Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2012. godinu

Na osnovu člana 27. stav 4. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH

POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2012. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2012. godinu (u daljem tekstu: Godišnji program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Godišnjim programom utvrđuju se konkretne aktivnosti u 2012. godini koje se odnose na obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi i područja na kojima se obavljaju ti poslovi, obim, rokovi i način sprovođenja aktivnosti, izvori, raspored i način korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja ovog programa.

Član 2.

Sprovođenje Godišnjeg programa obavljaju privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija koja su registrovana u Registru privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslove i koja imaju zaposlenog poljoprivrednog savetodavca.

Ako za određena područja nisu osnovana privredna društva iz stava 1. ovog člana savetodavne poslove iz Godišnjeg programa obavljaće pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede, a po sprovedenom konkursu.

Član 3.

Poslove predviđene Godišnjim programom koji se odnose na način kontrole sprovođenja tog programa (praćenje i ocenjivanje efekata rada poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača), obavlja organizacija koja je ovlašćena za obavljanje poslova obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača – Institut za primenu nauke u poljoprivredi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede.

Član 4.

Lica iz člana 2. stav 1. i člana 3. ove uredbe podnose Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa, odnosno zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje poslova kontrole sprovođenja tog programa (praćenje i ocenjivanje efekata rada poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača).

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a uz zahtev se podnosi dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi i program rada, odnosno program kontrole.

Programi iz stava 2. ovog člana sadrže plan svih aktivnosti, u skladu sa Godišnjim programom, s tim što program rada u delu koji se odnosi na podršku radi unapređenja rada poljoprivredne savetodavne i stručne službe (u daljem tekstu: PSSS), za namenu: adaptacija radnog prostora i nabavka potrebne tehničke opreme, sadrži i specifikaciju konkretnih potrebnih radova adaptacije, odnosno konkretne potrebne opreme, sa obrazloženjem potrebe za izvođenjem tih radova, odnosno nabavkom te opreme, kao i predračunom troškova.

Pored dokumentacije iz stava 2. ovog člana, lice iz člana 3. ove uredbe podnosi i:

1) plan organizacije godišnjeg skupa – seminara savetodavaca;

2) plan aktivnosti razvoja softvera „Poljosaveti”;

3) idejni projekat unapređenja portala PSSS;

4) plan aktivnosti u vezi sa izradom flajera, priručnika i drugog štampanog materijala.

Član 5.

Konkurs iz člana 2. stav 2. ove uredbe raspisuje Ministarstvo.

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrdiće se kriterijumi, uslovi i način izvršavanja poslova i korišćenja sredstava, kao i potrebna dokumentacija koja se podnosi.

Ispunjenost uslova konkursa utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 6.

Ministarstvo i lica iz čl. 2. i 3. ove uredbe zaključuju ugovor kojim se regulišu prava i obaveze u vezi sa izvršavanjem poslova predviđenih Godišnjim programom.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana naročito se uređuje obim poslova predviđenih Godišnjim programom, način njihovog izvršavanja, visina naknade za obavljanje tih poslova, kao i ostala pitanja od značaja za izvršenje obaveza.

Član 7.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu dokaza o sprovedenim aktivnostima iz programa rada, odnosno kontrole.

Visinu naknade za obavljanje poslova predviđenih Godišnjim programom utvrđuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede, a na osnovu predloga Stručnog saveta za savetodavne poslove i primenjena istraživanja u poljoprivredi, koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede.

Član 8.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, maja 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827012.0065.23.doc/1 GODIŠNJI PROGRAM

RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI

ZA 2012. GODINU

I. PODRUČJA NA KOJIMA SE OBAVLJAJU SAVETODAVNI POSLOVI U POLJOPRIVREDI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Tabela 1. Područja na kojima se obavljaju savetodavni poslovi u

poljoprivredi na teritoriji Republike Srbije

R.br. Područje delovanja Brojsavetodavaca Naziv službe 1. grad Niš, opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig 6 PSSS Niš 2. grad Valjevo, opštine: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub 9 PSSS Valjevo 3. grad Vranje, opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište 6 PSSS Vranje 4. grad Kraljevo, opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Ivanjica 6 PSSS Kraljevo 5. grad Jagodina, opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac i Ćuprija 7 PSSS Jagodina 6. opštine: Mladenovac, Barajevo, Voždovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Čukarica 6 PSSS Mladenovac 7. opštine: Zvečan, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i enkalve u opštinama: Vučitrn i Srbica 4 PSSS KosovskaMitrovica 8. grad Kragujevac, opštine: Arenđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola 8 PSSS Kragujevac 9. grad Kruševac, opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac 10 PSSS Kruševac 10. grad Leskovac, opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava 8 PSSS Leskovac 11. grad Užice, opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Čajetina i Požega 8 PSSS Užice 12. opštine: Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek 7 PSSS Negotin 13. opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin 5 PSSS Novi Pazar 14. grad Čačak, opštine: Arilje, Gornji Milanovac i Lučani 8 PSSS Čačak 15. opštine: Babušnica, Bela Planka, Dimitrovgrad i Pirot 5 PSSS Pirot 16. grad Smederevo, opštine: Velika Plana, Grocka i Smederevska Planka 7 PSSS Smederevo 17. grad Požarevac, opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac 8 PSSS Požarevac 18. grad Šabac, opštine: Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Obrenovac 9 PSSS Šabac 19. opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje 5 PSSS Prokuplje 20. grad Zaječar, opštine: Boljevac, Knjaževac i Soko Banja 6 21. opštine: Zemun, Novi Beograd, Palilula i Surčin 4 22. grad Loznica, opštine: Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik 5 UKUPNO: 147

Samo uz saglasnost Ministarstva PSSS može menjati broj i strukturu zaposlenih savetodavaca.

II. SAVETODAVNI POSLOVI U POLJOPRIVREDI,

OBIM, ROKOVI I NAČIN SPROVOĐENJA AKTIVNOSTI

Tabela 2. Plan savetodavnih aktivnosti za 2012. godinu

R.br. Aktivnosti Minimalne-maksimalne aktivnosti po: Savetodavcu Službi 1. Individualne metode rada 1.1. Odabrana gazdinstva 25 Poseta odabranom gazdinstvu/godini 4 1.2. Ostala gazdinstva 200 2. Grupne metode rada 2.1. Udruženja i neformalne grupe 2 2.2. Predavanje 6 2.3. Radionice na terenu 5 2.4. Zimske škole (škola) – 1 2.5. Ogledne farme (broj farmi) – 3 2.6. Dan polja – 2 3. Mas-mediji 3.1. TV (nastup) 2-10 3.2. Radio (nastup) 2-10 3.3. Portal (tekst) 2-9 4. Štampani mediji 4.1. Članak za nacionalni bilten 12  4.2. Lokalni bilteni 12 5. Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka 5.1. STIPS (izveštaj) 262/366 5.2. Izveštaj u ratarstvu 47 5.3. Izveštaj u voćarstvu 22

PSSS za svaku godinu rada donosi program rada, kojim predviđa, odnosno vrši izbor obima planiranih aktivnosti iz Tabele 2. za svakog zaposlenog savetodavca, tako da realizacijom tih aktivnosti svaki savetodavac ostvari broj bodova koji je predviđen Programom kontrole Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

1. Pružanje stručnih saveta, preporuka, usluga

i pomoći primenom individualnih metoda rada

a) Savetodavni poslovi sa odabranim poljoprivrednim gazdinstvima

Svaka PSSS vodi evidenciju određenog broja odabranih poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa dostavljenim programom rada. Planom aktivnosti iz Tabele 2. predviđeno je da savetodavac prati 25 odabranih poljoprivrednih gazdinstava i da ih posećuje četiri puta godišnje.

Savetodavac pruža stručne savete, preporuke, usluge i pomoć kod odabranih poljoprivrednih gazdinstava i o tome vodi pisanu i elektronsku evidenciju na posebnim obrascima.

Savetodavac izračunava bruto marže različitih linija proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu na osnovu tačno definisanih parametara u cilju pokazivanja uspešne proizvodnje na tom poljoprivrednom gazdinstvu.

PSSS najviše jednog savetodavaca može osloboditi obaveze praćenja odabranih gazdinstava, pri čemu taj savetodavac planirani broj bodova nadoknađuje obavljanjem ostalih aktivnosti.

U odabrana poljoprivredna gazdinstva treba uvoditi poljoprivredna gazdinstva koja su korisnici sredstava na osnovu Nacionalnog programa ruralnog razvoja od 2011. do 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 15/11).

b) Savetodavni poslovi sa ostalim poljoprivrednim gazdinstvima

Savetodavac pruža stručne savete, preporuke, usluge i pomoć poljoprivrednim proizvođačima tako što daje odgovore na portalu PSSS (forum), putem elektronske pošte, telefonom ili u neposrednom kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačem u PSSS-u, odnosno posetom poljoprivrednom gazdinstvu.

Savetodavac vodi evidenciju o ovim aktivnostima na posebnim obrascima.

Planom aktivnosti iz Tabele 2. predviđeno je da savetodavac u toku godine ostvari kontakt sa najmanje 200 poljoprivrednih gazdinstava.

2. Pružanje stručnih saveta, preporuka, usluga

i pomoći primenom grupnih metoda

a) Rad sa udruženjima i neformalnim grupama proizvođača

Savetodavni rad sa udruženjima i neformalnim grupama poljoprivrednih proizvođača savetodavac obavlja kao aktivnost sa ciljem podsticanja interesnog udruživanja i preduzetništva u poljoprivredi. Neformalne grupe poljoprivrednih proizvođača predstavljaju grupe od pet ili više poljoprivrednih proizvođača. Savetodavac će pružati pomoć neformalnim grupama poljoprivrednih proizvođača pri formiranju i registraciji udruženja, kao i u njihovom kasnijem radu, ako za tim postoji potreba. Savetodavac prati rad neformalne grupe i daje savete članovima za ostvarivanje zajedničkog interesa i neposredne ekonomske koristi za svakog pojedinačnog proizvođača.

Savetodavac sarađuje sa registrovanim udruženjem i/ili neformalnom grupom čiji ukupan broj ne može biti manji od dva.

b) Predavanja

Planom aktivnosti iz Tabele 2. predviđeno je da svaki savetodavac održi minimalno šest predavanja u toku godine. O datumu, vremenu, mestu održavanja, predavačima, kao i o temama predavanja savetodavac obaveštava javnost preko medija, na portalu, na oglasnoj tabli ili na drugom vidnom mestu, tri dana pre održavanja predavanja, Na predavanjima je obavezno prisustvo najmanje dva predavača, uz korišćenje savremenih nastavnih sredstava i obavezno prisustvo najmanje 10 poljoprivrednika, a dužina jednog predavanja ne može biti kraća od jednog školskog časa.

Savetodavci će putem organizovanja predavanja promovisati podsticajne mere države za unapređenje poljoprivrede, mere Nacionalnog programa ruralnog razvoja od 2011. do 2013. godine, a u cilju informisanja poljoprivrednih proizvođača i ostalih zainteresovanih strana o mogućnostima, načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava, subvencija i kredita u oblasti poljoprivrede.

v) Radionice

Radionice se realizuju sa odabranom grupom 5-10 poljoprivrednih proizvođača kroz interaktivni rad. Radionica može da se održi u PSSS-u, na farmi ili u polju. Za radionicu je potrebno obezbediti štampani materijal.

Planom aktivnosti iz Tabele 2. predviđeno je da svaki savetodavac održi minimalno pet radionica u toku godine.

O sadržaju (programu), datumu, vremenu i mestu održavanja radionice, savetodavac obaveštava javnost preko medija, na portalu, na oglasnoj tabli ili drugom vidnom mestu tri dana pre održavanja.

g) Seminar – Zimska škola za poljoprivredne proizvođače

PSSS godišnje realizuje najmanje jedan seminar – Zimska škola za poljoprivredne proizvođače, u trajanju od tri dana, uz učešće svih zaposlenih savetodavaca i eksternih stručnjaka, sa temama koje su aktuelne za poljoprivredne proizvođače tog regiona.

Ukupan broj poljoprivrednih proizvođača koji prisustvuje seminaru- Zimskoj školi za poljoprivredne proizvođače ne može da bude manji od 100. Minimalan broj tema po danu iznosi četiri, odnosno 12 tema u okviru seminara. Pri organizovanju seminara obavezna je distribucija pisanih materijala sa sadržajem prezentacije. Seminar se najavljuje na portalu PSSS najmanje pet dana unapred, sa podacima o datumu, vremenu, mestu, temi i predavačima po danima.

d) Ogledna farma

Svaka PSSS na teritoriji koju pokriva posebno vodi evidenciju o tri poljoprivredna gazdinstva koja služe kao ogledne (demonstracione) farme. Ove farme mogu biti i već postojeća odabrana poljoprivredna gazdinstava na kojima su vidljivi rezultati savetodavnog rada. Ogledna farma služi kao pokazna farma:

1) dobre poljoprivredne prakse;

2) ekonomske uspešnosti vođenja gazdinstva (prikaz uspešne knjigovodstvene evidencije i farm-menadžmenta);

3) primene novih i savremenih tehnologija proizvodnje;

4) efekata korišćenja savetodavnih usluga.

Savetodavac organizuje obilazak ogledne farme za grupe poljoprivrednih proizvođača i druge interesne grupe (najmanje pet zainteresovanih).

đ) Demonstracioni ogled – Dan polja

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje PSSS su u obavezi da realizuju demonstracione oglede u biljnoj ili stočarskoj proizvodnji. Po završenom ogledu PSSS organizuje „Dan polja”, uz obavezno učešće eminentnih stručnjaka iz određenih oblasti poljoprivredne proizvodnje.

PSSS mora uredno da vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o osnovnim podacima, cilju izvođenja i rezultatima izvedenog ogleda koji se prezentuje na Danu polja.

Svaka PSSS godišnje organizuje najmanje dva demonstraciona ogleda – Dan polja.

O datumu i mestu održavanja Dana polja PSSS obaveštava poljoprivredne proizvođače, Ministarstvo, Institut za primenu nauke u poljoprivredi i sve zainteresovane preko lokalnih novina i lokalnih TV stanica, pet dana pre izvođenja ogleda. Poljski ogled treba postaviti i realizovati tako da se obezbedi uporedivost dobijenih rezultata.

3. Pružanje stručnih saveta, preporuka, usluga i pomoći primenom mas-medija

a) TV nastupi

Savetodavci u TV nastupima informišu poljoprivredne proizvođače o aktuelnostima iz delokruga rada PSSS i Ministarstva, stanju useva, prognozi i izveštavanju o prisutnosti biljnih bolesti i štetočina na području koje pokrivaju, kao i o aktuelnim problemima i rešenjima iz više oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Savetodavac u toku godine ima 2-10 nastupa na TV-u.

b) Radio nastupi

Savetodavci u radio nastupima informišu poljoprivredne proizvođače o aktuelnostima iz delokruga rada PSSS i Ministarstva, stanju useva, prognozi i izveštavanju o prisustvu biljnih bolesti i štetočina na području koje pokrivaju, kao i o aktuelnim problemima i rešenjima iz više oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Savetodavac u toku godine ima 2-10 nastupa na radiju.

v) Tekstovi na portalu PSSS

Savetodavac u toku godine na portalu PSSS objavljuje 2-9 priloga (tekstova) u vidu stručnih članaka.

4. Pružanje stručnih saveta, preporuka i pomoći putem štampanih medija

a) Tekstovi za Nacionalni poljoprivredni bilten

Svaka PSSS u toku godine dostavlja Institutu za primenu nauke u poljoprivredi 12 tekstova na redakciju, sa aktuelnim temama iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Institut za primenu nauke u poljoprivredi vrši selekciju i redakciju predloženih tekstova, i bira jedan ili više tekstova koji će biti objavljeni u Nacionalnom poljoprivrednom biltenu.

U Nacionalnom poljoprivrednom biltenu će biti objavljeni i izveštaji sa svetskih berzi, kao i pojedini izveštaji iz Ministarstva.

b) Lokalni bilten

PSSS je u obavezi da svakog meseca izdaje po jedan lokalni poljoprivredni bilten. Svaki poljoprivredni lokalni bilten treba da sadrži minimum četiri stranice A4 formata. Naslovna stranica biltena treba da sadrži: logo izdavača, broj biltena i datum izdavanja. Na prvoj unutrašnjoj stranici biltena štampa se sadržaj sa nazivom tema i autorima. Bilteni se besplatno dele svim odabranim poljoprivrednim gazdinstvima i ostalim zainteresovanim korisnicima.

Bilteni treba da sadrže aktuelne informacije iz delokruga rada PSSS i Ministrstva, stanju useva, prognozi i izveštavanju o prisustvu biljnih bolesti i štetočina na području koje pokrivaju. Takođe, bilten treba da sadrži i aktuelne informacije iz više oblasti poljoprivredne proizvodnje.

PSSS u okviru lokalnog poljoprivrednog biltena prikazuje i dominantne mesečne cene preuzete iz Biltena sistema tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije, koji priprema Institut za primenu nauke u poljoprivredi.

Lokalni poljoprivredni bilten svakog meseca, po njegovom izdavanju, PSSS postavlja na svoj portal.

5. Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka

a) Prikupljanje i diseminacija podataka za Sistem tržišnih

informacija u poljoprivredi Srbije (STIPS)

Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije (STIPS) funkcioniše na osnovu redovnog praćenja kretanja ponude, tražnje i cena poljoprivrednih proizvoda i inputa u poljoprivredi na zelenim, kvantaškim i stočnim pijacama, kao i u klanicama, silosima, maloprodajnim mestima žitarica i stočne hrane.

STIPS pruža mogućnost informisanja poljoprivrednih proizvođača i svih zainteresovanih strana o ponudi, potražnji i kretanju cena voća, povrća, žitarica, žive stoke, stočne hrane i inputa u poljoprivredi sa prodajnih mesta u Srbiji.

Dva savetodavca PSSS, koji su istovremeno i reporteri STIPS-a, dostavljaju Institutu za primenu nauke u poljoprivredi nedeljne izveštaje sa kvantaških, zelenih i stočnih pijaca, klanica, silosa, maloprodajnih mesta žitarica i stočne hrane, a izveštaje o cenama inputa dostavljaju dva puta godišnje, pred prolećnu i jesenju setvu. Ukupan broj navedenih izveštaja sa teritorije grada Niša i Kraljeva iznosi 366, a sa teritorije grada Loznice, Smedereva, Požarevca, Zaječara, Kragujevca, Čačka, Kruševca i Vranja i teritorije opštine Pirot iznosi 262.

b) Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima

Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima odnosi se na poljoprivredne radove u toku godine (setva, žetva, berba voća i grožđa, kao i procena prinosa).

U periodu od početka marta do prve dekade decembra, PSSS dostavlja Institutu za primenu nauke u poljoprivredi 47 izveštaja o setvi, žetvi odnosno ubiranju ratarskih i povrtarskih kultura.

U periodu od početka juna do kraja oktobra PSSS dostavlja Institutu za primenu nauke u poljoprivredi 22 izveštaja o berbi voća i grožđa.

6. Ostale aktivnosti savetodavaca

Savetodavci će obavljati i savetodavne aktivnosti koje nisu opisane ovim programom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede po nalogu Ministarstva.

III. NAČIN KONTROLE I IZVEŠTAVANJA

O IZVRŠENIM SAVETODAVNIM POSLOVIMA

1. Način kontrole

Institut za primenu nauke u poljoprivredi obavlja poslove kontrole sprovođenja ovog programa putem praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa svojim Programom kontrole.

Praćenje i ocenjivanje efekata rada poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača obavlja se naročito tako što se:

1) koordinira rad i usaglašava izvršavanje određenih vrsta poslova utvrđenih ovim programom;

2) softver „Poljosaveti”, kojim se formira jedinstvena baza podataka o odabranim poljoprivrednim gazdinstvima, savetodavcima i savetodavnoj aktivnosti PSSS, a koji se održava i dalje unapređuje u skladu sa metodologijom rada PSSS;

3) promoviše rad savetodavaca i PSSS putem administriranja i unapređenja portala PSSS;

4) izrađuju, štampaju i distribuiraju flajeri, priručnici i Nacionalni poljoprivredni bilten sa aktuelnim i stručnim temama iz oblasti poljoprivrede, kojim se podstiče usavršavanje savetodavaca, a koji se distribuiraju svim PSSS;

5) koordiniraju poslovi Sistema tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije (STIPS), koji se vrše putem:

(1) prikupljanja i unosa podataka o minimalnim, maksimalnim i dominantnim cenama, kao i izradom 470 izveštaja za potrebe STIPS-a,

(2) izrade nacionalnih izveštaja o kretanju cena voća, povrća na zelenim i kvantaškim pijacama, kao i žitarica, stočne hrane sa pijaca i silosa i žive stoke sa pijaca i klanica,

(3) obrade prikupljenih podataka, kao i izrade izveštaja i tekstova za štampane i elektronske medije,

(4) izrade, pripreme i štampanja 104 biltena za živu stoku i žitarice i biltena za voće i povrće,

(5) ažuriranja vesti na sajtu STIPS-a,

(6) prikupljanja i obrade podataka o kretanju cena voća, povrća i žive stoke u zemljama iz okruženja i zemljama Evropske unije;

6) koordiniraju poslovi koji se odnose na izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima u ratarsko-povrtarskoj i voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji i na osnovu izveštaja PSSS izrađuje 69 izveštaja koji se dostavljaju Ministarstvu.

Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka, Institut za primenu nauke u poljoprivredi vrši kvantitativno i kvalitativno bodovanje rada savetodavaca i sačinjava listu uspešnosti rada savetodavaca i PSSS-a.

2. Izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima

Svaki savetodavac vodi evidenciju o obavljenim savetodavnim poslovima na obrascima.

Savetodavac na početku svake nedelje u softver „Poljosaveti” unosi izveštaj o izvršenim aktivnostima za proteklu nedelju, a PSSS dostavlja Institutu za primenu nauke u poljoprivredi kvartalni izveštaj o ostvarenim aktivnostima svih savetodavaca, u elektronskoj i pisanoj formi, do petog u mesecu za prethodni kvartal.

Institut za primenu nauke u poljoprivredi dostavlja Ministarstvu kvartalni izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a, do petnaestog u mesecu za prethodni kvartal.

Institut za primenu nauke u poljoprivredi dostavlja Ministarstvu preliminarni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a iz prva tri kvartala, uključujući i dva meseca četvrtog kvartala (oktobar i novembar mesec), najkasnije do 6. decembra 2012. godine, a konačni godišnji izveštaj dostavlja najkasnije do 15. januara 2013. godine.

Na osnovu kvartalnih i godišnjeg izveštaja Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, savetodavci koji ostvare veći obim aktivnosti u odnosu na planirane i PSSS čiji savetodavci ostvare veći obim aktivnosti u odnosu na planirane mogu da ostvare stimulativni deo za obavljanje savetodavnih poslova.

IV. PODRŠKA RADI UNAPREĐENJA RADA PSSS

1. Podrška u poboljšanju uslova rada i nabavka

i izrada propagandnog materijala

Podrška u poboljšanju uslova rada je neophodna institucionalna mera podrške u cilju unapređenja kvaliteta i uslova rada, kao i osposobljenosti savetodavaca za prenošenje novih znanja poljoprivrednim proizvođačima, iz kog razloga su predviđena sredstva za adaptaciju radnog prostora i nabavku potrebne tehničke opreme, a u cilju popularizacije PSSS obezbeđena su sredstva za nabavku i izradu propagandnog materijala, kao što su notesi, kalendari, olovke, kese, majice, prsluci, plakati i propagandni flajeri sa oznakom, logotipom PSSS.

2. Organizovanje seminara i edukacija savetodavaca

Posebno značajna mera u unapređenju rada PSSS je organizovanje godišnjeg skupa – seminara savetodavaca. Seminar se sprovodi u cilju kontinuiranog usavršavanja znanja savetodavaca, razmene njihovih mišljenja i iskustava, kao i iznalaženja novih predloga i ideja u cilju razvoja PSSS-a i pružanja što bolje i efikasnije pomoći poljoprivrednim proizvođačima.

U cilju poboljšanja nivoa znanja savetodavaca i drugih zainteresovanih lica, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, u saradnji sa domaćim i međunarodnim ekspertima, će u 2012. godini obaviti edukacije u skladu sa programom edukacije savetodavaca.

V. IZVOR, RASPORED I NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Izvor sredstava

Sredstva za sprovođenje ovog programa na području Republike Srbije, van područja Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosu od 235.697.000 dinara obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.

2. Planirani raspored i način korišćenja sredstava

Tabela 4. Raspodela finansijskih sredstava

Red.br. Namena sredstava Iznos dinara 1. Savetodavni poslovi – fiksni deo 133.507.864 2. Savetodavni poslovi – stimulativni deo 35.604.576 3. Tekući troškovi PSSS i ostale aktivnosti savetodavaca 44.884.560 4. Koordinacija poslova Sistema tržišnih informacija Srbije (STIPS) 2.200.000 5. Kontrola sprovođenja Godišnjeg programa (praćenje i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača) 7.500.000 6. Podrška radi unapređenja rada PSSS, od čega za: 12.000.000 – adaptaciju radnog prostora i nabavku potrebne tehničke opreme, kao i nabavku i izradu propagandnog materijala 6.000.000 – godišnji skup – seminar savetodavaca 3.200.000 – promovisanje rada savetodavaca, izrada portala, edukativnog materijala, softvera i biltena 2.800.000 Ukupno 235.697.000

Od ukupnog iznosa predviđenih sredstava za pojedine namene predviđena su sredstva, i to:

1) u iznosu od 133.507.864 dinara, kao fiksni iznos za obavljanje savetodavnih poslova;

2) u iznosu od 35.604.576 dinara, kao stimulativni deo za obavljanje savetodavnih poslova, kojima se stimulišu savetodavci koji ostvare veći obim aktivnosti u odnosu na planirane i PSSS čiji savetodavci ostvare veći obim aktivnosti u odnosu na planirane;

3) u iznosu od 44.884.560 dinara, za tekuće troškove neophodne za rad PSSS i ostale aktivnosti savetodavaca;

4) u iznosu do 2.200.000 dinara za koordinaciju, obradu podataka i štampanje 104 biltena za živu stoku i žitarice i biltena za voće i povrće;

5) u iznosu od 7.500.000 dinara, za kontrolu sprovođenja Godišnjeg programa (praćenje i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača);

6) u iznosu od ukupno 12.000.000 dinara za podršku radi unapređenja rada PSSS, od čega:

– 6.000.000 dinara, za adaptaciju radnog prostora i nabavku potrebne tehničke opreme, kao i nabavku i izradu propagandnog materijala,

– 3.200.000 dinara, za godišnji skup – seminar savetodavaca,

– 2.800.000 dinara, za promovisanje rada savetodavaca, izradu portala, edukativnog materijala, softvera i biltena.[pic]

Ostavite komentar