jun 2018.

Uredba o izmeni Uredbe o načinu ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 36/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ( US, 72/12, 7/14 ( US, …

Uredba o izmeni Uredbe o načinu ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

V. PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU U ZAKONU O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE Član 90b Sredstva Zelenog fonda Republike Srbije dodeljuju se korisnicima sredstava u svrhu finansiranja zaštite i unapređivanja životne sredine, a na osnovu javnog konkursa koji objavljuje Ministarstvo. Izuzetno od stava 1. ovog člana, sredstva Zelenog fonda Republike Srbije dodeljuju se korisnicima sredstava bez …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

ANALIZA EFEKATA PROPISA Određivanje problema koje zakon treba da reši Izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine, treba da reše razlike koje postoje u Zakonu o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11- US i 14/16) (u daljem tekstu: Zakon) i međunarodnih obaveza …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo zaštite životne sredine 2. Naziv propisa Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Law on Amandments of the Law on Environmental Protection 3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

O B R A Z L O Ž E NJ E PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE OVOG ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 8) Ustava Republike Srbije, kojom je utvrđeno da Republika Srbija obezbeđuje, između ostalog, održivi razvoj, zaštitu i unapređenje biljnog i životinjskog sveta. RAZLOZI …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE Član 1. U Zakonu o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11- US i 14/16), u članu 90b stav 2. reči: „člana 90v tačka 16)” zamenjuju se rečima: „člana 90v tač. 16) i …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi i Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2015 usvojene 26. novembra 2015. o izmeni Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2013, u vezi sa Aneksom 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3, usvojene 20. novembra 2013. godine

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA 5 UZ SPORAZUM O IZMENI I PRISTUPANJU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI I ODLUKE ZAJEDNIČKOG KOMITETA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI BROJ 3/2015 USVOJENE 26. NOVEMBRA 2015. O IZMENI ODLUKE ZAJEDNIČKOG KOMITETA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI BROJ 3/2013, U VEZI SA ANEKSOM …

Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi i Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2015 usvojene 26. novembra 2015. o izmeni Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2013, u vezi sa Aneksom 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3, usvojene 20. novembra 2013. godine Pročitaj više »

74. sednica Vlade Republike Srbije, 14. jun 2018. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 i 30/18 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), …

74. sednica Vlade Republike Srbije, 14. jun 2018. godine Pročitaj više »

Uredba o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine

Na osnovu člana 57. stav 3. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 – autentično tumačenje) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi …

Uredba o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine Pročitaj više »