februar 2015.

101. sednica Vlade Republike Srbije, 27. februar 2015. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

101. sednica Vlade Republike Srbije, 27. februar 2015. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine

Na osnovu člana 10. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE UVOD Republika …

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – …

Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i
korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu
Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

Na osnovu člana 27e stav 38. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13 i 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2015. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o upravljanju migracijama („Službeni glasnik RS”, broj 107/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2015. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o inspekcijskom nadzoru

PREDLOG ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU I. UVODNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se sadržina, vrste i oblici i postupak inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor. Pojam i cilj inspekcijskog nadzora Član 2. Inspekcijski nadzor je posao državne uprave čija sadržina i …

Predlog zakona o inspekcijskom nadzoru Pročitaj više »

Predlog zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA O UGOVORIMA O PREVOZU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU I. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se ugovorni i drugi obligacioni odnosi u oblasti javnog prevoza putnika i stvari u unutrašnjem železničkom saobraćaju. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na međunarodni železnički saobraćaj, ako potvrđenim međunarodnim ugovorom ili propisom nije određeno drugačije. Član 2. …

Predlog zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju Pročitaj više »

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine

Na osnovu člana 10. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE UVOD Republika …

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine Pročitaj više »

100. sednica Vlade Republike Srbije, 24. februar 2015. godine

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko-jonskom regionu („Službeni glasnik RS”, broj 135/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R …

100. sednica Vlade Republike Srbije, 24. februar 2015. godine Pročitaj više »