Uredba o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Na osnovu člana 4. Uredbe o izmenama Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Saveta ministara i Vlade za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 53/06),

Republički sekretarijat za zakonodavstvo utvrdio je prečišćen tekst Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Prečišćen tekst Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa obuhvata:

1. Uredbu o osnivanju Službe Koordinacionog tela Saveta ministara i Vlade za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 97/05–osnovni tekst), iz koje je izostavljen član 4, kojim je utvrđen rok za postavljenje direktora Službe i rok za donošenje pravilnika, član 5, kojim je uređeno preuzimanje zaposlenih, opreme i sredstava od ranijeg organa, član 6. stav 2. kojim su uređena pravila za postavljenje direktora Službe koja su važila do stupanja na snagu zakona kojim se uređuje položaj državnih službenika, i član 7, kojim je uređeno kada ta uredba stupa na snagu,

2. Uredbu o izmenama Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Saveta ministara i Vlade za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 53/06), iz koje je izostavljen član 4, kojim je dato ovlašćenje za utvrđivanje i dostavljanje na objavljivanje prečišćenog teksta Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Saveta ministara i Vlade za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, i član 5, kojim je utvrđeno kada ta uredba stupa na snagu.

Broj: 110-00-571/2006-01

U Beogradu, 12. jula 2006. godine

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Direktor,

Zoran M. Balinovac

U R E D B A

o osnivanju Službe Koordinacionog tela SRBIJE za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

(prečišćen tekst)

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Služba Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa (u daljem tekstu: Služba Koordinacionog tela) i propisuje njeno uređenje i delokrug.

Služba Koordinacionog tela je služba Vlade.

Delokrug Službe Koordinacionog tela

Član 2.

Služba Koordinacionog tela obavlja stručne, administrativne, informatičke, finansijsko-materijalne, računovodstvene i prateće tehničke poslove za potrebe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa (u daljem tekstu: Koordinaciono telo).

Rukovođenje Službom Koordinacionog tela

Član 3.

Službom Koordinacionog tela rukovodi direktor Službe Koordinacionog tela.

Direktor Službe Koordinacionog tela odgovoran je za vođenje Službe Koordinacionog tela Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Službe Koordinacionog tela je državni službenik na položaju.

Položaj direktora Službe Koordinacionog tela

Član 4.

Dok se direktori Službe Koordinacionog tela ne počnu postavljati kao državni službenici, direktori Službe Koordinacionog tela radiće prema propisima koji budu važili na dan kada su postavljeni, uključujući i pravila za slučaj prestanka dužnosti.

Ostavite komentar