septembar 2014.

Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći poljoprivrednim proizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći poljoprivrednim proizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Radan planine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US i 98/13 – US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – …

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Radan planine Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu

Na osnovu člana 13. stav 1. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU …

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu Pročitaj više »

Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke”

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS” br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „KLISURA REKE …

Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke” Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje Pročitaj više »

Predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu

PREDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU DOPINGA U SPORTU I. UVODNE ODREDBE Član AUTONUM Ovim zakonom uređuju se mere i aktivnosti za sprečavanje dopinga u sportu. Član AUTONUM Zabranjen je doping u sportu. Doping u sportu, u smislu ovog zakona, jeste postojanje jedne ili više povreda antidoping pravila utvrđenih članom 3. ovog zakona. Član AUTONUM Povreda antidoping …

Predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije, sa jedne strane i evropskih zajednica i njihovih država članica, sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE, SA JEDNE STRANE I EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA DRUGE STRANE, KOJIM SE UZIMA U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE EVROPSKOJ UNIJI Član 1. Potvrđuje se Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između, Republike Srbije, sa jedne strane i …

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije, sa jedne strane i evropskih zajednica i njihovih država članica, sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji Pročitaj više »

Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kv naponskog nivoa ,,Transbalkanski koridor – prva faza”

PREDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I PRIBAVLJANJA DOKUMENTACIJE RADI REALIZACIJE IZGRADNJE SISTEMA ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE 400 kV NAPONSKOG NIVOA ,,TRANSBALKANSKI KORIDOR – PRVA FAZA” Član 1. Ovim zakonom uređuje se utvrđivanje javnog interesa, posebni postupci eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije strateškog projekta izgradnje sistema za prenos električne energije …

Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kv naponskog nivoa ,,Transbalkanski koridor – prva faza” Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama Zakona o javnoj svojini

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI Član 1. U Zakonu o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13), u članu 77. stav 1. reči: „tri godine” zamenjuju se rečima: „pet godina”. Član 2. U članu 82. stav 3. reči: „tri godine” zamenjuju se rečima: „pet godina”. Član 3. Ovaj zakon stupa …

Predlog zakona o izmenama Zakona o javnoj svojini Pročitaj više »

49. sednica Vlade Republike Srbije, 20. septembar 2014. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E …

49. sednica Vlade Republike Srbije, 20. septembar 2014. godine Pročitaj više »