Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2012. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program upravljanja vodama u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Poslovi od opšteg interesa u upravljanju vodama koji će se finansirati u 2012. godini, kao i iznos sredstava za obavljanje tih poslova utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj /2012

U Beogradu, ___. januar 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

PROGRAM

UPRAVLJANJA VODAMA U 2012. GODINI

U 2012. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju, izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji regulacionih i zaštitnih vodnih objekata, održavanju vodotoka, održavanju vodnih objekata za odvodnjavanje u javnoj svojini, izgradnji vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica, kao i zaštitni radovi na sprečavanju i otklanjanju štetnog dejstva erozije i bujica.

Takođe, u 2012. godini izvodiće se radovi na sprovođenju odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom, ispitivanju kvaliteta voda, otklanjanju havarijskih zagađenja, istražni radovi na izvorištima i na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom, kao i poslovi na izradi studija, projekata i planskih dokumenata i poslovi koji proizlaze iz međunarodne saradnje.

Sva sredstva utvrđena ovim programom raspoređuju se po ravnomernoj dinamici.

Vrsta poslova od opšteg interesa, kao i iznos sredstava za te poslove, dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) 1 2 3 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama 803.000.000 2. Uređenje i korišćenje voda 964.000.000 3. Zaštita voda od zagađivanja 700.000.000 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.863.434.918 5. Studije, planska dokumenta, projekti i priprema investicija 892.000.000 6. Međunarodna saradnja 177.000.000 UKUPNO: 5.399.434.918

Raspodela sredstava po vrstama poslova, uključujući i neizmirene obaveze za izvršene poslove iz Programa upravljanja vodama u 2011. godini, vršiće se na sledeći način:

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) Izgradnja brana- „Arilje” – profil „Svračkovo”- „Rovni”- „Selova” 803.000.000

U 2012. godini izvodiće se radovi na izgradnji:

1) brane sa akumulacijom „Arilje” – profil „Svračkovo” koja je, pored prioritetne namene za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe stanovništva i industrije u opštinama Arilje, Požega, Lučani, Gornji Milanovac i gradu Čačku, predviđena i za proizvodnju električne energije, oplemenjivanje malih voda obezbeđenjem minimalnog održivog protoka, poboljšanje kvaliteta voda, kontrolu nanosa i ublažavanje poplavnih talasa. U 2012. godini su planirani radovi na završetku izgradnje pristupnih saobraćajnica, gradilišnih puteva i objekata u reonu brane, čišćenju fundamenta za nasipanje tela brane, predbrane, delova optočnog tunela, šahtnog preliva, vodozahvatne kule i temeljnog ispusta, kao i injekcioni radovi, sprovođenje postupka eksproprijacije, i dr.;

2) brane sa akumulacijom „Rovni”, čija je namena snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe stanovništva i industrije u opštinama Mionica, Lajkovac, Lazarevac, Ub i gradu Valjevo, obezbeđenje minimalnog održivog protoka u malovođu, poboljšanje kvaliteta voda, odbrana od poplava, obezbeđenje potrebnih količina vode za potrebe Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” i drugo. U 2012. godini su planirani radovi, odnosno poslovi na sanitarnoj zaštiti akumulacionog prostora, nabavci i montaži elektroopreme i montaži hidromašinske opreme u optočnom tunelu, nabavci i ugradnji dela sistema osmatranja i obaveštavanja, obezbeđenu snabdevanja vodom komandne zgrade, izgradnji dela saobraćanica oko brane i akumulacije, sprovođenju postupaka eksproprijacije zemljišta, i dr.;

3) brane sa akumulacijom „Selova”, čija je namena snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe stanovništva i industrije u opštinama Kuršumlija, Prokuplje, Blace, Merošina, Žitorađa i gradu Nišu, zaštita od poplava i nanosa, obezbeđenje minimalnog održivog protoka u malovođu, poboljšanje kvaliteta voda, navodnjavanje, proizvodnja električne energije i dr. U 2012. godini su planirani radovi, odnosno poslovi na izgradnji pristupnih puteva, komandne zgrade, osiguranju kosina, asfaltiranju puta preko brane, nabavci i montaži hidromašinske opreme i dr.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju izgradnje višenamenskih brana sa akumulacijama „Rovni” i „Selova” je 100%, a u finansiranju izgradnje višenamenske brane sa akumulacijom „Arilje” – profil „Svračkovo” je 91,05%.

Za finansiranje izgradnje višenamenskih brana sa akumulacijama, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po osnovu izgradnje i održavanja višenamenskih brana sa akumulacijama iz 2011. godine, planirano je 803.000.000 dinara.

2. Uređenje i korišćenje voda

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) Uređenje i korišćenje voda 964.000.000

U 2012. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnh cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju sledećih regionalnih sistema za snabdevanje vodom:

1) Gornje – južnomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: Pčinjski podsistem: opštine Bujanovac i Vranje sa akumulacije „Prvonek”; Bujanovac, Preševo, Trgovište sa akumulacije na reci Pčinji, Podsistem Vlasinsko jezero: opštine Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad;

2) Donje – južnomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: Vlasinski podsistem: opštine Vlasotince, Babušnica, Crna Trava; Jablanički podsistem: opštine Leskovac „Barje”, Doljevac i Bojnik „Brestovac”; Lebane i Medveđa „Ključ”, Toplički podsistem: deo grada Niša, opštine Doljevac, Merošina, Žitorađa, Prokuplje, Blace i Kuršumlija „Selova”; Nišavski podsistem: Niš, Gadžin Han, Merošina, Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad, akumulacija „Zavoj” podzemne vode „Medijana”; Moravički podsistem: Soko Banja, Aleksinac, Ražanj akumulacija „Bovan”;

3) Zapadnomoravsko – rzavski regionalni sistem vodosnabdevanja: Podsistem „Uvac”: Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica: akumulacija „Sjenica” i akumulacija „Uvac”; Podsistem „Vrutci”: Užice, Čajetina, Bajina Bašta, akumulacija „Vrutci” i akumulacija „Zlatibor”; Podsistem „Rzav”: prva faza „Arilje”, Požega, Lučani, Čačak i Gornji Milanovac, akumulacija „Arilje”, druga faza: Kosjerić, Lajkovac, Ljig, Ub, Beograd, akumulacija „Roge” i akumulacija „Orlovača”;

4) Ibarsko – šumadijski regionalni sistem vodosnabdevanja: Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kragujevac, Knić, Batočina, Rača, Topola, Aranđelovac, akumulacija „Gruža”, akumulacija „Lopatnica”, Raška, Novi Pazar i Tutin;

5) Rasinsko – pomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Kruševac, Aleksandrovac, Varvarin, Ćićevac, deo opštine Ražanj, Paraćin, Ćuprija, Jagodina akumulacija „Ćelije”, Despotovac, Svilajnac, reka Crnica, reka Resava;

6) Timočki regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Bor, Zaječar, Boljevac, Negotin i Knjaževac, akumulacija „Grlište” i akumulacija „Bogovina”;

7) Mlavsko – moravski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Petrovac, Malo Crniće, Požarevac, Žabari, Velika Plana, Smederevska Palanka, Smederevo, Veliko Gradište, Golubac, Kučevo i Majdanpek, podzemne vode „Godomin”, podzemne vode „Šalinac”, podzemne vode „Petka”, akumulacija reke Mlava i akumulacija reke Pek;

8) Kolubarski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Valjevo, Mionica, Lajkovac, Lazarevac, Ub akumulacija „Rovni”, (druga faza: akumulacije „Uvac – Rzav”);

9) Savsko – beogradski regionalni sistem vodosnabdevanja: 10 opština Beograd i opštine Grocka, Barajevo, Sopot, Mladenovac i Obrenovac, podzemne vode Save, rečne vode Save, rečne vode Dunava, podzemne vode i rečne vode Drine, podzemne vode „Šalinac-Godomin” i rečne vode „Uvac – Rzav”;

10) Mačvanski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Šabac, Bogatić, Loznica, Mali Zvornik, Osečina, Ljubovija, Vladimirci, Koceljeva, podzemne vode „Badovinci-Drina”, podzemne vode „Jarak – Sava”, akumulacija reke Ljuboviđa.

U 2012. godini izvodiće se i radovi na izgradnji i rekonstrukciji objekata iz stava 1. ovog člana za potrebe snabdevanja vodom naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom, i to naselja u opštinama Ivanjica, Bajina Bašta, Despotovac, Krupanj, Svilajnac, Rekovac, Brus, Svrljig, Kladovo, Žagubica, Donji Milanovac, Knjaževac i Ljubovija.

Takođe, u 2012. godini izvodiće se i radovi na izgradnji objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno higijenske potrebe, magistralnih cevovoda i rezervoara, radi obezbeđivanja snabdevanja vodom dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.), istražni radovi na izvorištu, kao i radovi na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju vodnih objekata iz st. 1. i 2. ovog odeljka je 80%.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju radova na izgradnji objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno higijenske potrebe, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju, radi obezbeđivanja snabdevanja vodom dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.) je 100%, a u finansiranju istražnih radova na izvorištu, kao i radova na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom 80%.

Za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata i radova iz st. 1, 2. i 3. ovog odeljka, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2011. godine, planirano je ukupno 964.000.000 dinara.

3. Zaštita voda od zagađivanja

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) 3.1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda 694.000.000 3.2. Sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima 5.000.000 3.3. Kontrola kvaliteta voda 1.000.000 Ukupno: 700.000.000

U 2012. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i to: glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda. Prioritet u finansiranju u ovoj oblasti imaće zaštita akumulacija koje se koriste za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe stanovništva i industrije, kao i finansiranje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji se nalaze uzvodno od vodozahvata (zahvatanje iz aluviona ili iz vodotoka).

Takođe, u 2012. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda za potrebe dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.), kao i na otklanjanju havarijskih zagađenja voda i praćenju talasa zagađenja, kontroli kvaliteta voda u zoni izvorišta prvog ranga, izvorskih voda i podzemnih voda, koje se koriste ili su planirane da se koriste za snabdevanje vodom.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju je, i to za:

1) izgradnju i rekonstrukciju glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih i kolektora prečišćenih voda 80%;

2) izgradnju i rekonstrukciju glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda za potrebe dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.) 100%;

3) sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima do visine predračunske vrednosti radova na otklanjanju zagađenja;

4) kontrola kvaliteta voda 100%.

Za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kolektora prečišćenih voda, sprovođenja mera pri havarijskim zagađenjima i praćenju talasa zagađenja, kontroli kvaliteta voda, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2011. godine, planirano je ukupno 700.000.000 dinara.

4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) 4.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 731.000.000 4.1.1. Redovno održavanje 618.000.000 4.1.2. Investiciono održavanje 113.000.000 4.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 590.134.918 4.2.1. Redovno održavanje 525.000.000 4.2.2. Investiciono održavanje 65.134.918 4.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 330.000.000 4.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 131.500.000 4.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 52.400.000 4.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi 23.400.000 4.7 Kontrola količina izvađenog peska, šljunka i slično sa vodnog zemljišta 5.000.000 Ukupno: 1.863.434.918

Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje obuhvata radove na održavanju vodnih objekata koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, kao i drugih izgrađenih vodnih objekata, u skladu sa propisanim normativima za održavanje, a radi postizanja njihove funkcionalne spremnosti i sigurnosti.

Održavanje vodotoka obuhvata radove u koritu za veliku vodu, i to na deonicama vodotoka koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, ostalim vodama I reda i u zonama ušća na vodama II reda, radi povećanja ili održavanja potrebnog kapaciteta proticajnog profila, odnosno radi poboljšanja režima tečenja velikih voda.

Za redovno održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava i vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica i za redovno održavanje vodotoka u 2012. godini, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2011. godine planirano je 618.000.000 dinara.

Za investiciono održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava i vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica u 2012. godini, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2011. godine planirano je 113.000.000 dinara.

U 2012. godini izvodiće se radovi na redovnom i investicionom održavanju vodnih objekata za odvodnjavanje, radi poboljšanja uslova i efikasnosti rada tih objekata, kao i poslovi upravljanja tim objektima u javnoj svojini. Prioritet u finansiranju imaće radovi na održavanju osnovne kanalske mreže za odvodnjavanje u javnoj svojini, radi povećanja ukupne dužine kanala u funkciji, kao i radovi na održavanju glavnih crpnih stanica, vitalnih delova sistema za odvodnjavanje.

Za redovno održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje u 2012. godini kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2011. godine planirano je 525.000.000 dinara. Za investiciono održavanje tih objekata u 2012. godini, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2011. godine planirano je 65.134.918 dinara.

Za finansiranje izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava i vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica, radi povećanja obima i stepena zaštite branjenih područja od poplava, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava i vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica iz 2011. godine, planirano je ukupno 330.000.000 dinara.

Za finansiranje sanacije vodnih objekata koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, i to vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, radi obezbeđivanja spremnosti i funkcionalne sigurnosti tih objekata, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2011. godine planirano je 131.500.000 dinara.

Sprovođenje odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom, obuhvata nabavku opreme, alata i materijala potrebnog za sprovođenje odbrane od poplava, sprovođenje mera i radova tokom odbrane od poplava, izvođenje hitnih interventnih radova tokom odbrane od poplava, kao i hitnih interventnih radova radi otklanjanja posledica poplava po prestanku odbrane od poplava.

Ukupna sredstva za odbranu od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom iznose 52.400.000 dinara, uključujući i prenete obaveze iz 2011. godine.

Zaštitni radovi na sprečavanju i otklanjanju štetnog dejstva erozije i bujica obuhvataju biološke i biotehničke radove. Prioritet u finansiranju imaju zaštitni radovi kojima se sprečavaju štetna dejstva erozije i bujica na izgrađene vodne objekte, prvenstveno brane sa akumulacijama.

Za izvođenje zaštitnih radova u 2012. godini planirano je 23.400.000 dinara, uključujući i prenete obaveze iz 2011. godine.

Za finansiranje radova na utvrđivanju tačnih količina (m3) izvađenog peska, šljunka i slično sa vodnog zemljišta od strane pravnog lica i preduzetnika, putem geodetskog snimanja i merenja, planirano je 5.000.000 dinara.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju poslova uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda je, i to za:

1) redovno i investiciono održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, vodnih objekata za odvodnjavanje, poslove upravljanja vodnim objektima za odvodnjavanje u javnoj svojini i za redovno održavanje vodotoka 100 %;

2) redovno i investiciono održavanje vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica 80% od predračunske vrednosti radova;

3) izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava i vodnih objekata za odvodnjavanje 100 %;

4) izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica 80% od predračunske vrednosti radova;

5) sprovođenje odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 100 %;

6) zaštitne radove na sprečavanju i otklanjanju štetnog dejstva erozije i bujica 80% od predračunske vrednosti radova;

7) poslove koji se odnose na kontrolu količina izvađenog peska, šljunka i slično sa vodnog zemljišta 100%.

5. Studije, planska dokumenta, projekti i priprema investicija

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) Studije, planska dokumenta, projekti i priprema investicija 892.000.000

U 2012. godini finansiraće se izrada studija, planskih dokumenata za upravljanje vodama i projekata, i to: studija vezanih za bilans voda; nastavak izrade studija čija je izrada finansirana u 2011. godini; tehničke dokumentacije i istraživanja potrebna za izradu Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i za izradu i primenu Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije; tehničke dokumentacije i istraživanja potrebna za pripremu podzakonskih akata; vodnih katastara (katastra vodnih objekata, katastra korišćenja voda i katastra zagađivača); planova upravljanja rizicima od poplava i planova za odbranu od poplava; vodnog informacionog sistema; modeliranja kvaliteta vode reke Dunav; studije vezane za bilans otpadnih voda na neposrednom slivu reke Save i Drine; studije opravdanosti izgradnje regionalnih vodnih sistema; studije i druge dokumentacije o hidroinformacionom sistemu reke Drine; planskih dokumenata regionalnih izvorišta snabdevanja vodom; prostornih planova područja posebne namene sliva akumulacija Ćelije, Gruža, Selova, Grlište i Prvonek, podloga potrebnih za projekte sistema za navodnjavanje; generalnih, idejnih i glavnih projekata za objekte iz oblasti uređenja i korišćenja voda, zaštite voda od zagađivanja, zaštite od štetnog dejstva voda; projekata koji imaju za cilj rešavanje problema sa snabdevanjem vodom, kao i rešavanje problema otpadnih voda dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.); studija i tehničke dokumentacije potrebne za izradu studija i projekata koji se finansiraju iz sredstava međunarodne pomoći, kao i drugih studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama. Osim navedenih studija, planova i projekata, u 2012. godini finansiraće se obrazovni projekti, monografije i stručni časopisi od značaja za vodoprivredu, kao i konferencije i stručna savetovanja iz oblasti uređenja i korišćenja voda, zaštite voda od zagađivanja, zaštite od štetnog dejstva voda i dr.

Takođe, u okviru priprema investicija finansiraće se izrada pogodbene dokumentacije.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju izrade studija, planskih dokumenata za upravljanje vodama, projekata, prostornih planova područja posebne namene i pogodbene dokumentacije, tehničke dokumentacije za vodne objekte za uređenje vodotoka, zaštitu od poplava, erozije i bujica, odvodnjavanje, navodnjavanje, kao i izrade projekata koji imaju za cilj rešavanje problema sa snabdevanjem vodom, kao i rešavanje problema otpadnih voda dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.) je 100%, a za izradu generalnih, idejnih i glavnih projekata za potrebe izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata iz oblasti snabdevanja vodom i zaštite voda od zagađivanja na teritoriji jedinica lokalne samouprave je 80%.

Za finansiranje poslova na izradi studija, planskih dokumenata za upravljanje vodama, projekata, prostornih planova i pogodbene dokumentacije, poslova na izradi projekata koji imaju za cilj rešavanje problema sa snabdevanjem vodom i rešavanje problema otpadnih voda dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.), kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2011. godine, planirano je 892.000.000 dinara.

6. Međunarodna saradnja

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) Međunarodna saradnja 177.000.000

Međunarodna saradnja u oblasti voda obuhvata dve osnovne kategorije: bilateralnu i multilateralnu saradnju.

U okviru bilateralne saradnje u 2012. godine nastaviće se dosadašnja saradnja sa Mađarskom i Rumunijom uključujući i pregovaranje o novim sporazumima o saradnji, planira se i uspostavljanje saradnje sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i Crnom Gorom, kao i obnavljanje saradnje sa Bugarskom. Iz tog razloga izrađene su neophodne dokumentacije (tehničke/pravne) za pripremu i zaključivanje novih sporazuma za realizaciju bilateralne saradnje sa Rumunijom, Bugarskom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom, čime su se stekli uslovi za započinjanje pregovora i uspostavljanje bilateralne saradnje sa navedenim državama u 2012. godini.

U okviru bilateralne saradnje nastaviće se realizacija aktivnosti prema Memorandumu o razumevanju zaključenom između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode i Švedske Agencije za zaštitu životne sredine o saradnji u oblasti voda.

Planirana multilateralna saradnja realizovaće se kroz: aktivnosti u okviru UNECE Konvencije o zaštiti i upotrebi prekograničnih voda i međunarodnih jezera; nastavak aktivnog učešća na: sprovođenju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava (Konvencija o zaštiti reke Dunav ICPDR), realizaciji projekta „Dunavska kutija”, sprovođenju Okvirnog sporazuma za sliv reke Save – obaveze u okviru rada u Savskoj komisiji, realizaciji aktivnosti u Međunarodnoj mreži organizacija na slivovima, realizaciji regionalnih projekata za prekogranične slivove i projektu Svetske banke – Rehabilitacija sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje WB IDR – projekta, realizaciji drugih aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti voda kao i učešće u pripremi i realizaciji projekata finansiranih od strane međunarodne zajednice.

U 2012. godini neophodno je nastaviti proces povezivanja multilateralne i bilateralne saradnje u skladu sa preporukama Evropske direktive u oblasti politike voda EU WFD/2000/60/EC, Direktive 2007/60 ES o proceni i upravljanju rizicima od poplava i drugim direktivama Evropske unije u oblasti voda.

Sredstva namenjena za međunarodnu saradnju koristiće se za realizaciju projekata potrebnih za izvršavanje obaveza u međunarodnoj saradnji, rad u međudržavnim komisijama za saradnju u oblasti voda, za izvršavanje poslova na hidrometrijskim merenjima i praćenju stanja kvaliteta voda na prekograničnim vodotocima, kao i za izvršavanje poslova ispitivanja i merenja radioaktivnosti ekosistema reke Dunav u okviru bilateralne vodoprivredne saradnje sa susednim državama, za studijsko istraživačke radove u oblasti međunarodne saradnje, plaćanje finansijskih kontribucija Republike Srbije na ime članstva u međunarodnim organizacijama, telima i programima u oblasti voda i to u: Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav – ICPDR, Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save i u Međunarodnoj mreži organizacija slivova i za aktivnosti koje prethodno nisu pomenute, a za koje nalog izda nadležni državni organ.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje je 100%.

Za finansiranje poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2011. godine, planirano je ukupno 177.000.000 dinara.

Ostavite komentar