Mesec: maj 2009.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih i matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE PROIZVODNIH I MATIČNIH ZASADA VOĆA, …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih i matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja za 2009. godinuDalje »

Uredba o visini naknada za usluge koje Agencija za privredne registre pruža po osnovu članstva u Evropskom privrednom registru

Na osnovu člana 77. stav 3. Zakona o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04 i 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE PRUŽA PO OSNOVU ČLANSTVA U EVROPSKOM PRIVREDNOM …

Uredba o visini naknada za usluge koje Agencija za privredne registre pruža po osnovu članstva u Evropskom privrednom registruDalje »

Uredba o načinu i postupku smanjenja plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O NAČINU I POSTUPKU …

Uredba o načinu i postupku smanjenja plata, odnosno zarada,
neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru
Dalje »

Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Član 1. U Zakonu o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka i 31/09), član 56. menja se i glasi: „Obvezniku – autoru, odnosno nosiocu srodnog prava priznaju se sledeći normirani troškovi: 1) za vajarska dela, tapiserije, …

Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građanaDalje »

Predlog zakona o elektronskom dokumentu

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način postupanja sa elektronskim dokumentom u pravnom prometu, upravnim, sudskim i drugim postupcima, kao i prava, obaveze i odgovornosti privrednih društava i drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica (u daljem tekstu: pravna i fizička lica), državnih organa, organa teritorijalne autonomije i organa jedinica lokalne samouprave i organa, preduzeća, …

Predlog zakona o elektronskom dokumentuDalje »

Predlog zakona o ravnopravnosti polova

OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i obaveza, preduzimanje posebnih mera za sprečavanje i otklanjanje diskriminacije zasnovane na polu i postupak pravne zaštite lica izloženih diskriminaciji. Poštovanje međunarodnih standarda i ustavno jemstvo Član 2. Ravnopravnost polova podrazumeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog …

Predlog zakona o ravnopravnosti polovaDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU Član 1. Ovim zakonom potvrđuje se Sporazum između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju, potpisan 24. februara 2005. godine u Sarajevu, u originalu na srpskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. Član …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćajuDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o privremenom zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Belorusiji i državljana Republike Belorusije u Republici Srbiji

O POTVRĐIVANjUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O PRIVREMENOM ZAPOŠLjAVANjU DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BELORUSIJI I DRŽAVLjANA REPUBLIKE BELORUSIJE U REPUBLICI SRBIJI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o privremenom zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Belorusiji i državljana Republike Belorusije u Republici Srbiji, …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o privremenom zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Belorusiji i državljana Republike Belorusije u Republici SrbijiDalje »

Predlog zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala

Predlog zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala I. OSNOVNA ODREDBA Član 1. Ovim zakonom uređuje se postupak izvršenja kazne zatvora za krivična dela koja se, u smislu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, smatraju krivičnim delima organizovanog kriminala, organizacija i nadležnost državnih organa u postupku izvršenja …

Predlog zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminalaDalje »

Predlog zakona o komunalnoj policiji

PREDLOG ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI I. OSNOVNE ODREDBE Svrha komunalne policije Član 1. Komunalna policija na teritoriji grada i grada Beograda (u daljem tekstu: grad) obrazuje se za ovim zakonom određene komunalno-policijske i druge poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti grada u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i …

Predlog zakona o komunalnoj policijiDalje »