maj 2006.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDžBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA Član 1. U Zakonu o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 29/93), u članu 1. stav 2. menja se i glasi: „Pripremanje i izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava za predškolsku ustanovu, osnovnu i srednju školu jeste delatnost od …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima Pročitaj više »

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Na osnovu člana 41v Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 18/03 i 45/05), Vlada donosi O NAČINU I USLOVIMA IZMIRIVANjA OBAVEZA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE PREMA POVERIOCIMA I. UVODNE ODREDBE Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom bliže se uređuju način i uslovi izmirivanja obaveza pravnih lica koja su započela postupak privatizacije, kao i pravnih lica …

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima Pročitaj više »

137. sednica Vlade Republike Srbije, 18. maj 2006. godine

Na osnovu člana 4. stav 1. i člana 7. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima («Službeni glasnik RS», broj 106/05), Vlada donosi R E Š E Nj E O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA I Postavlja se Svetlana Vučinić za pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za pravne, …

137. sednica Vlade Republike Srbije, 18. maj 2006. godine Pročitaj više »

Uredba o postupku prodaje kapitala društava za osiguranje javnim tenderom

Na osnovu člana 243a stav 5. Zakona o osiguranju (“Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 70/04 – ispravka, 61/05 i 85/05 – dr. zakon) i člana 262a stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Službeni list SRJ“, broj 65/02 i “Službeni glasnik RS“, br. 57/03, 55/04, 45/05, 85/05 – dr. zakon …

Uredba o postupku prodaje kapitala društava za osiguranje javnim tenderom Pročitaj više »

Uredba o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od V do X grupe iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca („Službeni list SRJ“, br. 24/98, 29/98 – ispravka, 25/00 – SUS i 101/05 -dr. zakon), Vlada donosi U R E D B U O PRAVU NA MESEČNO NOVČANO PRIMANjE ZA VREME …

Uredba o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od V do X grupe iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine Pročitaj više »

Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova

Na osnovu člana 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», broj 107/05), Vlada donosi U R E D B U O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA I. UVODNE ODREDBE Član Ovom uredbom utvrđuje se Plan mreže zdravstvenih ustanova – broj, struktura, kapaciteti i prostorni raspored zdravstvenih ustanova u državnoj svojini (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova) …

Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova Pročitaj više »

Uredba o uslovima za isporuku prirodnog gasa

Na osnovu člana 71. stav 1. Zakona o energetici («Službeni glasnik RS», broj 84/04 ), Vlada donosi UREDBU O USLOVIMA ZA ISPORUKU PRIRODNOG GASA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi isporuke prirodnog gasa, kao i mere koje se preduzimaju u slučaju da je ugrožena sigurnost isporuke prirodnog gasa kupcima usled …

Uredba o uslovima za isporuku prirodnog gasa Pročitaj više »

Predlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

PREDLOG ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakon), ratifikovanim međunarodnim konvencijama i …

Predlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni Zakona o zaštiti životne sredine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE Član 1. U Zakonu o zaštiti životne sredine (”Službeni glasnik RS”, broj 135/04), član 87. menja se i glasi: ”Jedinica lokalne samouprave može, iz okvira svojih prava i dužnosti, propisati naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Naknadu iz stava 1. ovog člana svojim aktom propisuje …

Predlog zakona o izmeni Zakona o zaštiti životne sredine Pročitaj više »