februar 2011.

Uredba o merama izgradnje i pozicioniranja nacionalnog brenda Srbije kroz inostranu kinematografsku produkciju u Republici Srbiji u 2011. godini putem ulaganja u domaću filmsku industriju

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi, UREDBU O MERAMA IZGRADNjE I POZICIONIRANjA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE KROZ INOSTRANU KINEMATOGRAFSKU PRODUKCIJU U REPUBLICI SRBIJI U …

Uredba o merama izgradnje i pozicioniranja nacionalnog brenda Srbije kroz inostranu kinematografsku produkciju u Republici Srbiji u 2011. godini putem ulaganja u domaću filmsku industriju Pročitaj više »

405. sednica Vlade Republike Srbije, 24. februar 2011. godine

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

405. sednica Vlade Republike Srbije, 24. februar 2011. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO …

Uredba o dopuni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka

Na osnovu člana 19. stav 6. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05-dr. zakon i 95/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU ANGAŽOVANjA OPERATERA ZA …

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć, osposobljavanju bračnog druga i o naknadi za školovanje dece vojnog lica

Na osnovu člana 236. Zakona o Vojsci Jugoslavije („Službeni list SRJ”, br. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 i 37/02 – dr. zakon i „Službeni list SCG”, br. 7/05 i 44/05), u vezi sa članom 197. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 88/09) i člana 42. stav 1. Zakona o …

Uredba o izmenama Uredbe o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć, osposobljavanju bračnog druga i o naknadi za školovanje dece vojnog lica Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2011. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU …

Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2011. godini Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora kojim se reguliše odgovornost za naknadu troškova između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

P R E D L O G Z A K O N A O POTVRĐIVANjU UGOVORA KOJIM SE REGULIŠE ODGOVORNOST ZA NAKNADU TROŠKOVA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ Član 1. Potvrđuje se Ugovor kojim se reguliše odgovornost za naknadu troškova između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora kojim se reguliše odgovornost za naknadu troškova između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Pročitaj više »

Predlog zakona o upravnoj inspekciji

PREDLOG ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI I. OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se organizacija, poslovi i način rada upravne inspekcije, prava, dužnosti i odgovornosti upravnih inspektora i druga pitanja od značaja za rad upravne inspekcije. Pojam Član 2. Upravna inspekcija je oblik nadzora nad sprovođenjem zakona i drugih propisa i postupanjem organa …

Predlog zakona o upravnoj inspekciji Pročitaj više »

Predlog zakona o javnom beležništvu

PREDLOG ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU Deo prvi POLOŽAJ I DELATNOST Predmet zakona Član Ovim zakonom se uređuje organizacija, delatnost, način i uslovi rada, kao i druga pitanja od značaja za javno beležništvo. Član 2. Javno beležništvo je služba od javnog poverenja. Javni beležnik obavlja delatnost kao isključivo i stalno zanimanje dok mu ne prestane delatnost, …

Predlog zakona o javnom beležništvu Pročitaj više »