decembar 2014.

79. sednica Vlade Republike Srbije, 31. decembar 2014. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E …

79. sednica Vlade Republike Srbije, 31. decembar 2014. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske – Beograd (Dobanovci)

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US i 132/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske – Beograd (Dobanovci) Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI Član 1. U Zakonu o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11 i 104/13), u članu 4. tačka 22a) menja se i glasi: „22a) menadzer je pravno lice koje je preuzelo odgovornost za upravljanje poslovanjem i/ili tehničko održavanje broda i/ili popunjavanje broda posadom, odnosno za …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi Pročitaj više »

Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine

PRILOG 4. ANALIZA PROMETA U LUKAMA I PRISTANIŠTIMA, PROGNOZA PUTNIČKOG TURISTIČKOG SAOBRAĆAJA U PERIODU 2015-2025. GODINA U okviru izrade Strategije, analizirane su luke u Republici Srbiji i njihov promet ostvaren 2010. godine. Pod prometom kroz luke i pristaništa se podrazumeva zbir unutrašnjeg prometa (utovar, istovar) i međunarodnog prometa (uvoz, izvoz). U Tabeli 4.1. dat je …

Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine Pročitaj više »

Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine

PRILOG 3. U poslednje tri godine ukupan broj plovila za prevoz tereta se povećao sa 449 na 518 (Dunavska komisija: http://www.danubecommission.org). Uglavnom se uvoze brodovi iz Savezne Republike Nemačke i Kraljevine Holandije koji se nalaze više godina u eksploataciji. U Tabeli 3.1 nalazi se ukupan broj i ukupna nosivost teretnih brodova za godine 2010, 2011. …

Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine Pročitaj više »

Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine

POTENCIJALI POVEĆANjA PROMETA U VODNOM SAOBRAĆAJU REPUBLIKE SRBIJE I PROGNOZA PROMETA DO 2025. GODINE Poznati potencijali vodnog saobraćaja u odnosu na drumski i železnički saobraćaj su bezbednost, ekološke prednosti, ekonomičnost pri prevozu masovnih rasutih ili generalnih tereta uz dobru organizaciju, mala iskorišćenost unutrašnjih vodnih puteva, a samim tim i zanemarljiva zagušenja. U Tabeli 2.1 prikazana …

Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine Pročitaj više »

Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine

RELEVANTNI PROPISI EVROPSKE UNIJE U OBLASTI VODNOG SAOBRAĆAJA Pregled relevantnih propisa sa naknadnim izmenama i dopunama EU za usklađivanje sa propisima Republike Srbije u oblasti unutrašnje plovidbe: 1) Uredba Saveta (EEZ) 2919/85 od 17. oktobra 1985. godine o utvrđivanju uslova za pristup sporazumima u okviru izmenjene i dopunjene Konvencije o plovidbi Rajnom za plovila koja …

Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine Pročitaj više »

Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine

Postojeći zakonodavni okvir Republike Srbije u oblasti isključivo vodnog saobraćaja čine tri zakona, i to: Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, br. 73/10 i 121/12); Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 10/13); Zakon o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, …

Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine Pročitaj više »

Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine

PRILOG 1b Republika Srbija, kao pravni sledbenik SFRJ, ugovornica je velikog broja međunarodnih pomorskih konvencija, među kojima su najznačajnije: ● Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/86); ● Međunarodna konvencija o upisu prava na brodovima u gradnji („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/71); ● Međunarodna konvencija …

Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine Pročitaj više »