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene 0201.20 50 10 Juneće 20 0201.30 Bez kostiju: Ostalo 0201.30 00 20 Juneće 20 02.09 0209.00 Svinjska masnoća bez mesne krtine i živinsko salo, neistopljeni niti ekstrahovani na bilo koji način, sveži, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni:- Potkožna svinjska mast (slanina): 0209.00 19 00 sušena ili dimljena 10

02.10 Meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od drugih klaničnih proizvoda:- Meso svinjsko: 0210.11 00 00 –butovi, plećke i drugi komadi od njih sa kostima 10 0210.12 00 00 –potrbušine i komadi od njih 10 0210.19 00 00 –ostalo 10 0210.20 – Meso goveđe: 0210.20 10 00 –sa kostima 10 0210.20 90 00 –bez kostiju 10 04.01 Mleko i pavlaka, nekoncentrovani i bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje 20 04.02 Mleko i pavlaka, koncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje 20 04.03 Mlaćenica, kiselo mleko, pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili kiselo mleko ili pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem ili kakaom 20 04.05 Maslac i ostale masnoće koje su dobijene od mleka i mlečni namazi 20 04.06 Sir i urda 20 07.10 Povrće (uključujući i blanširano), smrznuto: – Mahunasto povrće u zrnu ili mahunama: 0710.21 00 00 — grašak 7 0710.22 00 20 — boranija 7 0710.40 -Kukuruz šećerac: 0710.40 00 10 — u zrnu 7 0710.40 00 20 — u klipu 7 08.11 Voće nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje: 0811.10 00 00 Jagode 7 0811.20 Maline, kupine, dudinje, loganjske bobice, crne, bele i crvene ribizle i ogrozdi: 0811.20 00 21 Kupina Rolend 7 0811.90 Ostalo: 0811.90 00 21 Višnje bez koštice, Rolend 7 0811.90 00 90 Ostalo (šljiva, sečena) 7 08.13 Voće suvo, osim onog koje se svrstava u tar.br.08.01 do 08.06; mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove glave: 0813.20 00 00 Šljive 10 12.08. Brašno i griz od uljanog semenja i plodova, osim od slačice: 1208.10 00 00 — od soje 7 15.07. Sojino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: 1507.10 -Sirovo ulje, uključujući degumirano (bez smole) 1507.10 10 00 –za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranu 10 1507.10 90 00 –ostalo 10 15.12 Ulje od semena suncokreta, šafranike i pamukovog semena i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

-Ulje od suncokreta i šafranike i njihove frakcije: 1512.11 00 00 –sirovo ulje 10 1512.19 00 00 –ostalo 10 16.01 Kobasice i sl. proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda za jelo ili krvi, složeni prehrambeni proizvodi na bazi tih proizvoda 10 16.02 Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda ili krvi 10 20.07 Džemovi, voćni želei, marmelade, voćni pirei i voćne paste dobijeni kuvanjem, sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje 2007.99 00 10 Pekmez od šljiva 10 20.08 Voće i ostali delovi bilja za jelo, drugačije pripremljeni ili konzervisani sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanjeili alkohola, na drugom mestu nepomenuti ili uključeni: 2008.60 00 20 višnje 10 20.09 Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje: 2009.70 Sok od jabuka 2009.70 00 10 – koncentrisani 10 2009.70 00 90 – ostali 10 2009.80 Sok od ostalog voća ili povrća: – koncentrisani 2009.80 00 12 – – od višnje 10 2009.80 00 19 – – od ostalog voća ili povrća (kupine) 10 – ostali: 2009.80 00 91 – – od maline 10 2009.80 00 92 – – od višnje 10 21.06. Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni: 2106. 10 -Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije: 2106. 10 20 00 –bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba, ili sa sadržajem manje od 1,5% mlečnih masnoća, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba 7 22.04 Vino od svežeg grožđa, uključujući ojačana vina; šira od grožđa osim one iz tar.br.20.09 10 22.05 Vermut i ostala vina od svežeg grožđa, aromatizovani biljem il sredstvima za aromatizaciju 10 22.08 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića: 2208.20 Alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa: 2208.20 00 10 – vinjak (konjak), armanjak i sl. 10 2208.20 00 20 – lozovača i komovica 10 2208.90 Ostalo: 2208.90 00 30 – šljivovica, kruškovača i trešnjevača 10

23.09 Proizvodi koji se upotrebljavaju za ishranu životinja: 2309.90 – Ostalo– kompletne krmne smese i super koncentrati za ishranu živine, riba i stoke: 2309.90 00 19 —ostalo 5 2309.90 00 90 –ostalo 5

Član 3.

Pravo na korišćenje sredstava iz člana 2. ove uredbe imaju preduzeća i preduzetnici koji su upisani za obavljanje spoljnotrgovinskih poslova poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Za proizvode pod tarifnim brojevima 22.04, 22.05 i 22.08 podsticajne mere izvoza isplaćuju se samo ako su proizvedeni od grožđa i voća na teritoriji Republike Srbije.

Član 4.

Zahtev za korišćenje sredstava iz člana 2. ove uredbe podnosi se posebno za svaki tarifni broj utvrđen članom 2. ove uredbe.

Uz zahtev za korišćenje sredstava, preduzeće ili preduzetnik podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

1) zahtev podnet na obrascu u skladu sa Uputstvom o dokumentaciji i obrascima na kojima se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na povraćaj carinskih i drugih uvoznih dažbina i drugih mera za podsticaj izvoza („Službeni glasnik RS“, broj 43/04), overen od strane Narodne banke Srbije;

2) za robu svrstanu pod tarifne brojeve 22.04, 22.05 i 22.08 zapisnik poljoprivrednog inspektora kojim se utvrđuje poreklo grožđa i voća od kojih su proizvedena predmetna vina i rakije.

Član 5.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe isplaćuju se do 31. decembra 2004. godine, redosledom podnošenja zahteva.

Član 6.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj:

U Beogradu,

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 90. Ustava Republike Srbije a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Osnovni razlozi iz kojih proističe potreba mera podsticanja izvoza su:

Snažno subvencioniranje proizvodnje i izvoza od strane ostalih konkurentnih zemalja i tržišta.

Prema podacima subvenicije u EU za mnoge poljoprivredne proizvode dostižu od 35 % do 90% vrednosti roba, u SAD se preko institucije otpisa kredita, proizvođačima naknađuje „gubitak“ u slučaju niže cene u izvozu od domaće cene, što po nekim izvorima predstavlja takođe subvenciju od oko 30% vrednosti robe.

Konstantno slabljenje vrednosti USD u odnosu na EURO i druge valute, učinilo je ponudu iz dolarske zone znatno konkurentnijom. Od januara 2002.godine, kada je dolar dostigao svoju najveću vrednost, do januara 2004. godine USD je izgubio 20% vrednosti dok je istovremeno EURO povećao svoju vrednost za 14.5%. Takva promena u valutnim odnosima, najviše je pogodila naš izvozni položaj u Rusiji, do tada našem najvažnijem tržištu, koje je isključivo oslonjeno na dolar. Plasman u Rusiji smo smanjili, a u preostalim tekućim poslovim trpimo znatne gubitke

U velikom broju zemalja, zbog našeg perifernog položaja u odnosu na glavna tržišta (Zapadna Evropa, Rusija) usled značajnog iznosa transportnih i drugih logistički troškova, često smo manje konkurentni čak i onda kada je naša EXW cena izjednačena sa cenama konkurencije, ova situacija važi za rasute robe. Otuda smo prinuđeni da sopstvenu baznu cenu redukujemo za razliku transportnih troškova.

Relativno malim sredstvima intervencije, država bi ostvarila znatno veći efekat na trgovinski bilans. Nisu zanemarivi ni uticaji povećanja izvoza na druge subjekte privređivanja: transportne usluge; povećana tražnja i promet proizvoda malih i srednjih preduzeća amabalaže, etiketa, paleta i dr.

U skladu sa budžetskim sistemom, regulisan je sistem podsticanja izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, i to onih koji u značajnijoj meri treba da se plasiraju na tržišta koja se mogu pokazati kao dugoročno profitabilna, čak i nakon toga što Republika Srbija postane član STO i kada više ne bude u mogućnosti da plaća izvozne subvencije, a to su: juneće meso i prerađevine od mesa, mleko i mlečne prerađevine, povrće i voće, smrznuto i prerađevine od voća, rafinisano i nerafinisano ulje, teksturati i brašna više faze prerade, vina i prirodne rakije i koncentrovana stočna hrana.

Izvozni podsticaji će se isplaćivati u cilju:

– unapređenja i promovisanja domaće proizvodnje

– rasterećenja domaćih viškova

– pronalaženja novih tržišta za proizvode za koje nije postignuta konkurentnost.

III SADRŽINA UREDBE

Uredbom se utvrđuju grupe proizvoda koje će se podsticati u izvozu, kao i visina podsticaja u procentnom iznosu od ostvarene cene u izvozu, neophodna dokumentacija za ostvarivanje podsticajnog izvoza, kao i uslovi i način realizacije ove podsticajne mere.

Uredbom je predviđeno da subvencije izvoza iznose: 20% za izvoz junećeg mesa; 20% za izvoz mleka i mlečnih prerađevina; 10% za izvoz prerađevina od mesa; 7% za izvoz smrznutog povrća i voća, 10 % za izvoz prerađevina od voća; 10% za izvoz rafinisanog i nerafinisanog ulja; 7% za izvoz teksturata i brašna više faze prerade; 10% za izvoz vina i prirodne rakije i 5 % za izvoz koncentrovane stočne hrane.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za 2004. godinu za podsticanje izvoza navedenih proizvoda neophodna su sredstva u iznosu od oko 608 miliona dinara.

Navedena sredstva obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu član 7. razdeo 17, ekonomska fukcija 420, ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – mere podsticanja izvoza u iznosu od 608.000.000,00 dinara.

V RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Izvoz poljoprivredno – prehrambenih proizvoda odvija se kontinuirano, a podsticaj treba isplaćivati na isti način, pa iz tih razloga stekli su se uslovi iz člana 120. Ustava Republike Srbije, da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar