oktobar 2008.

31. sednica Vlade Republike Srbije, 30. oktobar 2008. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka), a u vezi sa članom 3. stav 1. i članom 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, broj 126/07), Vlada donosi R E Š E Nj E …

31. sednica Vlade Republike Srbije, 30. oktobar 2008. godine Pročitaj više »

Uredba o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu

Na osnovu člana 76. stav 3. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, broj 116/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA UČEŠĆE U FINANSIRANjU PROGRAMA RADA UDRUŽENjA GRAĐANA KOJI SE …

Uredba o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE Član 1. Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske, koji je potpisan u Sofiji, 9. jula 2007. godine, u originalu na srpskom, bugarskom i engleskom jeziku. Član 2. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti statusa i pristupu i korišćenju vojne infrastrukture u Republici Srbiji

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA O ZAŠTITI STATUSA I PRISTUPU I KORIŠĆENjU VOJNE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI SRBIJI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti statusa i pristupu i korišćenju vojne infrastrukture u Republici Srbiji, koji je potpisan …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti statusa i pristupu i korišćenju vojne infrastrukture u Republici Srbiji Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u oblasti sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje i unapređivanje odbrambenih i vojnih odnosa

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE SRBIJE I CRNE GORE I VLADE SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA O SARADNjI U OBLASTI SPREČAVANjA ŠIRENjA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENjE I UNAPREĐIVANjE ODBRAMBENIH I VOJNIH ODNOSA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u oblasti sprečavanja širenja oružja …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u oblasti sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje i unapređivanje odbrambenih i vojnih odnosa Pročitaj više »

Predlog zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti

PREDLOG ZAKONA O TEHNIčKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAšENOSTI UVODNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuje se način propisivanja tehničkih zahteva za proizvode i donošenje tehničkih propisa, ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim tehničkim zahtevima (u daljem tekstu: ocenjivanje usaglašenosti), obaveze isporučioca proizvoda i vlasnika proizvoda u upotrebi, važenje inostranih isprava o usaglašenosti i …

Predlog zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA Član 1. U Zakonu o prekršajima („Službeni glasnik RS”, broj 101/05 ), u članu 35. stav 4. alineja prva, posle reči: „spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja” dodaju se reči: „životne sredine” i zapeta. Član 2. U članu 65. u stavu 4. posle reči: „kaznu” dodaju se reči: …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima Pročitaj više »

Predlog zakona o klasifikaciji delatnosti

PREDLOG ZAKONA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom se uređuje Klasifikacija delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija), kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti. Primena Klasifikacije Član 2. Klasifikacija se primenjuje: 1) prilikom upisivanja delatnosti u privredni ili drugi poseban registar; 2) u statistici i vođenju evidencija; 3) …

Predlog zakona o klasifikaciji delatnosti Pročitaj više »

Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

PREDLOG ZAKONA O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA I. SADRŽINA ZAKONA Član 1. Ovim zakonom osnivaju se prekršajni, osnovni, viši, privredni i apelacioni sudovi, određuju njihova sedišta i područja na kojima vrše nadležnost i određuju odeljenja Višeg prekršajnog i Upravnog suda i područja na kojima vrše nadležnost. Ovim zakonom osnivaju se i osnovna, …

Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Pročitaj više »