Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu

IZVEŠTAJ

O IZDATIM GARANCIJAMA U TOKU FISKALNE 2004. GODINE

Strani kreditori – postojeće garancije Iznos kredita u evrima EBRD – Kredit EPS-u (garancija izdata 26.3.2004. godine) 60.000.000 EIB – Kredit EPS-u (garancija izdata 18.6.2004. godine) 59.000.000 EIB – Kredit EPS-u (garancija izdata 26.3.2004. godine) 22.000.000 EIB – Kredit gradu Beogradu (garancija izdata 5.11.2004. godine) 90.000.000 EIB – Kredit gradu Nišu i gradu Novom Sadu (garancija izdata 5.11.2004. godine) 25.000.000 EIB – Kredit Ministarstvu zdravlja (garancija izdata 5.11.2004. godine) 50.000.000 UKUPAN IZNOS GARANCIJA 247.000.000

Kredit EPS-u (Evropska banka za obnovu i razvoj)

EBRD je EPS-u 21.10.2003. godine odobrila kredit u iznosu od 60.000.000 evra, sa namenom hitne rekonstrukcije energetskog sektora.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 5.11.2004. godine Zakonom o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EPS, Projekat II) («Službeni glasnik RS», broj 120/04). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, s obzirom na to da ukoliko dužnik (EPS) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Prva isplata glavnice po osnovu kredita EPS-u predviđena za 7.3.2008. godine, a poslednja za 7.9.2018. godine. U 2004. godini su povučena sredstva u iznosu od 600.000 evra.

Kredit EPS-u – EIB (Evropska investiciona banka)

EIB je EPS-u avgusta 2002. godine odobrila kredit u iznosu od 59.000.000 evra, sa namenom obnove energetskog sektora.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 5.11.2004. godine Zakonom o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione bankepo zajmu za finansiranje Projekta obnove eneregetskog sektora u Republici Srbiji («Službeni glasnik RS», broj 120/04). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, s obzirom na to da ukoliko dužnik (EPS) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Prva isplata glavnice je predviđena za plaćanje po isteku od pet godina posle povlačenja prve tranše, a poslednja po isteku 20 godina od povlačenja prve tranše. U 2004. godini nije bilo povlačenja sredstava po ovom zajmu.

Kredit EPS-u – EIB (Evropska investiciona banka)

EIB je EPS-u 30.10.2003. godine odobrila kredit u iznosu od 22.000.000 evra, sa namenom uvođenja uređaja za kontrolu energetskog sektora.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 5.11.2004. godine Zakonom o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finaniranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom («Službeni glasnik RS», broj 120/04). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, s obzirom na to da ukoliko dužnik (EPS) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Prva isplata glavnice je predviđena za plaćanje po isteku od pet godina posle povlačenja prve tranše, a poslednja po isteku 20 godina od povlačenja prve tranše. U 2004. godini nije bilo povlačenja sredstava po ovom zajmu.

Kredit gradu Beogradu EIB (Evropska investiciona banka)

EIB je EPS-u 17.6.2003. godine odobrila kredit u iznosu od 90.000.000 evra, sa namenom obnove beogradskog jezgra.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 5.11.2004. godine Zakonom o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove grada Beograda («Službeni glasnik RS», broj 120/04). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, s obzirom na to da ukoliko dužnik (grad Beograd) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Prva isplata glavnice je predviđena za plaćanje po isteku od pet godina posle povlačenja prve tranše, a poslednja po isteku 20 godina od povlačenja prve tranše. U 2004. godini nije bilo povlačenja sredstava po ovom zajmu.

Kredit gradu Nišu i gradu Novom Sadu – EIB (Evropska investiciona banka)

EIB je EPS-u 11.6.2004. godine odobrila kredit u iznosu od 25.000.000 evra, projekat rehabilitacije opštinskog vodovoda.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 5.11.2004. godine Zakonom o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta gradskog vodovoda – Srbija («Službeni glasnik RS», broj 120/04). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, s obzirom da ukoliko dužnik (grad Niš i grad Novi Sad) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Prva isplata glavnice je predviđena za plaćanje po isteku od pet godina posle povlačenja prve tranše, a poslednja po isteku 20 godina od povlačenja prve tranše. U 2004. godini nije bilo povlačenja sredstava po ovom zajmu.

Kredit Ministarstvu zdravlja – EIB (Evropska investiciona banka)

EIB je Republici Srbiji – Ministarstvu zdravlja 30.10.2003. godine odobrila kredit u iznosu od 50.000.000 evra, urgentni projekat zdravstva (obnova regionalnih bolnica) .

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 5.11.2004. godine Zakonom o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje urgentnog projekta zdravstva («Službeni glasnik RS», broj 120/04). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, s obzirom da ukoliko dužnik nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Isplata glavnice za prvu tranšu predviđena je za plaćanje 5. 11. 2009. godine a poslednja 5.5.2024. godine. U 2004. godini povučena je prva tranša u iznosu od 4.200.000,00 evra.

Ostavite komentar