septembar 2004.

Predlog zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća

PREDLOG ZAKONA O REPRODUKTIVNOM MATERIJALU ŠUMSKOG DRVEĆA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način priznavanja polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća, proizvodnje, kontrole proizvodnje, dorade, kvaliteta, prometa i upotrebe reproduktivnog materijala šumskog drveća. Član 2. Reproduktivni materijal šumskog drveća (u daljem tekstu: reproduktivni materijal), u smislu ovog zakona, …

Predlog zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća Pročitaj više »

35. sednica Vlade Republike Srbije, 30. septembar 2004. godine

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E NJ E O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE I Razrešava se dr VUKOICA ŠĆEKIĆ dužnosti zamenika ministra rada, zapošljavanja i socijalne …

35. sednica Vlade Republike Srbije, 30. septembar 2004. godine Pročitaj više »

Kadrovska pitanja

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E NJ E O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE I Razrešava se dr VUKOICA ŠĆEKIĆ dužnosti zamenika ministra rada, zapošljavanja i socijalne …

Kadrovska pitanja Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvui banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka

Na osnovu člana 262a stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», br. 57/03 i 55/04), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvui banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka Pročitaj više »

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke na finasiranje Urgentnog projekta zdravstva

PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE URGENTNOG PROJEKTA ZDRAVSTVA Kontragarancija Republike Srbije Član 1. Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u iznosu od 50 miliona evra, po osnovu Finansijskog ugovora između …

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke na finasiranje Urgentnog projekta zdravstva Pročitaj više »

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke na finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom

PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA UPRAVLjANjA ELEKTROENERGETSKIM SISTEMOM Kontragarancija Republike Srbije Član 1. Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u iznosu od 22 miliona evra, po osnovu Ugovora o …

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke na finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom Pročitaj više »

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke na finasiranje Projekata obnove grada Beograda

PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA OBNOVE GRADA BEOGRADA Kontragarancija Republike Srbije Član 1. Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u iznosu od 90 miliona evra, po osnovu Ugovora o …

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke na finasiranje Projekata obnove grada Beograda Pročitaj više »

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj ( EPS, Projekat II )

PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EPS, PROJEKAT II) Kontragarancija Republike Srbije Član 1. Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, kao garanta, po Ugovoru o zajmu između Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, kao zajmoprimca, i Evropske …

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj ( EPS, Projekat II ) Pročitaj više »

34. sednica Vlade Republike Srbije, 23. septembar 2004. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću («Službeni glasnik RS», broj 62/01), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE d.o.o. BEOGRAD I Razrešava se dr ZORAN LONČAR dužnosti člana Upravnog odbora Građevinske …

34. sednica Vlade Republike Srbije, 23. septembar 2004. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću («Službeni glasnik RS», broj 62/01), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE d.o.o. BEOGRAD I Razrešava se dr ZORAN LONČAR dužnosti člana Upravnog odbora Građevinske …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »