Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Svetsko prvenstvo u rvanju za kadete Srbija 2013”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„SVETSKO PRVENSTVO U RVANJU ZA KADETE SRBIJA 2013”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Svetsko prvenstvo u rvanju za kadete Srbija 2013” od 20. do 26. maja 2013. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Svetsko prvenstvo u rvanju za kadete Srbija 2013”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Rvačkom savezu Srbije, Beograd, ul. Kneza Mihajla 7/2, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Ministarstva omladine i sporta pokrenulo je inicijativu na predlog Rvačkog saveza Srbije, da se u 2013. godini izdaje doplatna poštanska marka „Svetsko prvenstvo u rvanju za kadete Srbija 2013”, u cilju obezbeđenja sredstava za akciju od šireg društvenog značaja, odnosno za pripremu i organizaciju Svetskog prvenstva u rvanju za kadete u Republici Srbiji u avgustu 2013. godine.

Rvački savez Srbije je po sprovođenju neophodne procedure za podnošenje kandidature za organizovanje velikog sportskog takmičenja, od Svetske rvačke federacije (FILA), na godišnjem Kongresu ove federacije, dobio organizaciju Svetskog prvenstva u rvanju za kadete u 2013. godini u olimpijskim disciplinama, i to: grčko-rimski stil i slobodan stil za žene i muškarce.

Izvršni odbor Rvačkog saveza Srbije je nakon toga, doneo odluku da tehnički organizator Svetskog prvenstva u rvanju za kadete u Republici Srbiji bude Rvački klub „Proleter“ iz Zrenjanina, i da se prvenstvo održi u Zrenjaninu od 20. do 25. avgusta 2013. godine. Do sada je učešće prijavilo oko 150 zemalja sa preko 1.000 učesnika. U organizaciju ovog prvenstva biće uključeni svi resursi i kompletna infrastruktura sa kojom Rvački savez Srbije raspolaže.

Osnovni ciljevi rada Rvačkog saveza Srbije su: razvoj, omasovljenje i podizanje kvaliteta rvačkog sporta, propagiranje, medijska zastupljenost i afirmacija rvačkog sporta, razvijanje amaterskog rada u rvačkim organizacijama, stvaranje uslova za postizanje vrhunskih rezultata, podsticanje i unapređenje stručno-pedagoškog i naučno-istraživačkog rada u oblasti ovog sporta, doprinos jačanju međunarodnog ugleda naše zemlje i sporta, planiranje i organizovanje priprema rvačke reprezentacije Srbije, normativno uređenje pitanja u oblasti ovog sporta i drugo.

U organizovanju velikih sportskih takmičenja Rvački savez Srbije ima dragocena iskustva s obzirom da je tokom perioda od 2002. do 2012. godine uspešno organizovao preko 10 velikih takmičenja kao što su evropska prvenstva za kadete, seniore ili veterane, i nekoliko predolimpijskih turnira.

Rvački savez Srbije je član Olimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Evropske rvačke Federacije (CELA) i Svetske rvačke Federacije.

Sa 18 osvojenih medalja na olimpijskim igrama rvanje je najtrofejniji srpski olimpijski sport. Najznačajnija imena i velikani rvačkog sporta su Branislav Simić, Momir Petković, Sreten Damjanović, Ivica Frgić, Jožef Tertelji, Refik Memišević i Borivoj Vukov, a u novije vreme, osvajači medalja na svetskim i evropskim prvenstvima su Davor Štefanek, Kristijan Fris, Radomir Petković, Aleksandar Maksimović, Miloš Spaić i drugi. Na Olimpijadi 2008. godine u Pekingu rvači su bili jedini predstavnici borilačkih sportova iz Republike Srbije.

Organizovanje ovog prvenstva, pored mogućnosti da naši takmičari postignu nove uspehe i osvoje medalje, predstavlja još jednu priliku za promociju naše zemlje kao dobrog domaćina i potvrdu uspešnog organizatora velikih takmičenja, kao i za bolje upoznavanje inostranih posetilaca i gledalaca prvenstva sa kulturnim, istorijskim, turističkim, privrednim i drugim vrednostima koje posedujemo.

U situaciji postojanja ekonomske krize postoje teškoće u obezbeđenju sredstva za organizovanje navedenog prvenstva s obzirom da je došlo do smanjenja dotacije kao i povlačenja sponzora iz oblasti sporta. Otuda se, radi obezbeđenja jednog dela neophodnih finansijskih sredstava za organizaciju Svetskog prvenstva u rvanju za kadete u 2013. godini i za pripremu državne reprezentacije u rvanju, predlaže izdavanje doplatne poštanske marke „Svetsko prvenstvo u rvanju za kadete Srbija 2013”. Ova doplatna poštanska marka bi se izdavala u periodu od 20. do 26. maja 2013. godine, u tiražu od 750.000 komada, u vrednosti od 10 dinara po komadu, čime bi pri prodaji ukupnog tiraža bilo moguće da se ostvari bruto prihod od 7.500.000 dinara.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Svetsko prvenstvo u rvanju za kadete Srbija 2013” u periodu od 20. do 26. maja 2013. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Svetsko prvenstvo u rvanju za kadete Srbija 2013”. Korisnik sredstava od prodate doplatne poštanske marke je Rvački savez Srbije, Beograd, ul. Kneza Mihajla 7/2.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Predlaže se da ova uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana, s obzirom da je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija predmetne doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da realizacija, odnosno izdavanje iste otpočne u roku predviđenom ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar