Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2014. godinu

Na osnovu člana 27. stav 4. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, broj 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12 i 7/14-US),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH

POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2014. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2014. godinu (u daljem tekstu: Godišnji program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Godišnjim programom utvrđuju se konkretne aktivnosti u 2014. godini koje se odnose na obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi i područja na kojima se obavljaju ti poslovi, obim, rokovi i način sprovođenja aktivnosti, izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima, način praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca (u daljem tekstu: savetodavac), razvoj poljoprivredne savetodavne i stručne službe (u daljem tekstu: PSSS), kao i izvori, raspored i način korišćenja sredstava.

Član 2.

Godišnji program sprovode, odnosno savetodavne poslove u poljoprivredi iz tog programa obavljaju privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija koja su registrovana u Registar privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslove i koja imaju zaposlenog poljoprivrednog savetodavca.

Ako za određena područja nisu osnovana privredna društva iz stava 1. ovog člana savetodavne poslove iz Godišnjeg programa obavljaju pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede, a po sprovedenom konkursu.

Član 3.

Poslove predviđene Godišnjim programom koji se odnose na poslove praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca obavlja organizacija koja je ovlašćena za obavljanje poslova obuke i usavršavanja savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede (u daljem tekstu: Ovlašćena organizacija).

Član 4.

Lica iz člana 2. stav 1. i člana 3. ove uredbe podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje savetodavnih poslova, odnosno zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje poslova praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca, u skladu sa Godišnjim programom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a uz zahtev se podnosi dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi i plan aktivnosti, odnosno program praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca.

Plan i program iz stava 2. ovog člana sadrži planirani obim i dinamiku realizacije aktivnosti, u skladu sa Godišnjim programom.

Pored dokumentacije iz stava 2. ovog člana, lice iz člana 3. ove uredbe podnosi i:

1) godišnji plan usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača koji uključuje i plan održavanja godišnjeg seminara savetodavaca;

2) plan razvoja Softvera za praćenje i ocenu rada savetodavaca i praćenje odabranih poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga (u daljem tekstu: softver);

3) plan razvoja i unapređenja portala PSSS Srbije (www.psss.rs);

4) predlog izgleda i sadržaja edukativnih i promo materijala.

Član 5.

Konkurs iz člana 2. stav 2. ove uredbe raspisuje Ministarstvo.

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se kriterijumi, uslovi i način izvršavanja poslova i korišćenja sredstava, kao i dokumentacija koja se podnosi.

Ispunjenost uslova konkursa utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 6.

Ministarstvo i lica iz čl. 2. i 3. ove uredbe zaključuju ugovor kojim se regulišu prava i obaveze u vezi sa izvršavanjem poslova predviđenih Godišnjim programom.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana naročito se uređuju prava i obaveze u pogledu obavljanja poslova predviđenih Godišnjim programom, obim poslova, način njihovog izvršavanja, visina naknade za obavljanje tih poslova, kao i ostala pitanja od značaja za izvršenje prava i obaveza.

Član 7.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu dokaza o sprovedenim aktivnostima iz plana rada, odnosno programa praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca.

Član 8.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2465/2014

U Beogradu, 25. marta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

GODIŠNJI PROGRAM

RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI

ZA 2014. GODINU

I. PODRUČJA NA KOJIMA SE OBAVLJAJU SAVETODAVNI POSLOVI U POLJOPRIVREDI I BROJ ZAPOSLENIH SAVETODAVACA

Tabela 1. Područja na kojima se obavljaju savetodavni poslovi u poljoprivredi

Red.broj Područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi Broj savetodavaca za određene oblasti poljoprivrede Ukupno Naziv službe 1. grad Niš, opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig 3-ratarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-melioracija 9 PSSS Niš 2. grad Valjevo, opštine: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub 2-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 4 -voćarstvo i vinogradarstvo 9 PSSS Valjevo 3. grad Vranje, opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište 1-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 1- zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo 7 PSSS Vranje 4. grad Kraljevo, opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Ivanjica 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija 8 PSSS Kraljevo 5. grad Jagodina, opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac, Ćuprija i Svilajnac 4-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo 8 PSSS Jagodina 6. opštine: Mladenovac, Barajevo, Voždovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Čukarica 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo 6 PSSS Mladenovac 7. opštine: Zvečan, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i enklave u opštinama: Vučitrn i Srbica 1-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo 4 PSSS KosovskaMitrovica 8. grad Kragujevac, opštine: Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola 2-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 9 PSSS Kragujevac 9. grad Kruševac, opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 3-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija, 1-organska proizvodnja, 1-melioracija 11 PSSS Kruševac 10. grad Leskovac, opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava 3-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-melioracija 10 PSSS Leskovac 11. grad Užice, opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Čajetina i Požega 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 3-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 9 PSSS Užice 12. opštine: Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo i 1-tehnologija u proizvodnji 7 PSSS Negotin 13. opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin 1-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1- voćarstvo i vinogradarstvo 6 PSSS Novi Pazar 14. grad Čačak, opštine: Arilje, Gornji Milanovac i Lučani 2-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 8 PSSS Čačak 15. opštine: Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad i Pirot 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo,2-zaštita bilja 5 PSSS Pirot 16. grad Smederevo, opštine: Velika Plana i Smederevska Palanka 2-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-tehnolog u proizvodnji 7 PSSS Smederevo 17. grad Požarevac, opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac 3-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 8 PSSS Požarevac 18. grad Šabac, opštine: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva 3-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo,1-agroekonomija 10 PSSS Šabac 19. opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 3-voćarstvo i vinogradarstvo 8 PSSS Prokuplje 20. grad Zaječar, opštine: Boljevac, Knjaževac i Soko Banja. 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo,2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija,1-melioracija 7 21. opštine: Zemun, Novi Beograd, Palilula, Surčin, Grocka i Obrenovac 1-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-melioracija, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 6 22. grad Loznica, opštine: Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo,1-agroekonomija 6 UKUPNO: 168

PSSS može da menja broj i strukturu zaposlenih savetodavaca samo uz saglasnost Ministarstva.

II. SAVETODAVNI POSLOVI U POLJOPRIVREDI, OBIM,

ROKOVI I NAČIN SPROVOĐENJA AKTIVNOSTI

Radi realizacije ciljeva utvrđenih Uredbom o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2011. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 53/11), PSSS u 2014. godini treba da:

1) pružaju stručne savete, preporuke i pomoć primenom individualnih metoda rada;

2) pružaju stručne savete, preporuke i pomoć primenom grupnih metoda rada;

3) pružaju stručne savete, preporuke i pomoć preko mas-medija;

4) pružaju stručne savete, preporuke i pomoć preko štampanih medija;

5) prate, prikupljaju i vrše diseminaciju podataka;

6) sprovode ostale aktivnosti.

Tabela 2. Pregled, obim i bodovanje savetodavnih aktivnosti

Red. br. Aktivnost Broj aktivnosti po: Bodovi zaaktivnost savetodavcu(min-max) službi(min-max) 1. Individualne metode rada       1.1. Odabrana poljoprivredna gazdinstva 20-30 1.1.1. Poseta odabranim poljoprivrednim gazdinstvima 80-180 2,50 1.2. Rad sa ostalim poljoprivrednim gazdinstvima (u satima) 100-300 1.2.1. Rad na terenu (u satima) 0,70 1.2.2. Rad u PSSS (u satima) 0,30 1.3. Pomoć pri popunjavanju formulara i aplikacionih obrazaca i u izradi dokumenata 1.3.1. Formulari i aplikacioni obrasci 0-300 0,30 1.3.2. Biznis plan 0-20 10,00 2. Grupne metode rada     2.1. Zemljoradnička zadruga 0-12 1-12 2.1.1. Poseta zemljoradničkim zadrugama 0-48 4-48 2,50 2.2. Rad sa udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih proizvođača 3-6 2.2.1. Poseta udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih proizvođača 12-24 2,50 2.3. Predavanje 3-11 10,00 2.4. Tribina 3-11 10,00 2.5. Radionica 4-16 12,00 2.6. Zimska škola 1 2.6.1. Obrađene teme u okviru zimske škole 1-3 10,00 2.7. Ogledno gazdinstvo 1 2.7.1. Poseta oglednom gazdinstvu 1-2 15,00 2.8. Demonstracioni ogled 1-3 2.8.1. Učešće u demonstracionom ogledu 0-3 30,00 3. Mas-Mediji   3.1. TV nastup 2-12 5,00 3.2. Radio nastup 2-12 4,00 3.3. Tekst na portalu PSSS Srbije 2-12 3,00 4. Štampani mediji   4.1. Lokalni bilten 12 4.1.1. Tekst u lokalnom biltenu 2-12 3,00 4.2. Tekst u novinama 2-12 5,00 5. Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka     5.1. STIPS 5.1.1. Izveštaj koji ne uključuje kvantaške pijace 430 0,50 5.1.2. Izveštaj koji uključuje kvantaške pijace 534 0,50 5.2. Praćenje i izveštavanje u ratarstvu (izveštaj) 47 1,00 5.3. Praćenje i izveštavanje u voćarstvu(izveštaj) 22 1,00 5.4. FADN 5.4.1. FADN-poljoprivredna gazdinstva 0-8 4-24 5.4.2. Poseta FADN gazdinstvu 0-32 16-96 6,00 5.5. www.agroponuda.com (izveštaj) 24-48 0,25

PSSS donosi plan aktivnosti za tekuću godinu, kojim predviđa obim aktivnosti iz Tabele 2. za svakog savetodavca, tako da realizacijom tih aktivnosti svaki savetodavac treba da ostvari najmanje 920 bodova.

PSSS planom aktivnosti predviđa i dinamiku aktivnosti za svakog savetodavca, tako da njihovom realizacijom u okviru svakog kvartala savetodavac treba da ostvari 20-30% od ukupnog broja bodova (od 920).

1. Pružanje stručnih saveta, preporuka i pomoći

primenom individualnih metoda rada

1) Savetodavni poslovi sa odabranim poljoprivrednim gazdinstvima

PSSS vodi evidenciju određenog broja odabranih poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa dostavljenim planom aktivnosti.

Savetodavac prati 20 do 30 odabranih poljoprivrednih gazdinstava i svako posećuje najmanje četiri puta godišnje. Poseta odabranom poljoprivrednom gazdinstvu traje do četiri radna sata.

Savetodavac pruža stručne savete, preporuke i pomoć kod odabranih poljoprivrednih gazdinstava.

Savetodavac izračunava po jednu bruto maržu na svakom odabranom poljoprivrednom gazdinstvu, na osnovu tačno definisanih parametara sadržanih u obrascu „Kalkulacija bruto marže”, koje PSSS-u dostavlja Ovlašćena organizacija.

Savetodavac izračunava bruto marže za sledeće linije proizvodnje:

– u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji za linije proizvodnje soje ili suncokreta,

– u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji za linije proizvodnje višnje ili maline,

– u stočarskoj proizvodnji za proizvodnju jagnjećeg mesa ili proizvodnju tovnih junadi.

Ukoliko na poljoprivrednom gazdinstvu koje prati kao odabrano nema linija proizvodnje navedenih u stavu 5. ove podtačke, savetodavac izrađuje bruto maržu za sledeće linije proizvodnje:

– u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji za linije proizvodnje kukuruza za silažu i lucerku,

– u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji za linije proizvodnje breskve, grožđa, jabuke i šljive,

– u stočarskoj proizvodnji za proizvodnju meda ili mleka.

Ukoliko na odabranom poljoprivrednom gazdinstvu u strukturi nema linija proizvodnje navedenih u st. 5. i 6. ove podtačke savetodavac ima obavezu da izradi bruto maržu za specijalizovanu proizvodnju, odnosno dominantnu proizvodnju na tom gazdinstvu.

PSSS najviše jednog savetodavaca može da oslobodi obaveze praćenja odabranih gazdinstava, pri čemu taj savetodavac predviđeni najmanji broj bodova nadoknađuje obavljanjem ostalih aktivnosti.

2) Savetodavni poslovi sa ostalim

poljoprivrednim gazdinstvima

Savetodavac pruža stručne savete, preporuke i pomoć poljoprivrednim proizvođačima davanjem odgovora na forumu portala PSSS Srbije putem elektronske pošte, telefonom ili u neposrednom kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačem u PSSS, odnosno posetom poljoprivrednom gazdinstvu.

Savetodavac u toku godine radi sa ostalim gazdinstvima (koja nisu odabrana) 100 do 300 radnih sati pri čemu poseta poljoprivrednom gazdinstvu može da traje do tri radna sata. Savet koji savetodavac daje u prostorijama PSSS može da traje najduže jedan radni sat.

3) Savetodavni poslovi kao pomoć pri popunjavanju formulara

i aplikacionih obrazaca i u izradi dokumenata

Savetodavac pruža pomoć poljoprivrednim proizvođačima za popunjavanje formulara za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, (u daljem tekstu: RPG), Vinogradarski registar i druge registre koji vodi Ministarstvo.

Savetodavac pruža pomoć poljoprivrednim proizvođačima za popunjavanje formulara i aplikacionih obrazaca i u izradi drugih dokumenata (biznis planova i slično) prilikom konkurisanja ili podnošenja zahteva za korišćenje sredstava u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i prilikom konkurisanja za druge izvore finansiranja.

2. Pružanje stručnih saveta, preporuka i

pomoći primenom grupnih metoda rada

Savetodavni poslovi sa zemljoradničkim zadrugama

Planom aktivnosti, u skladu sa Tabelom 2, PSSS predstavlja jednu do 12 odabranih zemljoradničkih zadruga, čiji će rad pratiti na području na kome se obavljaju savetodavni poslovi.

Odabrana zemljoradnička zadruga je zadruga koja uspešno posluje, predstavlja primer dobre prakse u zadrugarstvu i koja može da bude inicijator veće zainteresovanosti poljoprivrednih gazdinstava za povezivanje u zemljoradničke zadruge i koja posluje u skladu sa odredbama Zakona o zadrugama.

Svaku od odabranih zemljoradničkih zadruga, savetodavac angažovan na ovim poslovima, posećuje najmanje četiri puta godišnje.

.

2) Rad sa udruženjima, asocijacijama i

grupama poljoprivrednih proizvođača

Rad sa udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih proizvođača savetodavac obavlja u cilju podsticanja interesnog udruživanja i preduzetništva u poljoprivredi.

Savetodavac prati rad izabranog udruženja, asocijacije i grupe poljoprivrednih proizvođača i daje savete njihovim članovima u cilju ostvarivanja zajedničkog interesa svih članova, kao i neposredne ekonomske koristi za pojedinačnog proizvođača. Ako grupa poljoprivrednih proizvođača iskaže potrebu, savetodavac pruža pomoć pri osnivanju i registraciji udruženja, kao i u radu udruženja.

Savetodavac sarađuje sa najmanje jednim registrovanim udruženjem ili asocijacijom, pri čemu je u obavezi da isto poseti najmanje jednom u kvartalu.

Grupa poljoprivrednih proizvođača predstavlja grupu od tri i više poljoprivrednih proizvođača, s tim da savetodavac sarađuje sa najmanje dve takve grupe, a okupljanju grupe prisustvuje najmanje jednom u kvartalu.

3) Predavanje

Predavanje drže najmanje dva predavača korišćenjem savremenih nastavnih sredstava. Predavanje se održava za najmanje deset zainteresovanih lica, a dužina jednog predavanja ne može biti kraća od 30 minuta.

Pri realizovanju predavanja poljoprivrednim proizvođačima se dostavlja pisani materijal sa sadržajem prezentacija.

Savetodavac treba da održi tri do 11 predavanja u toku godine. Svaka PSSS treba da održi najmanje jedno predavanje iz oblasti:

1) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

2) organske proizvodnje;

3) sistema javnih skladišta kao koncepta organizovanja i realizacije poljoprivrednih proizvoda u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih predavanja treba da održe najmanje jedno predavanje o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

PSSS koja organizuje predavanje obaveštava javnost o datumu, vremenu i mestu održavanja predavanja, kao i predavačima i temama predavanja putem medija, na portalu PSSS Srbije, na oglasnoj tabli ili na drugom vidnom mestu, tri dana pre održavanja predavanja.

Nakon održanog predavanju, u roku od pet dana savetodavac na portalu PSSS postavlja podatke o održanom predavanju (datum, vreme i mesto održavanja, teme predavanja, predavači i spisak prisutnih poljoprivrednih proizvođača).

4) Tribina

Savetodavac organizovanjem javnih tribina promoviše mere agrarne politike, ruralnog razvoja, mere IPARD programa, kao i druge teme za koje Ministarstvo iskaže potrebu.

Savetodavac na tribini pruža stručnu pomoć zainteresovanom poljoprivredom proizvođaču u ostvarivanju prava upisa u RPG, Vinogradarski registar i druge registre koji vodi Ministarstvo, kao i u ostvarivanju prava na korišćenje podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ili na korišćenje sredstava iz drugih izvora finansiranja.

Savetodavac pomaže poljoprivrednim proizvođačima, zadrugama, udruženjima i drugim zainteresovanim licima (davanjem primera i slično) da popune formular, aplikacioni obrazac ili drugu vrstu prijave i da izrade biznis plan.

Savetodavac treba da održi tri do 11 tribina.

PSSS koja organizuje tribinu obaveštava javnost o datumu, vremenu i mestu održavanja tribine, kao i predavačima i temama tribine putem medija, na portalu PSSS Srbije, na oglasnoj tabli ili na drugom vidnom mestu, tri dana pre održavanja tribine.

Nakon održavanja tribine, u roku od pet dana, savetodavac na portalu PSSS postavlja podatke o održanoj tribini (datum, vreme i mesto održavanja, teme i spisak prisutnih poljoprivrednih proizvođača).

5) Radionica

Radionica se realizuje sa odabranom grupom od najmanje tri poljoprivredna proizvođača putem interaktivnog rada. Radionica može da se održi u prostorijama PSSS, na farmi, u polju, zemljoradničkoj zadruzi ili u prostorijama mesne zajednice. Za radionicu je potrebno obezbediti štampani materijal.

Radionici koja se održava sa članovima zadruge, udruženja ili asocijacije mogu da prisustvuju i poljoprivredni proizvođači koji nisu njihovi članovi.

Savetodavac održava najmanje tri radionice u toku godine sa odabranom grupom poljoprivrednih proizvođača, a najmanje jednu radionicu sa članovima zadruge, udruženja ili asocijacije.

PSSS koja organizuje radionicu objavljuje program radionice, datum, vreme i mesto održavanja radionice na portalu PSSS Srbije tri dana pre njenog održavanja.

Nakon održavanja radionice, u roku od pet dana, savetodavac na portalu PSSS postavlja podatke o održanoj radionici (datum, vreme i mesto održavanja, program, i spisak prisutnih poljoprivrednih proizvođača).

6) Zimska škola

PSSS organizuje jednu zimsku školu za poljoprivredne proizvođače, u trajanju od tri dana, u kojoj učestvuju svi savetodavci zaposleni u toj PSSS i eksterni stručnjaci, sa temama koje su aktuelne za poljoprivredne proizvođače tog područja. Pri organizovanju zimske škole poljoprivrednim proizvođačima se dostavlja pisani materijal sa sadržajem prezentacije.

Ukupan broj poljoprivrednih proizvođača koji prisustvuje zimskoj školi ne može da bude manji od 100.

Svaki savetodavac je obavezan da pripremi i održi jednu do tri teme za zimsku školu.

U okviru zimske škole obavezno je jedno predavanje iz oblasti:

1) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

2) organske proizvodnje;

3) sistema javnih skladišta kao koncepta organizovanja i realizacije poljoprivrednih proizvoda u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih predavanja treba da održe najmanje jedno predavanje o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

PSSS koja organizuje zimsku školu obaveštava javnost o datumu, vremenu i mestu njenog održavanja kao i predavačima i temama zimske škole putem medija, na portalu PSSS Srbije, na oglasnoj tabli ili na drugom vidnom mestu, pet dana pre održavanja zimske škole.

Po završetku zimske škole, u roku od pet dana, savetodavac na portalu PSSS postavlja podatke o održanoj zimskoj školi (datum, vreme i mesto održavanja, teme predavanja, predavači i spisak prisutnih poljoprivrednih proizvođača).

7) Ogledno gazdinstvo

Savetodavac vodi jedno poljoprivredno gazdinstvo koje služi kao ogledno (pokazno) gazdinstvo, koje može da bude poljoprivredno gazdinstvo koje prati i kao odabrano poljoprivredno gazdinstvo, jer su na njemu vidljivi rezultati savetodavnog rada.

Ogledno gazdinstvo služi kao pokazno gazdinstvo dobre poljoprivredne prakse, ekonomske uspešnosti vođenja poljoprivrednog gazdinstva (prikaz uspešne knjigovodstvene evidencije i farm-menadžmenta, seoskog turizma i sl.), primene novih i savremenih tehnologija proizvodnje i/ili efekata korišćenja savetodavnih usluga.

Ogledno gazdinstvo može biti i gazdinstvo sa organskom proizvodnjom i/ili gazdinstvo sa proizvodnjom proizvoda sa oznakom geografskog porekla.

Savetodavac godišnje organizuje jedan do dva obilaska oglednog gazdinstva za grupe poljoprivrednih proizvođača i druga lica (najmanje pet zainteresovanih).

8) „Demonstracioni ogled”

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje PSSS realizuje demonstracioni ogled u biljnoj ili stočarskoj proizvodnji. Demonstracioni ogled treba postaviti i realizovati tako da se obezbedi uporedivost dobijenih rezultata.

Izvođenje demonstracionih sortnih ogleda u ratarstvu i povrtarstvu vrši se korišćenjem različitih sorti/hibrida od najmanje tri proizvođača semena iste vrste (semenskih kuća) osim u slučajevima kada na tržištu ne postoji ponuda zakonom predviđenog broja proizvođača semena. Rezultati demonstracionih sortnih ogleda u biljnoj proizvodnji javno se prezentuju organizovanjem „Dana polja”.

Za izvođenje agrotehničkih demo ogleda u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu neophodno je imati uporedni ogled sa najmanje dva tretmana.

Izvođenje demonstracionih ogleda u stočarstvu iz oblasti tehnologije gajenja, ishrane i kvaliteta proizvoda podrazumeva najmanje dva tretmana.

Ogledi vezani za korišćenje određenih poljoprivrednih mašina i opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji sprovode se radi provere određene preporuke za korišćenje istih.

Rezultati demonstracionih ogleda u stočarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i oblasti mehanizacije se javno prezentuju primenom grupnih metoda rada.

Za postavljanje i izvođenje jednog demo ogleda može da bude angažovano najviše tri savetodavca iz jedne PSSS.

PSSS koja organizuje demo ogled obaveštava javnost o datumu, vremenu i mestu prezentovanja rezultata ogleda putem medija na portalu PSSS, na oglasnoj tabli ili na drugom vidnom mestu, najmanje pet dana pre njegovog održavanja.

Nakon završenog demo ogleda i predstavljanja rezultata koji su dobijeni njegovom realizacijom, u roku od pet dana, savetodavac na portalu PSSS postavlja podatke o demo ogledu.

PSSS organizuje jedan do tri „Dana polja”.

3. Pružanje stručnih saveta, preporuka

i pomoći preko mas-medija

Savetodavac u TV nastupu, radio nastupu i u tekstu na portalu PSSS Srbije informiše poljoprivredne proizvođače o aktuelnostima u radu Ministarstva i PSSS, stanju useva, prognozi i izveštavanju o prisutnosti biljnih bolesti i štetočina na području na kome PSSS obavlja savetodavne poslove iz Tabele 1, kao i o aktuelnim problemima i rešenjima iz raznih oblasti poljoprivredne proizvodnje.

1) TV nastup

Savetodavac u toku godine ima dva do 12 nastupa na televiziji. Svaka PSSS treba da ima najmanje jedan TV nastup iz oblasti:

1) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

2) organske proizvodnje;

3) sistema javnih skladišta kao koncepta organizovanja i realizacije poljoprivrednih proizvoda u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih nastupa treba da imaju najmanje jedan TV nastup o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

2) Radio nastup

Savetodavac u toku godine ima dva do 12 nastupa na radiju. Svaka PSSS treba da ima najmanje jedan radio nastup iz oblasti:

1) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

2) organske proizvodnje;

3) sistema javnih skladišta kao koncepta organizovanja i realizacije poljoprivrednih proizvoda u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih nastupa treba da imaju najmanje jedan radio nastup o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

3) Tekst na portalu PSSS Srbije

Savetodavac u toku godine na portalu PSSS Srbije objavljuje dva do 12 priloga (tekstova) u vidu stručnih članaka. PSSS u toku godine objavljuje najmanje četiri teksta (po jedan u kvartalu) iz oblasti podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva i najmanje po jedan iz oblasti organske proizvodnje i sistema javnih skladišta kao koncepta organizovanja i realizacije poljoprivrednih proizvoda u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih tekstova treba da imaju najmanje jedan tekst o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

4. Pružanje stručnih saveta, preporuka

i pomoći preko štampanih medija

Savetodavac u objavljenom tekstu u lokalnom biltenu i lokalnim novinama informiše poljoprivredne proizvođače o aktuelnostima u radu Ministarstva i PSSS, stanju useva, prognozi i izveštavanju o prisutnosti biljnih bolesti i štetočina na području na kome PSSS obavlja savetodavne poslove iz Tabele 1, kao i o aktuelnim problemima i rešenjima iz raznih oblasti poljoprivredne proizvodnje.

1) Tekst u lokalnom biltenu

PSSS svakog meseca izdaje po jedan lokalni bilten (12 godišnje) u tiražu koji pokriva sva odabrana poljoprivredna gazdinstva, uvećan za 20% zbog ostalih poljoprivrednih gazdinstava, odnosno zainteresovanih lica kojima je namenjen, sa područja na kome PSSS obavlja savetodavne poslove iz Tabele 1. Lokalni bilten distribuira se besplatno.

Lokalni bilten treba da ima najmanje četiri strane A4 formata. Na naslovnoj strani treba da se nalazi logo izdavača, broj i datum izdavanja biltena. Na prvoj unutrašnjoj strani biltena treba da se štampa sadržaj sa nazivom tema i autorima. U lokalnim biltenima, savetodavac objavljuje dva do 12 stručnih tekstova.

PSSS u okviru lokalnog biltena prikazuje i dominantne mesečne cene preuzete sa STIPS-a.

Lokalni bilten svakog meseca, po njegovom izdavanju, PSSS postavlja na svoj i portal PSSS Srbije.

PSSS u toku godine objavljuje najmanje dva teksta u biltenu iz oblasti podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva, i najmanje po jedan iz oblasti organske proizvodnje i sistema javnih skladišta kao koncepta organizovanja i realizacije poljoprivrednih proizvoda u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih tekstova treba da imaju najmanje jedan tekst o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

2) Tekst u novinama

Savetodavac u toku godine treba da ima dva do 12 objavljenih tekstova u novinama.

5. Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka

1) Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka za sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije (STIPS)

STIPS pruža mogućnost informisanja poljoprivrednih proizvođača i svih zainteresovanih strana o ponudi, potražnji i kretanju cena voća, povrća, žitarica, žive stoke, stočne hrane, mleka, jaja, piletine, mlečnih proizvoda i inputa u poljoprivredi sa prodajnih mesta u Republici Srbiji. Dva savetodavca koje odredi PSSS, a koji su istovremeno i reporteri STIPS-a, dostavljaju Ovlašćenoj organizaciji:

(1) jedanput nedeljno izveštaj o cenama:

– voća, povrća sa kvantaških i zelenih pijaca,

– žitarica i stočne hrane iz silosa, sa maloprodajnih mesta žitarica i poljoprivrednih gazdinstava,

– žive stoke iz klanica i sa stočnih pijaca,

– jaja, živinskog mesa i mlečnih proizvoda sa zelenih pijaca;

(2) jedanput mesečno izveštaj o cenama mleka iz mlekara;

(3) dva puta godišnje, pred prolećnu i jesenju setvu izveštaje o cenama inputa u poljoprivredi (pesticida, đubriva i semenskog materijala).

Broj navedenih izveštaja koji PSSS treba da dostave iznosi 534, u koji broj je uključen broj izveštaja sa kvantaške pijace, odnosno 430, u koji broj nisu uključeni izveštaji sa kvantaške pijace.

2) Praćenje i izveštavanje o sezonskim

poljoprivrednim radovima u ratarstvu

Savetodavac prati poljoprivredne radove u toku godine na području na kome PSSS obavlja savetodavne poslove, a koji se odnose na setvu i žetvu u ratarstvu i berbu u povrtarstvu. Savetodavac dostavlja Ministarstvu izveštaje o obavljenim poljoprivrednim radovima kao i izveštaje sa procenom prinosa.

U periodu od početka marta do prve dekade decembra, PSSS treba da dostavi 47 izveštaja o setvi, žetvi odnosno, ubiranju ratarskih i povrtarskih kultura.

Obrazac sa sadržajem izveštaja PSSS-u dostavlja Ovlašćena organizacija.

3) Praćenje i izveštavanje o sezonskim

poljoprivrednim radovima u voćarstvu i vinogradarstvu

Savetodavac prati poljoprivredne radove u toku godine na području na kome PSSS obavlja savetodavne poslove, a koji se odnose na berbu u voćarstvu i vinogradarstvu.

U periodu od početka juna do kraja oktobra, PSSS treba da dostavi 22 izveštaja o berbi voća i grožđa.

Obrazac sa sadržajem izveštaja dostavlja PSSS-u Ovlašćena organizacija.

4) Prikupljanje i diseminacija podataka za Sistem računovodstvenih

podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji-FADN

(Farm Accountancy Data Network)

Prikupljanje podataka, u skladu sa FADN metodologijom, vrši se sa određenog broja poljoprivrednih gazdinstava koja predstavljaju oblast FADN istraživanja.

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe su ovlašćena pravna lica, zadužena za prikupljanje podataka sa gazdinstava za utvrđenu oblast FADN istraživanja. PSSS delegiraju savetodavce za obavljanje ovih poslova i obezbeđuju kontinuitet u radu.

Savetodavac zadužen za FADN prikuplja podatke sa dva do osam poljoprivrednih gazdinstava u toku godine tako što:

1) obilazi gazdinstvo jednom kvartalno i evidentira podatke u odgovarajuće obrasce i unosi u FADN softver u skladu sa FADN metodologijom;

2) u zadatim rokovima, koje određuje Ministarstvo, dostavlja Ovlašćenoj organizaciji popunjene obrasce;

3) vrši korekciju prikupljenih podataka na osnovu sugestija dobijenih od Ovlašćene organizacije i Ministarstva;

4) na osnovu prikupljenih podataka priprema Izveštaj za poljoprivredno gazdinstvo, dostavlja ga i tumači poljoprivrednom proizvođaču.

Obuka poljoprivrednih savetodavaca obezbeđena od strane Ministarstva i Projekta „Uspostavljanje sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji” FADN (Farm Accountancy Data Network) vezana za FADN vrši se pet do 20 dana u toku godine.

5) Prikupljanje i diseminacija podataka

za portal www.agroponuda.com

Prikupljanje i postavljanje podataka o ponudama i ponuđačima poljoprivrednih proizvoda na portal www.agoponuda.com predstavlja aktivnost savetodavca radi stvaranja baze tržišnih podataka o raspoloživim poljoprivrednim proizvodima i podrške plasmanu poljoprivrednih proizvoda.

Prikupljanje i postavljanje podataka se sprovodi u cilju promovisanja malih poljoprivrednih proizvođača koji su registrovani kao porodična poljoprivredna gazdinstva.

Savetodavac treba da prikupi i postavi na portal www.agoponuda.com 24 do 48 izveštaja o ponudama i ponuđačima poljoprivrednih proizvoda i nakon isteka svake ponude na portalu, dostavi izveštaj o izvršenim prodajama.

6. Ostale aktivnosti poljoprivrednih savetodavaca

Savetodavac obavlja i ostale savetodavne aktivnosti koje nisu predstavljene Godišnjim programom za kojima poljoprivredni proizvođači i Ministarstvo iskažu potrebu tokom 2014. godine, a u skladu su sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede.

III. IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENIM SAVETODAVNIM POSLOVIMA, PRAĆENJE I OCENJIVANJE EFEKATA RADA SAVETODAVACA

1. Izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima

PSSS dostavlja Ministarstvu i Ovlašćenoj organizaciji plan koji je u skladu sa Godišnjim programom.

Savetodavac na početku svake nedelje unosi izveštaj o izvršenim aktivnostima za proteklu nedelju u softver.

PSSS dostavlja Ovlašćenoj organizaciji kvartalni izveštaj o izvršenim aktivnostima svih savetodavaca, u elektronskoj i pisanoj formi, do petog u mesecu za prethodni kvartal. Za četvrti kvartal PSSS dostavlja Ovlašćenoj organizaciji do 2. decembra 2014. godine izveštaj o realizovanim aktivnostima za oktobar i novembar mesec, a na kraju tog kvartala i ceo izveštaj.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu kvartalni izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a, do petnaestog u mesecu za prethodni kvartal.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu Preliminarni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a iz prva tri kvartala, uključujući i dva meseca četvrtog kvartala (oktobar i novembar mesec), najkasnije do 8. decembra 2014. godine, a Konačni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a, dostavlja najkasnije do 15. januara 2015. godine.

2. Praćenje rada

Ovlašćena organizacija prati i ocenjuje efekte rada savetodavaca.

Ovlašćena organizacija prati rad PSSS i usaglašava realizaciju plana rada PSSS sa Godišnjim programom i to:

1) uvidom u kartone odabranih poljoprivrednih gazdinstava, zadruga, udruženja i asocijacija;

2) uvidom u softver;

3) uvidom u portale www.psss.rs i www.agroponuda.rs;

4) uvidom u radne obrasce i dosijea savetodavaca;

5) obilaskom odabranih poljoprivrednih gazdinstava, oglednih farmi, zadruga, udruženja i asocijacija;

6) prisustvom na predavanjima, zimskim školama, radionicama, kursevima, tribinama, treninzima i prezentacijama rezultata demonstracionih ogleda, a prema programu praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca koje Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu.

Radi stvaranja baze podataka o praćenju i ocenjivanju efekata rada savetodavca, Ovlašćena organizacija radi na unapređenju softvera.

Ovlašćena organizacija prati rad PSSS u vezi sa STIPS-om tako što:

1) prikuplja i unosi podatke o najmanjim, najvećim i dominantnim cenama;

2) sačinjava izveštaje, uključujući i Nacionalni izveštaj o kretanju cena, i stavlja ih na portal STIPS-a;

3) obrađuje prikupljene podatke i pravi izveštaj i tekst za štampane i elektronske medije;

4) priprema i štampa bilten za živu stoku, žitarice, voće i povrće;

5) ažurira vesti na portalu STIPS-a koje su direktno ili indirektno vezane za STIPS i za poljoprivrednu proizvodnju;

6) prikuplja i obrađuje podatke o kretanju cena voća, povrća i žive stoke u zemljama iz okruženja i zemljama EU.

Ovlašćena organizacija prati izvršavanje poslova u vezi FADN sistema tako što:

1) koordinira i nadgleda prikupljanje podataka u predviđenim rokovima i obezbeđuje kontinuitet u radu savetodavaca uključujući i obilazak FADN gazdinstava sa predstavnicima FADN gazdinstava;

2) proverava i osigurava kvalitet podataka na osnovu dostavljenih obrazaca i unosa u softver;

3) proverava diseminaciju Izveštaja za gazdinstvo (povratna informacija za proizvođača);

4) organizuje i učestvuje na obukama savetodavaca i izveštava o realizaciji obuka (na portalu www.psss.rs);

5) obavlja ostale aktivnosti u vezi FADN, a po nalogu Ministarstva.

Ovlašćena organizacija prati poslove vezane za izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima i na osnovu izveštaja PSSS u ratarsko-povrtarskoj i voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji sačinjava 69 izveštaja za Ministarstvo o sezonskim poljoprivrednim radovima u toku godine.

3. Ocenjivanje

Ovlašćena organizacija ocenjuje efekte rada savetodavaca i izvršenih savetodavnih aktivnosti u skladu sa programom praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca.

Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka, Ovlašćena organizacija vrši bodovanje rada savetodavaca, i sačinjava listu uspešnosti rada savetodavaca i PSSS.

IV. RAZVOJ PSSS

Ovlašćena organizacija organizuje seminar i edukacije savetodavaca, promoviše savetodavne poslove i vrši obuku i usavršavanje savetodavaca radi stvaranja kvalitetnijeg i efikasnijeg servisa za pružanje stručnih saveta, preporuka i pomoći poljoprivrednim proizvođačima i drugim članovima lokalnih zajednica.

Organizovanje seminara i edukacija savetodavaca

Seminar se organizuje u cilju kontinuiranog usavršavanja znanja savetodavaca, razmene mišljenja i iskustava, kao i iznalaženja novih predloga i ideja za razvoj PSSS i za pružanje što bolje i efikasnije pomoći poljoprivrednim proizvođačima.

Plan održavanja seminara predstavlja sastavni deo godišnjeg plana usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača koji donosi Ovlašćena organizacija.

2. Promovisanje savetodavnih poslova

Promovisanje savetodavnih poslova Ovlašćena organizacija vrši kroz razvoj i unapređenje portala PSSS Srbije, što podrazumeva godišnju pretplatu, održavanje, administriranje, kreiranje i implementaciju novih sadržaja i upoznavanje korisnika sa PSSS.

3. Obuka i usavršavanje savetodavaca

Obuka i usavršavanje savetodavaca odvija se u skladu sa godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača.

U cilju poboljšanja nivoa znanja savetodavaca, Ovlašćena organizacija u 2014. godini, u saradnji sa institucijama obrazovnog karaktera iz zemlje i inostranstva, domaćim i međunarodnim ekspertima, obavlja edukacije u skladu sa godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača i izrađuje edukativni materijal.

V. IZVOR, RASPORED I NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Izvor sredstava

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa na području Republike Srbije, van područja Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosu od 260.000.000 dinara obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2014. godinu.

Raspored finansijskih sredstava

Tabela 3. Raspored finansijskih sredstava

Red.br. Namena sredstava Korisnik sredstava Iznos dinara 1. Savetodavni poslovi PSSS 232.200.000 1.1. Naknada za rad zaposlenih savetodavca 172.120.000 1.2. Ostali troškovi 60.080.000 2. Praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca Ovlašćena organizacija 16.700.000 2.1. Naknada za praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca 9.240.000 2.2. Ostali troškovi za praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca 2.720.000 2.3. Troškovi za rad i unapređenje softvera 2.540.000 2.4. Sistem tržišnih informacija Srbije (STIPS) 2.200.000 3. Razvoj PSSS Ovlašćena organizacija 11.100.000 3.1. Godišnji seminar savetodavaca 5.000.000 3.2. Razvoj, unapređenje portala PSSS Srbije 1.400.000 3.3. Obuka, usavršavanje savetodavaca i izrada edukativnih materijala 4.700.000 Ukupno 260.000.000

Način korišćenja sredstava

Od ukupnog iznosa predviđenih sredstava za pojedine namene predviđena su sredstva, i to:

1) iznos od 232.200.000 dinara, za obavljanje savetodavnih poslova, od čega je 172.120.000 dinara za naknadu za rad zaposlenih savetodavca i 60.080.000 dinara za ostale troškove koji direktno učestvuju u izvršenju savetodavnih poslova;

2) iznos od 16.700.000 dinara, za praćenje i ocenjivanja efekata rada savetodavaca, od čega je 9.240.000 dinara za naknadu za praćenje i ocenjivanja efekata rada savetodavaca, 2.720.000 dinara za ostale troškove koji direktno učestvuju u praćenju i ocenjivanju efekata rada savetodavaca, 2.540.000 dinara za rad i unapređenje softvera i 2.200.000 dinara je za poslove STIPS;

3) iznos od 11.100.000 dinara, za razvoj PSSS, od čega je 5.000.000 dinara za organizovanje godišnjeg seminara poljoprivrednih savetodavaca, 1.400.000 dinara za razvoj i unapređenje portala PSSS Srbije i 4.700.000 dinara za obuku, usavršavanje savetodavaca i izradu edukativnih materijala.

Ostavite komentar