januar 2014.

134. sednica Vlade Republike Srbije, 30. januar 2014. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US), Vlada donosi R E Š …

134. sednica Vlade Republike Srbije, 30. januar 2014. godine Pročitaj više »

133. sednica Vlade Republike Srbije, 29. januar 2014. godine

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE NAUČNOG I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE – ZA PERIOD OD 2014. DO 2015. GODINE I. UVOD Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2010. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 13/10 – u daljem tekstu: Strategija) donela je Vlada na osnovu člana 8. stav 1. Zakona …

133. sednica Vlade Republike Srbije, 29. januar 2014. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije – za period od 2014. do 2015. godine

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE NAUČNOG I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE – ZA PERIOD OD 2014. DO 2015. GODINE I. UVOD Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2010. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 13/10 – u daljem tekstu: Strategija) donela je Vlada na osnovu člana 8. stav 1. Zakona …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije – za period od 2014. do 2015. godine Pročitaj više »

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10 i 10/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12- US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500 ” Član 1. Ovom uredbom se uređuje …

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500” Pročitaj više »

132. sednica Vlade Republike Srbije, 28. januar 2014. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U …

132. sednica Vlade Republike Srbije, 28. januar 2014. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova

Na osnovu člana 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E …

Uredba o izmenama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova Pročitaj više »

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini

U R E D B U O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2014. GODINI Član 1. Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2014. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom …

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini Pročitaj više »