Uredba o Nacionalnom programu za prevenciju kolorektalnog karcinoma

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O NACIONALNOM PROGRAMU ZA PREVENCIJU KOLOREKTALNOG KARCINOMA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Nacionalni program za prevenciju kolorektalnog karcinoma i uređuje se sprovođenje zdravstvene zaštite kojom se obuhvataju aktivnosti na prevenciji kolorektalnog karcinoma.

Član 2.

Aktivnosti na prevenciji kolorektalnog karcinoma sprovode se po Nacionalnom programu iz člana 1. ove uredbe koji sadrži utvrđeni cilj, aktivnosti i očekivani rezultat.

Nacionalni program iz člana 1. ove uredbe odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1446/2009

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar