Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Evropsko prvenstvo u stonom tenisu Beograd 2007“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„EVROPSKO PRVENSTVO U STONOM TENISU BEOGRAD 2007”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Evropsko prvenstvo u stonom tenisu Beograd 2007” od 11. do 20. januara 2007. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 1.000.000 komada, u apoenu u visini od 8 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Evropsko prvenstvo u stonom tenisu Beograd 2007”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Organizacionom komitetu Evropskog prvenstva 2007 u stonom tenisu, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110- /2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Vojislav Koštunica

O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05 – u daljem tekstu: Zakon) uređeno je izdavanje i naplata doplatne poštanske marke radi korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu njihove prodaje za finansiranje humanitarnih akcija, obeležavanja istorijskih i kulturnih događaja, projekata od javnog interesa, kao i druge akcije od šireg društvenog značaja. Doplatna poštanska marka se izdaje i naplaćuje na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u Republici Srbiji, osim na novine i časopise, i to u apoenima, najviše do 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama. Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona, kojim je uređeno da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Evropsko pojedinačno prvenstvo u stonom tenisu održaće se u periodu od 25. marta do 1. aprila 2007. godine u Beogradu. Radi se o sportu koji je zastupljen na olimpijskim igrama.

Evropsko pojedinačno prvenstvo u stonom tenisu, pored Letnje olimpijade mladih i Evropskog prvenstva u džudou, jedno je od najvećih sportskih događaja koje će se u narednoj godini održati u Srbiji. Stonoteniski savez Srbije je zvanični domaćin Evropskog prvenstva u stonom tenisu, koje će se pod imenom BETT07 LIEBHERR Belgrade održati u prostoru Beogradske Arene.

Organizovanje ove manifestacije od šireg je društvenog značaja. Ono doprinosi međunarodnoj afirmaciji naše zemlje, učvršćivanju međunarodne saradnje, prezentaciji naše istorije, privrede, kulture, turizma i dr. U tom smislu, od značaja je da će prenos polufinalnih i finalnih utakmica vršiti kanal EUROSPORT 2, kao i naša nacionalna televizija. Očekuje se dolazak 50 najjačih evropskih selekcija sa oko 500 sportista – takmičara, zatim oko 100 funkcionera Evropske i Svetske stonoteniske organizacije i dolazak mnogobrojnih poštovalaca ovog sporta iz našeg neposrednog okruženja i drugih evropskih zemalja. Istovremeno, manifestacijom se afirmišu sportske aktivnosti, odnosno sport kao oblast u službi očuvanja fizičkog i mentalnog zdravlja ljudi, a što je od posebnog značaja za opredeljenje mlade populacije u tom smeru, s obzirom da su po pravilu, mladi u najvećoj meri izloženi različitim negativnim izazovima u društvu. Našim takmičarima pružiće se mogućnost da na ovom prvenstvu, na „domaćem terenu” izbore normu za učešće na Olimpijskim letnjim igrama u Pekingu 2008. godine.

Vlada na predlog Ministarstva prosvete i sporta daje saglasnost na finansijski plan Organizacionog komiteta Evropskog prvenstva 2007 u stonom tenisu.

Troškovi organizacije „Evropskog prvenstvo u stonom tenisu Beograd 2007” planirani su u ukupnom iznosu od oko 1,6 mil. evra ili oko 130 mil. dinara. Deo potrebnih sredstava obezbedio bi se po osnovu izdavanja doplatne poštanske marke „Evropsko prvenstvo u stonom tenisu Beograd 2007” u periodu od 11. do 20. januara 2007. godine, u tiražu od 1.000.000 komada. Na taj način, pri vrednosti marke od 8 dinara, mogao bi se ostvariti prihod od 8 mil. dinara.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe uređuje se da se plaća doplatna poštanska marka „Evropsko prvenstvo u stonom tenisu Beograd 2007” u periodu od 11. do 20. januara 2007. godine, i to u tiražu od 1.000.000 komada, u apoenu u visini 48,5% (propisan je najviši iznos do 50%) od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja sada iznosi 16,50 dinara), odnosno 8 dinara.

U članu 2. Uredbe propisano je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Evropsko prvenstvo u stonom tenisu Beograd 2007”.

Sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke usmeravaju se na račun Organizacionog komiteta Evropskog prvenstva 2007 u stonom tenisu.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe propisano je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe propisano je stupanje na snagu ove uredbe osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar