Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2014. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12 i 7/14-US),

Vlada donosi

U R E D B U

U 2014. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program upravljanja vodama u 2014. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Poslovi od opšteg interesa u upravljanju vodama koji će se finansirati u 2014. godini, kao i iznos sredstava za obavljanje tih poslova utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: /2014

U Beogradu, _________ 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

PROGRAM

UPRAVLJANJA VODAMA U 2014. GODINI

U 2014. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju, izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji regulacionih i zaštitnih vodnih objekata, održavanju vodotoka, održavanju vodnih objekata za odvodnjavanje u javnoj svojini, izgradnji vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica, kao i zaštitni radovi na sprečavanju i otklanjanju štetnog dejstva erozije i bujica.

Takođe, u 2014. godini izvodiće se radovi na sprovođenju odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom, ispitivanju kvaliteta voda, otklanjanju havarijskih zagađenja, istražni radovi na izvorištima i na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom, kao i poslovi na izradi studija, projekata i planskih dokumenata i poslovi koji proizlaze iz međunarodne saradnje.

Sva sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Budžetski fond za vode) utvrđena ovim programom raspoređuju se po ravnomernoj dinamici.

Vrsta poslova od opšteg interesa, ukupan iznos sredstava Budžetskog fonda za vode u 2014. godini, iznos sredstava za finansiranje novih projekata, odnosno poslova, kao i iznos prenetih obaveza za izvršene poslove iz 2013. godine dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) ukupno za 2014. godinu za finansiranje novih poslova za finansiranje prenetih obaveza 1 2 3 4 5 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama 400.000.000 400.000.000 0 2. Uređenje i korišćenje voda 230.000.000 216.490.988 13.509.012 3. Zaštita voda od zagađivanja 236.000.000 236.000.000 0 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.708.000.000 1.605.209.365 102.790.635 5. Studije, planska dokumenta i projekti 99.244.000 51.493.302 47.750.698 6. Međunarodna saradnja 85.000.000 78.781.520 6.218.480 UKUPNO: 2.758.244.000 2.587.975.175 170.268.825

Raspodela sredstava po vrstama poslova, uključujući i prenete obaveze za izvršene poslove iz 2013. godine, vršiće se na sledeći način:

Poslovi – „Arilje” – profil Svračkovo” 7.366.265.000 2010 6.636.149.715 9,91%

U 2014. godini izvodiće se radovi na izgradnji:

1) brane sa akumulacijom „Arilje” – profil „Svračkovo” koja je, pored prioritetne namene za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe stanovništva i industrije u opštinama Arilje, Požega, Lučani, Gornji Milanovac i gradu Čačku, predviđena i za proizvodnju električne energije, oplemenjivanje malih voda obezbeđenjem minimalnog održivog protoka, poboljšanje kvaliteta voda, kontrolu nanosa i ublažavanje poplavnih talasa. U 2014. godini su planirani radovi, odnosno poslovi na izgradnji šahtnog preliva i optočnog tunela, nastavku postupka eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje brane sa akumulacijom „Arilje” na profilu „Svračkovo” i radovi na tekućem održavanju linijskih objekata (pristupni put i dalekovod);

2) brane sa akumulacijom „Rovni”, čija je namena snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe stanovništva i industrije u opštinama Mionica, Lajkovac, Lazarevac, Ub i gradu Valjevo, obezbeđenje minimalnog održivog protoka u malovođu, poboljšanje kvaliteta voda, odbrana od poplava, obezbeđenje potrebnih količina vode za potrebe Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” i dr. U 2014. godini su planirani radovi, odnosno poslovi na sanitarnoj zaštiti u slivu akumulacije, montaži hidromašinske opreme, dugoročnoj zaštiti crkve „Gračanica” u selu Tubraviću od uticaja punjenja i pražnjenja akumulacije, završetku postupka eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje brane sa akumulacijom „Rovni”, Valjevo, vršenju tehničkog pregleda objekta od strane Komisije za tehnički pregled i dr.

U 2014. godini iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti u iznosu od 353.000.000 dinara finansiraće se izvođenje radova na izgradnji višenamenske brane sa akumulacijom „Arilje” – profil „Svračkovo” i „Rovni”, vršenje stručnog i projektanskog nadzora, kao i vršenje investitorskih poslova kod izgradnje tih vodnih objekata, a iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 541 – Zemljište finansiraće se isplata naknada za eksproprisano zemljište za potrebe izgradnje prednje navedenih brana sa akumulacijama.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju izgradnje višenamenskih brana sa akumulacijama „Rovni” je 100%, a u finansiranju izgradnje višenamenske brane sa akumulacijom „Arilje” – profil „Svračkovo” je 91,05%.

Za finansiranje izgradnje višenamenskih brana sa akumulacijama planirano je 400.000.000 dinara.

2. Uređenje i korišćenje voda

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) Uređenje i korišćenje voda 230.000.000

U 2014. godini izvodiće se radovi na izgradnji vodnih objekata za snabdevanje vodom naselja Subotica i Roanda regionalnog sistema Despotovac – Svilajnac. Ukupna vrednost projekta, godina početka finansiranja projekta, vrednost neizmirenih obaveza, procenat fizičke i finansijske realizacije projekta zaključno sa 2013. godinom, iznos sredstava Budžetskog fonda za vode za 2014. i 2015. godinu, kao i planirani rok završetka projekta dati su u sledećoj tabeli:

Projekat ukupna vrednost projekta (dinara) godina početka finansiranja vrednost neizmirenih obaveza (dinara)

Osim radova na izgradnji prednje navedenog kapitalnog projekta u 2014. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju sledećih regionalnih sistema za snabdevanje vodom:

1) Gornje – južnomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: Pčinjski podsistem: opština Bujanovac i grad Vranje sa akumulacije „Prvonek”; opštine Bujanovac, Preševo, Trgovište sa akumulacije na reci Pčinji, Podsistem Vlasinsko jezero: opštine Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad;

2) Donje – južnomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: Vlasinski podsistem: opštine Vlasotince, Babušnica, Crna Trava; Jablanički podsistem: grad Leskovac „Barje”, opštine Doljevac i Bojnik „Brestovac”; Lebane i Medveđa „Ključ”, Toplički podsistem: deo grada Niša, opštine Doljevac, Merošina, Žitorađa, Prokuplje, Blace i Kuršumlija „Selova”; Nišavski podsistem: grad Niš, opštine Gadžin Han, Merošina, Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad, akumulacija „Zavoj” podzemne vode „Medijana”; Moravički podsistem: opštine Soko Banja, Aleksinac, Ražanj akumulacija „Bovan”;

3) Zapadnomoravsko – rzavski regionalni sistem vodosnabdevanja: Podsistem „Uvac”: opštine Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica: akumulacija „Sjenica” i akumulacija „Uvac”; Podsistem „Vrutci”: grad Užice, opštine Čajetina, Bajina Bašta, akumulacija „Vrutci” i akumulacija „Zlatibor”; Podsistem „Rzav”: prva faza „Arilje”, opštine Požega, Lučani i Gornji Milanovac, grad Čačak akumulacija „Arilje”, druga faza: opštine Kosjerić, Lajkovac, Ljig, Ub, grad Beograd, akumulacija „Roge” i akumulacija „Orlovača”;

4) Ibarsko – šumadijski regionalni sistem vodosnabdevanja: gradovi Kraljevo, Kragujevac, opštine Vrnjačka Banja, Trstenik, Knić, Batočina, Rača, Topola, Aranđelovac, akumulacija „Gruža”, akumulacija „Lopatnica”, opštine Raška i Tutin, grad Novi Pazar;

5) Rasinsko – pomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Kruševac, Aleksandrovac, Varvarin, Ćićevac, Paraćin, Ćuprija, deo opštine Ražanj, grad Jagodina akumulacija „Ćelije”, opštine Despotovac, Svilajnac, reka Crnica, reka Resava;

6) Timočki regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Zaječar, opštine Bor, Boljevac, Negotin i Knjaževac, akumulacija „Grlište” i akumulacija „Bogovina”;

7) Mlavsko – moravski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Petrovac na Mlavi, Malo Crniće, Žabari, Velika Plana, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Golubac, Kučevo i Majdanpek, gradovi Požarevac i Smederevo podzemne vode „Godomin”, podzemne vode „Šalinac”, podzemne vode „Petka”, akumulacija reke Mlava i akumulacija reke Pek;

8) Kolubarski regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Valjevo, opštine Mionica, Lajkovac, Lazarevac, Ub akumulacija „Rovni”, (druga faza: akumulacije „Uvac – Rzav”);

9) Savsko – beogradski regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Beograd (gradske opštine Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara, Barajevo, Grocka, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin), podzemne vode Save, rečne vode Save, rečne vode Dunava, podzemne vode i rečne vode Drine, podzemne vode „Šalinac – Godomin” i rečne vode „Uvac – Rzav”;

10) Mačvanski regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Šabac, opštine Bogatić, Loznica, Mali Zvornik, Osečina, Ljubovija, Vladimirci, Koceljeva, podzemne vode „Badovinci – Drina”, podzemne vode „Jarak – Sava”, akumulacija reke Ljuboviđa.

U 2014. godini izvodiće se i radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata iz stava 2. ovog odeljka za potrebe snabdevanja vodom naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme vodosnabdevanja, i to naselja u opštinama Ivanjica, Bajina Bašta, Despotovac, Krupanj, Svilajnac, Rekovac, Brus, Svrljig, Kladovo, Žagubica, Donji Milanovac, Knjaževac i Ljubovija.

Takođe, u 2014. godini izvodiće se istražni radovi na izvorištu, kao i radovi na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju poslova uređenja i korišćenja voda je, i to:

1) 80% za radove na izgradnji, odnosno rekonstrukciji vodnih objekata iz st. 1-3. ovog odeljka, radi čije izgradnje, odnosno rekonstrukcije su već bila udružena sredstva Budžetskog fonda za vode i investitora tih radova u odnosu 80:20% i izabran izvođač radova, a za radove na izgradnji i rekonstrukciju ostalih vodnih objekata iz st. 2. i 3. ovog odeljka 50%;

2) 50% za istražne radove na izvorištu, kao i radove na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom.

Za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata i radova iz st. 1-4. ovog odeljka, kao i za realizaciju prenetih obaveza po tom osnovu iz 2013. godine, planirano je ukupno 230.000.000 dinara.

3. Zaštita voda od zagađivanja

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) 3.1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda 230.000.000 3.2. Sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima 5.700.000 3.3. Kontrola kvaliteta voda 300.000 Ukupno: 236.000.000

U 2014. godini izvodiće se radovi na izgradnji glavnog kolektora za naselja Grabovac, Dublje i Crkvenac – Svilajnac. Ukupna vrednost projekta, godina početka finansiranja projekta, vrednost neizmirenih obaveza, procenat fizičke i finansijske realizacije projekta zaključno sa 2013. godinom, iznos sredstava Budžetskog fonda za vode za 2014. i 2015. godinu, kao i planirani rok završetka projekta dati su u sledećoj tabeli:

Projekat ukupna vrednost projekta (dinara) godina početka finansiranja vrednost neizmirenih obaveza (dinara) Osim radova na izgradnji prednje navedenog kapitalnog projekta u 2014. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, i to: glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda.

Takođe, u 2014. godini izvodiće se radovi na otklanjanju havarijskih zagađenja voda i praćenju talasa zagađenja, kontroli kvaliteta voda u zoni izvorišta prvog ranga, izvorskih voda i podzemnih voda, koje se koriste ili su planirane da se koriste za snabdevanje vodom.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju poslova zaštite voda od zagađivanja je, i to:

1) 80% za radove na izgradnji, odnosno rekonstrukciji vodnih objekata iz st. 1. i 2. ovog odeljka, radi čije izgradnje, odnosno rekonstrukcije su već bila udružena sredstva Budžetskog fonda za vode i investitora tih radova u odnosu 80:20% i izabran izvođač radova, a za radove na izgradnji i rekonstrukciju ostalih vodnih objekata iz stava 2. ovog odeljka 50%;

2) 100% za radove na otklanjanju havarijskog zagađenja i na kontroli kvaliteta voda.

Za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kolektora prečišćenih voda, sprovođenja mera pri havarijskim zagađenjima i praćenju talasa zagađenja, kontroli kvaliteta voda planirano je ukupno 236.000.000 dinara.

4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) 4.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 800.525.655 4.1.1. Redovno održavanje 731.376.258 4.1.2. Investiciono održavanje 69.149.397 4.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 397.155.726 4.2.1. Redovno održavanje 362.472.038 4.2.2. Investiciono održavanje 34.683.688 4.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 125.375.266 4.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 142.805.295 4.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 61.887.909 4.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi 25.493.378 4.7. Kontrola količina izvađenog peska, šljunka i slično sa vodnog zemljišta 4.556.776 4.8. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i održavanju vodnih objekata i održavanju vodotoka i nad izvođenjem zaštitnih biotehničkih radova na teritoriji grada Beograda 2.899.553 4.9. Projektno planiranje 147.300.442 4.9.1. Projektna dokumentacija – izrada projekata izvedenog objekta za vodne objekte za zaštitu od poplava 20.000.000 4.9.2. Izrada planova upravljanja rizicima od poplava za vodna područja, operativnih planova za odbranu od poplava za vode II reda, karata ugroženosti i karata rizika od poplava za poplavna područja i vođenje vodnih katastara 127.300.442 Ukupno: 1.708.000.000

Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje obuhvata radove na održavanju vodnih objekata koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, kao i drugih izgrađenih vodnih objekata, u skladu sa propisanim normativima za održavanje, a radi postizanja njihove funkcionalne spremnosti i sigurnosti.

Održavanje vodotoka obuhvata radove u koritu za veliku vodu i to na deonicama vodotoka koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, ostalim vodama I reda i u zonama ušća na vodama II reda, radi povećanja ili održavanja potrebnog kapaciteta proticajnog profila, odnosno radi poboljšanja režima tečenja velikih voda.

Za redovno održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava i vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica i za redovno održavanje vodotoka u 2014. godini, kao i za realizaciju prenetih obaveza po tom osnovu iz 2013. godine planirano je 731.376.258 dinara.

Za investiciono održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava i vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica u 2014. godini, kao i za realizaciju prenetih obaveza po tom osnovu iz 2013. godine planirano je 69.149.397 dinara.

U 2014. godini izvodiće se radovi na redovnom i investicionom održavanju vodnih objekata za odvodnjavanje, radi poboljšanja uslova i efikasnosti rada tih objekata, kao i poslovi upravljanja tim objektima. Prioritet u finansiranju imaće radovi na održavanju osnovne kanalske mreže za odvodnjavanje u javnoj svojini, radi povećanja ukupne dužine kanala u funkciji, kao i radovi na održavanju glavnih crpnih stanica koji su vitalni delovi sistema za odvodnjavanje.

Za redovno održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje u 2014. godini kao i za realizaciju prenetih obaveza po tom osnovu iz 2013. godine planirano je 362.472.038 dinara. Za investiciono održavanje tih objekata u 2014. godini planirano je 34.683.688 dinara.

Za finansiranje izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava i vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica, radi povećanja obima i stepena zaštite branjenih područja od poplava, kao i za realizaciju prenetih obaveza po tom iz 2013. godine, planirano je ukupno 125.375.266 dinara.

Za finansiranje sanacije vodnih objekata koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, i to vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, radi obezbeđivanja spremnosti i funkcionalne sigurnosti tih objekata, kao i za realizaciju prenetih obaveza po tom osnovu iz 2013. godine planirano je 142.805.295 dinara.

Sprovođenje odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom, obuhvata sprovođenje mera i radova tokom odbrane od poplava, izvođenje hitnih interventnih radova tokom odbrane od poplava i hitnih interventnih radova radi otklanjanja posledica poplava po prestanku odbrane od poplava, kao i nabavku opreme, alata i materijala potrebnog za sprovođenje odbrane od poplava.

Ukupna sredstva za odbranu od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom iznose 61.887.909 dinara, uključujući i prenete obaveze iz 2013. godine.

Zaštitni radovi na sprečavanju i otklanjanju štetnog dejstva erozije i bujica obuhvataju biološke i biotehničke radove. Prioritet u finansiranju imaju zaštitni radovi kojima se sprečavaju štetna dejstva erozije i bujica na izgrađene vodne objekte, prvenstveno brane sa akumulacijama.

Za izvođenje zaštitnih radova u 2014. godini planirano je 25.493.378 dinara, uključujući i prenete obaveze iz 2013. godine.

Za finansiranje radova na utvrđivanju tačnih količina (m3) izvađenog peska, šljunka i slično sa vodnog zemljišta planirano je 4.556.776 dinara, uključujući i prenete obaveze iz 2013. godine.

Za finansiranje vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i održavanju vodnih objekata i održavanju vodotoka i nad izvođenjem zaštitnih biotehničkih radova na teritoriji grada Beograda, uključujući i prenete obaveze iz 2013. godine, planirano je 2.899.553 dinara.

Za finansiranje izrade projekata izvedenog objekta za vodne objekte za zaštitu od poplava za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole, korišćenja i održavanja tih objekata, karata ugroženosti i karata rizika od poplava za poplavna područja i planova upravljanja rizicima od poplava za vodna područja za potrebe upravljanja rizikom od poplava, operativnih planova za odbranu od poplava za vode II reda i za vođenje vodnih katastara za potrebe obezbeđenja podataka potrebnih za upravljanje vodama u 2014. godini planirano je 147.300.442 dinara.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju poslova uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda je 100%.

5. Studije, planska dokumenta i projekti

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) Studije, planska dokumenta i projekti 99.244.000

U 2014. godini iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge u iznosu od 31.000.000 dinara finansiraće se izrada planskih dokumenata za upravljanje vodama (Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, Plan zaštite voda od zagađivanja i planovi upravljanja vodama), strateških procena uticaja Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije i Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu, prostornih planova područja posebne namene, kao i izrada studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama.

Iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti u 2014. godini u iznosu od 67.244.000 dinara finansiraće se izrada generalnih, idejnih i glavnih projekata za objekte iz oblasti uređenja i korišćenja voda i zaštite voda od zagađivanja, a iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 1.000.000 dinara finansiraće se obrazovni projekti, monografije i stručni časopisi od značaja za vodoprivredu, kao i konferencije i stručna savetovanja iz oblasti uređenja i korišćenja voda, zaštite voda od zagađivanja, zaštite od štetnog dejstva voda i dr.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju poslova na izradi planskih dokumenata za upravljanje vodama, strateških procena uticaja na životnu sredinu, prostornih planova područja posebne namene, studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama i tehničke dokumentacije je, i to za:

1) izradu planskih dokumenata za upravljanje vodama, strateških procena uticaja na životnu sredinu, prostornih planova područja posebne namene, studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama i tehničke dokumentacije za vodne objekte za navodnjavanje 100%;

2) izradu generalnih, idejnih i glavnih projekata za potrebe izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata iz oblasti snabdevanja vodom i zaštite voda od zagađivanja na teritoriji jedinica lokalne samouprave, radi čije izrade su već bila udružena sredstva Budžetskog fonda za vode i investitora tih projekata u odnosu 80:20% i izabran pružalac usluga, a za izradu ostalih projekata iz oblasti snabdevanja vodom i zaštite voda od zagađivanja na teritoriji jedinica lokalne samouprave 50% .

Za finansiranje poslova na izradi planskih dokumenata za upravljanje vodama, strateških procena uticaja na životnu sredinu, prostornih planova područja posebne namene, studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama, tehničke dokumentacije za vodne objekte, obrazovnih projekata, stručnih časopisa od značaja za vodoprivredu, konferencija i stručnih savetovanja iz oblasti uređenja i korišćenja voda, zaštite voda od zagađivanja, zaštite od štetnog dejstva voda i dr, kao i za realizaciju prenetih obaveza po tom osnovu iz 2013. godine, planirano je 99.244.000 dinara.

6. Međunarodna saradnja

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) Međunarodna saradnja 85.000.000

Međunarodna saradnja u oblasti voda obuhvata dve osnovne kategorije: bilateralnu i multilateralnu saradnju.

U okviru bilateralne saradnje u 2014. godini nastaviće se dosadašnja saradnja sa Mađarskom i Rumunijom, uključujući i pregovaranje o novim sporazumima o saradnji. Planira se i uspostavljanje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Iz tog razloga izrađena je neophodna dokumentacija (tehničko/pravna) za pripremu i zaključivanje novih sporazuma o saradnji sa Rumunijom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom.

Planirana multilateralna saradnja realizovaće se kroz aktivnosti u okviru UNECE Konvencije o zaštiti i upotrebi prekograničnih voda i međunarodnih jezera, nastavak aktivnog učešća na: sprovođenju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava (obaveze u okviru rada u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav), realizaciji projekta „Dunavska kutija”, sprovođenju Okvirnog sporazuma za sliv reke Save – obaveze u okviru rada u Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save, realizaciji aktivnosti u Međunarodnoj mreži organizacija na slivovima, realizaciji regionalnih projekata za prekogranične slivove i projektu Svetske banke – Rehabilitacija sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje WB IDR – projekta, realizaciji drugih aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti voda, kao i učešće u pripremi i realizaciji projekata finansiranih od strane međunarodne zajednice.

U 2014. godini neophodno je nastaviti proces povezivanja multilateralne i bilateralne saradnje u skladu sa preporukama Evropske direktive u oblasti politike voda EU WFD/2000/60/EC, Direktive 2007/60 ES o proceni i upravljanju rizicima od poplava i drugim direktivama Evropske unije u oblasti voda.

Sredstva namenjena za međunarodnu saradnju koristiće se za realizaciju projekata potrebnih za izvršavanje obaveza u međunarodnoj saradnji, rad u međudržavnim komisijama za saradnju u oblasti voda, za izvršavanje poslova na hidrometrijskim merenjima i praćenju stanja kvaliteta voda na prekograničnim vodotocima, za izvršavanje poslova ispitivanja i merenja radioaktivnosti ekosistema reke Dunav u okviru bilateralne vodoprivredne saradnje sa susednim državama, za studijsko istraživačke radove u oblasti međunarodne saradnje, za plaćanje aktivnosti u okviru Trećeg zajedničkog istraživanja reke Dunav i za aktivnosti koje prethodno nisu pomenute, a za koje nalog izda nadležni državni organ.

Poslovi koji proizlaze iz međunarodne saradnje, a odnose se na sprovođenje obaveza iz multilateralne i bilateralne saradnje finansiraće se iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge u iznosu od 51.000.000 dinara. Predmetne aktivnosti odnose se na učešće u radu Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav i njenih tela, Međunarodne komisije za sliv reke Save, aktivnosti u okviru UNECE Konvencije o zaštiti i upotrebi prekograničnih voda i međunarodnih jezera i njenih tela, kao i pripremu studija i analiza potrebnih za učešće u sprovođenju multilateralne međunarodne saradnje. Takođe, ovim sredstvima su obuhvaćene i aktivnosti na sprovođenju bilateralnih sporazuma o saradnji u oblasti vodoprivrede sa Rumunijom i Mađarskom, kao i vođenje pregovora o novim sporazumima o saradnji na održivom upravljanju prekograničnim vodama sa Rumunijom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom kao i priprema studija i analiza potrebnih za učešće u pregovorima i sprovođenju bilateralne međunarodne saradnje. Navedenim sredstvima je obuhvaćeno i učešće Republike Srbije u finansiranju Trećeg zajedničkog istraživanja Dunava u organizaciji Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav.

U 2014. godini iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 2.000.000 dinara finansiraće se manifestacija Dan Dunava i Save koje proizilaze iz obaveze sprovođenja Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava i sprovođenju Okvirnog sporazuma za sliv reke Save.

Iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama u 2014. godini predviđenim sredstvima od 27.000.000 dinara finansiraće se plaćanje finansijskih kontribucija Republike Srbije na ime članstva u međunarodnim organizacijama, telima i programima u oblasti voda i to u: Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav – ICPDR i Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save. Poslovi upravljanja i vršenja stručnog nadzora nad radovima koji se finansiraju preko projekta Rehabilitacija sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje WB IDR – projekta finansiraće se iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti u iznosu od 5.000.000 dinara.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje je 100%.

Za finansiranje poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje, kao i za realizaciju prenetih obaveza po tom osnovu iz 2013. godine, planirano je ukupno 85.000.000 dinara.

Ostavite komentar