Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

IZVEŠTAJ

EKSTERNE REVIZIJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA IZ

ČLANA 65. ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima nije dostavljen iz razloga što nije odlučeno o angažovanju revizora u skladu sa članom 80. Zakona o budzetskom sistemu («Službeni glasnik RS», br. 9/02, 87/02, 61/05 i 66/05).

Ostavite komentar