ZAKLJUČCI

Zaključak o upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije

Na osnovu člana 29. i člana 30. stav 4. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi ZAKLjUČAK O UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE I 1. Preporučuje se Narodnoj skupštini, predsedniku Republike, ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade, Ustavnom sudu, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, …

Zaključak o upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije Pročitaj više »

Zaključak o usvajanju Izveštaja međuresorske radne grupe za ispitivanje odnosa vlasništva u kompaniji “Mobtel” i Izveštaj

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi Z A K Lj U Č A K 1. Usvaja se Izveštaj Međuresorske radne grupe za ispitivanje odnosa vlasništva u Kompaniji „Mobtel“, koji je sastavni deo ovog zaključka. 2. Zadužuje se Ministarstvo privrede da, u …

Zaključak o usvajanju Izveštaja međuresorske radne grupe za ispitivanje odnosa vlasništva u kompaniji “Mobtel” i Izveštaj Pročitaj više »

Zaključak Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava tako da ti korisnici imaju ukupan broj zaposlenih na određeno vreme, po različitim osnovama, veći od 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme

PREDLOG Na osnovu člana 27e st. 35. i 37. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12 62/2013, 63/13-ispravka i 108/13), člana 3. stav 1. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 113/13) i člana 2. Odluke …

Zaključak Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava tako da ti korisnici imaju ukupan broj zaposlenih na određeno vreme, po različitim osnovama, veći od 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme Pročitaj više »

Zaključak Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava na neodređeno i određeno vreme

PREDLOG Na osnovu člana 27e stav 35. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12 62/2013, 63/13-ispravka i 108/13), člana 5. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 108/13), člana 3. stav 1. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i …

Zaključak Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava na neodređeno i određeno vreme Pročitaj više »

Preuzmite dokument

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi Z A K Lj U Č A K 1. Usvaja se Izveštaj Međuresorske radne grupe za ispitivanje odnosa vlasništva u Kompaniji „Mobtel“, koji je sastavni deo ovog zaključka. 2. Zadužuje se Ministarstvo privrede da, u …

Preuzmite dokument Pročitaj više »

Zaključak o upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije

Na osnovu člana 29. i člana 30. stav 4. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi ZAKLjUČAK O UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE I 1. Preporučuje se Narodnoj skupštini, predsedniku Republike, ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade, Ustavnom sudu, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, …

Zaključak o upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije Pročitaj više »

Preuzmite dokument

Na osnovu člana 29. i člana 30. stav 4. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi ZAKLjUČAK O UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE I 1. Preporučuje se Narodnoj skupštini, predsedniku Republike, ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade, Ustavnom sudu, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, …

Preuzmite dokument Pročitaj više »

Izveštaj međuresorne radne grupe za ispitivanje vlasničkih odnosa u kompaniji Mobtel

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi Z A K Lj U Č A K 1. Usvaja se Izveštaj Međuresorske radne grupe za ispitivanje odnosa vlasništva u Kompaniji „Mobtel“, koji je sastavni deo ovog zaključka. 2. Zadužuje se Ministarstvo privrede da, u …

Izveštaj međuresorne radne grupe za ispitivanje vlasničkih odnosa u kompaniji Mobtel Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12 i 18/15) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine Pročitaj više »