jul 2011.

Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o aktuelnom stanju na Kosovu i Metohiji nakon jednostranih i nasilnih akata privremenih institucija samouprave u Prištini

P R E D L O G Polazeći od rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije od 24. jula 2007, 14. februara 2007. i 21. novembra 2005. godine, u kojima su utvrđena načela i smernice sprovođenja državne politike Republike Srbije u odnosu na Kosovo i Metohiju, Imajući u vidu realnu opasnost po suverenitet i teritorijalni integritet Republike …

Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o aktuelnom stanju na Kosovu i Metohiji nakon jednostranih i nasilnih akata privremenih institucija samouprave u Prištini Pročitaj više »

Uredba o određivanju zona i aglomeracija

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka i 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O ODREĐIVANjU ZONA I AGLOMERACIJA Član 1. Ovom uredbom određuju se zone i aglomeracije na teritoriji Republike …

Uredba o određivanju zona i aglomeracija Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži

Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka i 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KONTROLE KVALITETA VAZDUHA U DRŽAVNOJ MREŽI Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Program kontrole …

Uredba o utvrđivanju Programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži Pročitaj više »

483. sednica Vlade Republike Srbije, 28. jul 2011. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. …

483. sednica Vlade Republike Srbije, 28. jul 2011. godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim kratkoročnim kreditima datim fizičkim licima za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O …

Uredba o izmeni Uredbe o oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim kratkoročnim kreditima datim fizičkim licima za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o reprogramiranju i oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim dugoročnim kreditima datim za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava fizičkim i pravnim licima u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA …

Uredba o izmenama Uredbe o reprogramiranju i oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim dugoročnim kreditima datim za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava fizičkim i pravnim licima u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2011. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o bližim uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Na osnovu člana 19 b. stav 4. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O BLIŽIM USLOVIMA I …

Uredba o bližim uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANjU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2011. GODINU Član 1. U Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 90/10), u Carinskoj tarifi, Deo …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu Pročitaj više »