jul 2014.

37. sednica Vlade Republike Srbije, 31. jul 2014. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), Vlada donosi R E Š …

37. sednica Vlade Republike Srbije, 31. jul 2014. godine Pročitaj više »

Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

Na osnovu člana 127. stav 6. i člana 131. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O POSTUPKU JAVNE NABAVKE …

Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti Pročitaj više »

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014 – 2024. godine

Na osnovu člana 4. stav 3. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 10/13 – dr. zakon) i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi S T R …

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014 – 2024. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2017. GODINE UVOD Strategijom bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 100/13) (u daljem tekstu: Strategija), predviđeno je da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa bezbednosnim merama za zaštitu tajnih vojnih podataka

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U VEZI SA BEZBEDNOSNIM MERAMA ZA ZAŠTITU TAJNIH VOJNIH PODATAKA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa bezbednosnim merama za zaštitu tajnih vojnih podataka, koji je potpisan u Vašingtonu, 27. januara …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa bezbednosnim merama za zaštitu tajnih vojnih podataka Pročitaj više »

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

6) IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU SA OBJAŠNjENjIMA Budzet Republike Srbije za 2013. godinu usvojen je u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o budzetskom sistemu, a zasnovan je na osnovnim ciljevima i smernicama ekonomske politike u 2013. godini. Ekonomska politika u 2013. godini bila je usmerena na: – održavanje …

Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu Pročitaj više »